Vì hình vuông vắn tất cả tất cả những đặc điểm của hình thoi dẫu vậy hai tuyến đường chéo của hình thoi không đều nhau còn hình vuông thì đều nhau. Vì vậy trường hợp hình thoi có hai đường chéo cân nhau Tức là hình vuông. Đây cũng là 1 Một trong những dấu hiệu nhật biết của hình vuông.

Bạn đang xem: Hai đường chéo hình thoi có bằng nhau không

*

Cùng Top giải mã mày mò về hình thoi và một vài hình không giống nhé.

1. Hình thoi

- Định nghĩa: Hình thoi là tđọng giác bao gồm tư cạnh đều nhau. Là hình bình hành quan trọng với nhì cạnh kề bằng với hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

- Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, nlỗi sau:

+ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

+ Hình bình hành cá hai cạnh kề bằng nhau

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau

+ Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc.

- Tính chất của hình thoi

Trong hình thoi:

+ Các góc đối nhau đều nhau.

+ Hai mặt đường chéo cánh vuông góc cùng nhau cùng giảm nhau trên trung điểm của từng đường.

+ Hai đường chéo cánh là những mặt đường phân giác của những góc của hình thoi.

+ Hình thoi tất cả tất cả đặc điểm của hình bình hành.2. Hình vuông

*
Hình vuông

- Định nghĩa hình vuông: Hình vuông là hình tứ giác tất cả 4 góc vuông và 4 cạnh cân nhau.

- Điểm sáng của hình vuông 

+ Hình vuông là hình chữ nhật có những cạnh cân nhau.

+ Hình vuông là hình thoi tất cả 2 con đường chéo cánh bằng nhau.

+ Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

- Tính chất của hình vuông 

+ Hai con đường chéo cánh hình vuông đều bằng nhau, vuông góc với giao nhau trên trung điểm của mỗi con đường.

+ Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông là trọng tâm của đường tròn nội tiếp với nước ngoài tiếp.

+ Giao của những đường phân giác, trung đường, trung trực phần đa trùng trên một điểm.

+ Một đường chéo vẫn chia hình vuông vắn thành hai phần tất cả diện tích S bằng nhau.

+ Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, đôi khi tâm của tất cả hai tuyến phố tròn trùng nhau với là giao điểm của hai tuyến phố chéo của hình vuông vắn.

+ Hình vuông có toàn bộ đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi.

- Dấu hiệu nhận ra hình vuông 

+ Hình chữ nhật tất cả nhị cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

+ Hình chữ nhật có hai tuyến đường chéo vuông góc cùng nhau là hình vuông.

+ Hình chữ nhật tất cả một đường chéo cánh là đường phân giác một góc là hình vuông.

Xem thêm: Nhan Phúc Vinh Đẹp Đôi Với Tường Vi

+ Hình thoi tất cả một góc vuông là hình vuông.

+ Hình thoi có hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình vuông vắn.

3. Hình chữ nhật:

- Hình chữ nhật là tứ đọng giác tất cả tư góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành.

- Tính chất

+ Hình chữ nhật là gồm toàn bộ những tính chất của hình bình hành với hình thang cân nặng.

+ Hai cạnh đối song tuy vậy, hai cạnh đối bằng nhau, nhị góc đối bởi nhau

+ Hai đường chéo đều bằng nhau với cắt nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường.

– Định lí

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cánh đều nhau cùng giảm nhau trên trung điểm mỗi con đường.

+ Dấu hiệu nhấn biết

+ Tứ giác tất cả bố góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành gồm hai tuyến phố chéo cân nhau là hình chữ nhật.

4. Hình bình hành 

Hình bình hành là tứ giác gồm các cạnh đối tuy vậy song. 

*

ABCDABCD là hình bình hành ⇔{AB//CDAD//BC⇔{AB//CDAD//BC

* Nhận xét: Hình bình hành là một trong những hình thang gồm hai sát bên tuy nhiên tuy vậy.

* Định lí: Trong hình bình hành

- Các cạnh đối đều nhau.

- Các góc đối đều nhau.

- Hai mặt đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

5. Hình bình hành

*

Hình bình hành ABCD tất cả O là giao điểm hai đường chéo thì ta có:

AB=CD,AD=BC, AB//CD,AD//BC đồng thời O là trung điểm của AC cùng BD.

 Dấu hiệu nhấn biết

- Tứ giác tất cả các cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

- Tđọng giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ đọng giác gồm nhì cạnh đối tuy nhiên tuy vậy cùng cân nhau là hình bình hành.

- Tứ đọng giác gồm những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có hai tuyến đường chéo cánh giảm nhau tại trung điểm từng mặt đường là hình bình hành.