Hệ số xác định (coefficient of determination) thường ký hiệu là R2, một con số thống kê tổng phù hợp khả năng phân tích và lý giải của một phương trình.

Bạn đang xem: Hệ số xác định


Hệ số xác minh (coefficient of determination) thường ký hiệu là R2, một con số thống kê tổng phù hợp khả năng phân tích và lý giải của một phương trình. Nó biểu lộ tỷ lệ biến hóa thiên của biến phụ thuộc do tổng vốn biến thiên của những biến lý giải gây ra và được tính bằng công thức:

*

Trong đó 

*
 là tổng những bình phương của phần dư và 
*
là tổng các bình phương của phát triển thành độc lập. Như vậy, R2 phải nằm trong lòng 0 và 1. Lúc R2 càng gần 0, khả năng giải thích càng kém cùng điều trái lại sẽ đúng khi các giá trị của nó tiến dần dần tới 1.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, từ bỏ điển kinh tế học, Đại học kinh tế tài chính Quốc dân)

Sau đây là một ví dụ núm thể:

Giả sử nên phân tích mối quan hệ giữa trở nên y là mật độ cholesterol trong tiết và trở thành x là độ tuổi.

Xem thêm: Mua Đất Nghĩa Trang Thiên Phúc Tại Tphcm, Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc

Đầu tiên, ta thu thập số liệu của y cùng x thông qua khảo sát một đội nhóm người. Ta số liệu thu thập được:

*
Tiếp theo ta chạy số liệu theo một mô hình có dạng: y = a + bx trong một trong những phần mềm những thống kê (SPSS, Eviews, Stata...)

Ta có công dụng của hệ số a và b. Dấu và quý hiếm của b đã nói lên biến x có ảnh hưởng thế như thế nào đến biến chuyển y.

Một hệ số đặc biệt quan trọng nữa cần chú ý là R2 tuyệt còn theo thông tin được biết đến với nhiều tên điện thoại tư vấn như: R squared / R bình phương / coefficient of determination / hệ số khẳng định bội / goodness of fit statistics 

Giả sử: R2 có giá trị là 0.88. Điều này có nghĩa là: Mô hình y = a + bx nói trên lý giải khoảng 88% các khác biệt về độ đậm đặc cholesterol giữa các cá nhân. Giá trị R2 càng tốt thì rất có thể kết luận mối liên hệ giữa biến chuyển độ tuổi và vươn lên là nồng độ cholesterol càng chặt chẽ.