hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. tính diện tích hình chữ nhật đó


*

Chiều dài hơn chiều rộng là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì sẽ hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích thì tự bạn tính nhé!

.Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó


*

2 lần chu vi bằng 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài và chiều rộng = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều dài chiều rộng có 7 phần, chiều dài chiếm 4 phần và chiều rộng chiếm 3 phần.

Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

Giảm chiều dai đi 5 cm và thêm chiều rộng 5 cm thì HCN thành HV => chiều dài hơn chiều rộng 10 cm

Chiều dài HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2

Bài làm:

Theo đề bài chu vi bằng 7/2 chiều dài.

Xem thêm: Cách Làm Chè Khoai Dẻo Đài Loan : Cách Nấu Món Chè Đài Loan Thơm Ngất Ngây

Hiệu của chiều dài và rộng là: 5 + 5 = 10.

Mình làm cách nhanh gọn nhất, nếu đúng thì k sai thì thôi nha

Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có nghĩa là chiều dài hơn chiều rộng 10cmTa lại có: Hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này có nghĩa là: 4 lần chiều dài cộng với 4 lần chiều rộng bằng 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 4/3Tổng số phần bằng nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

Đúng 0 Bình luận (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lớp 5 Toán 5 0 Gửi Hủy

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
Bình luận (0)

1200cm2

Đúng 0
Bình luận (0)

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng \(\frac{3}{4}\)chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
Bình luận (0)

2 lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều rộng của nó . Nếu thêm vào chiều rộng 5cm , giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Lớp 5 Toán 11 0 Gửi Hủy

BẰNG 1200 CM VUÔNG

Đúng 0
Bình luận (0)

12 dm vuông

Đúng 0
Bình luận (0)

ta có 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì 512>81=>9^200 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 76 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 5 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 0 1 Đúng 0