*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân nặng


cài đặt xuống 1 1.434 0

Với giải bài bác 5.1 trang 102 Toán lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 bài bác 21: Hình bao gồm trục đối xứng giúp học sinh thuận lợi xem và so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài bác 21: Hình gồm trục đối xứng

Bài 5.1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1:Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

*

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình thang cân nặng là đường thẳng trải qua trung điểm của nhị đáy.

Bạn đang xem: Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

*

Hoạt động 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan ngay cạnh hình nhỏ bướm ngơi nghỉ hình bên dưới...

Hoạt đụng 2 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ một con đường tròn trên chứng từ rồi giảm theo nét vẽ...

Hoạt rượu cồn 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Gấp song một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo giảm một đường...

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: 1. Những chữ cái nào sau đây có trục đối xứng...

Hoạt rượu cồn 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: nhờ vào HĐ 2, em hãy cho biết thêm trục đối xứng...

Hoạt rượu cồn 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng...

Hoạt cồn 6 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ rồi giảm một hình chữ nhật bằng giấy...

Xem thêm: 30.000 Usd Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 30000 Usd To Vnd

Thực hành 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: 1. Bằng phương pháp gấp giấy, em hãy tra cứu một trục đối xứng của đoạn thẳng...

Tranh luận 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Này Vuông, tớ nghĩ cậu bao gồm hai trục đối xứng...

Thực hành 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: bằng phương pháp tương tự, hãy giảm chữ E, T...

Tranh luận 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Tớ đã gấp giấy để giảm chữ. Hãy đoán xem tớ...

Thử thách bé dại trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Tính đối xứng là 1 trong yếu tố tạo nên sự cân nặng đối...

Bài 5.2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Hình lục giác đều phải sở hữu bao nhiêu trục đối xứng...

Bài 5.3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng...

Bài 5.4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: quan sát phần nhiều hình dưới đây và cho biết...