Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, giamcanherbalthin.com đã tìm kiếm phần nhiều thắc mắc gồm sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn nhu cầu với những câu vấn đáp tất cả sẵn, các bạn hãy sinh sản thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Hiện nay con 12 tuổi bố 40 tuổi


Bố luôn luôn luôn luôn hơn con :

40 - 12= 18( tuổi )

Lúc số tuổi của cha vội vàng 3 lần số tuổi của bé ta cớ sơ thiết bị :

Tuổi tía : | - - - | - - - | - - - |

Tuổi bé : | - - - |

Hiệu số phần đều bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Giá trị của một phầnlà số tuổi của bé :

28 : 2 x 1 = 14 ( tuổi )

Vậy bé được 14thì số tuổi của ba cấp 3 lần số tuổi của conBố luôn luôn luôn rộng bé :

40 - 12= 18( tuổi )

lúc số tuổi của ba vội vàng 3 lần số tuổi của con ta cớ sơ đồ vật :

Tuổi bố : | - - - | - - - | - - - |

Tuổi con : | - - - |

Hiệu số phần cân nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Giá trị của một phầnlà số tuổi của nhỏ :

28 : 2 x 1 = 14 ( tuổi )

Vậy nhỏ được 14thì số tuổi của bố vội vàng 3 lần số tuổi của con


Bố hơn số lượng tuổi là :

40 - 12 = 28 ( tuổi )

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi của con là :

28 : 2 x 1 = 14 ( tuổi )

Đáp số : 14 tuổi


Bố luôn luôn luôn rộng nhỏ (mặc dù có 10 năm nữa cũng vậy):40-12=28 tuổi.khi số tuổi của ba vội vàng 3 lần số tuổi của con ta cớ sơ đồ;tuổi bố: /..../..../..../tuổi con/..../Hiệu số phần cân nhau là : 3-1=2 phầnGiá trị của 1 phần Tức là số tuổi của con:28:2=14 tuổi.vậy bé được 15 thì số tuổi của tía gấp 3 lần số tuổi của con


Khi cha 40 tuổi bé 12 tuổi, vậy lúc tuổi bố gấp 3 lần tuổi bé thì tuổi con là 14 tuổi tía là 42 (42 : 3 = 14)

K nha bạn


Hiệu giữa tuổi cha với tuổi bé là:

40 - 12 = 28 (tuổi)

Sau tưng năm,mỗi người tạo thêm 1 tuổi buộc phải hiệu giữa tuổi ba với tuổi nhỏ khi tuổi bố cấp 3 lần tuổi con vẫn luôn là 28 tuổi.

Ta coi: Tuổi bé lúc đó là 1phần

Tuổi bốlúc ấy là 3 phần bằng nhau như vậy.

Xem thêm: #1 Hướng Dẫn Live Stream Talktv, Live Stream Trên Talktv, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Talktv Trên Android

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Tuổi con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi bé là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Đáp số: 14 tuổi.


Dưới đấy là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể tương quan tới thắc mắc cơ mà các bạn trình lên. cũng có thể trong số ấy tất cả câu vấn đáp mà lại các bạn cần!

lúc tuổi ba vội 5 lần tuổi nhỏ thì tía vẫn hơn nhỏ một số tuổi.

Bố hơn con số tuổi là :

40 - 12 = 28 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ dùng khi đó :

Tuổi cha 5 phần (Hiệu là 28 tuổi)

Tuổi nhỏ 1 phần

Hiệu số phần đều nhau là :

5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi bé thời gian sẽ là :

28 : 4 x 1 = 7 (tuổi)

Tuổi bố lúc chính là :

7 + 28 = 35 (tuổi)

Đáp số : Con 7 tuổi ; Bố 35 tuổi.


Tuổi tía bây giờ là 40 tuổi nhỏ là 12 tuổi.Hỏi Lúc tuổi ba gấp 3 lần tuổi bé thì tuổi con là bao nhiêu ?

Đọc tiếp...


tổng tuổi bố và bé là:

40+12=52(tuổi)

tổng số phần bằng nhau là:

3+1=4(phần)

tuổi nhỏ là:

52x1:4=13(tuổi)


tổng thể tuổi ba và con là:

40+12=52(tuổi)

tổng số phần đều bằng nhau là:

3+1=4(phần)

tuổi con là:52x1:4=13(tuổi)


Kiểm tra Toán thù lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗