Một đồ gia dụng thể V gắn vào hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ với những trục toạ độ để theo ba chiều dài, rộng, cao của thứ thể;Chiếu đồ dùng thể thuộc hệ trục toạ độ vuông góc lên phương diện phắng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l không song song cùng với P’ và bất kể trục toạ độ nào). Hiệu quả thu được V’ bên trên P’ - đó chính là hình chiếu trục đo của V.

Bạn đang xem: Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu

b. Định nghĩa

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không khí ba chiều của thiết bị thể, được xây dựng bằng phép chiếu tuy vậy song.

2. Các thông số của hình chiếu trục đo

*

Hình 2.Các góc trục đo

a. Góc trục đo

Trong phép chiếu trên:

O’X’; O’Y’ O’Z’: gọi là các trục đo(widehatX’O’Z’; widehatX’O’Y’; widehatY’O’Z’ ): các góc trục đob. Hệ số biến dạng

Hệ số đổi mới dạng là tỉ số độ lâu năm hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ cùng với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

Trong đó:

(fracO"A"OA=p)là thông số biến dạng theo trục O’X’(fracO"B"OB=q)là thông số biến dạng theo trục O’Y’(fracO"C"OC=r)là thông số biến dạng theo trục O’Z’

II - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU

1. Thông số kỹ thuật cơ bản

*

p:q:r = 1:1:1

Hình 3. Góc trục đo hình chiếu trục đo vuông góc đều

*

Hình 4. Hình màn trình diễn hình chiếu trục đo vuông góc đều

a. Góc trụcđo

(widehatX’O’Z’= widehatX’O’Y’= widehatY’O’Z’ =120^circ)

b. Thông số biến dạng

p = q = r = 1

2. Hình chiếu trục đo của hình tròn

Hình chiếu trục đo vuông góc số đông của một hình tròn nằm trong những mặt phẳng tuy nhiên song với các mặt toạ độ là một hình Elip theo các hướng khác nhau.Trong hình chiếu trục đo vuông góc phần nhiều tỉ số biến dạng được quy ước:Nếu vẽ theo hệ số biến dạng quy ước (p=q=r=1) thì các elip đó gồm trục dài bằng 1,22d với trục ngắn bởi 0,71d (d là 2 lần bán kính của hình tròn)

*

Hình 5. Góc trục đo hình chiếu trục đo của hình tròn

*

Hình 6. Hướng những elip

Vì vậy:Hình chiếu trục đo vuông góc những được vận dụng để biểu diễn các vật thể có những lỗ tròn.

III - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN

1. Thông số cơ bản

a. Góc trục đo

*

Hình 7. Góc trục đo hình chiếu trục đo xiên góc cân

*

Hình 8. Hình biểu diễnhình chiếu trục đo xiên góc cân

(widehatX’O’Z’= 90^circ;widehatX’O’Y’= widehatY’O’Z’ =135^circ)

b. Hệ số biến dạng

p = r = 1; q = 0.5

IV - CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Các bước vẽ hình chiếu trục đo:

Bước 1.

Xem thêm: 100+ Hình Nền Động Lực Cho Máy Tính Để Bàn, 11 Hình Nền Hd Động Lực

chọn cách vẽ phù hợp với kiểu dáng vật thểBước 2. Đặt các trục toạ độ theo những chiều dài, rộng, cao của đồ thể

Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo của một cái đe từ những hình chiếu vuông góc của nó

*

Hình 9. Những hình chiếu của đồ thể

Bước 1. chọn mặt phẳng O’X’Z’ có tác dụng mặt phẳng cơ sở thứ nhất để vẽ một phương diện của vật dụng thể theo các kích thước đã cho

*

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của cái doạ với mặt phẳng cơ sở thứ nhất

*

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc các của cái ăn hiếp với mặt phẳng cơ sở thứ nhất

Bước 2. Dựng mặt phẳng đại lý thứ nhì O1X1Z1 song song và biện pháp mặt thứ nhất một khoảng để vẽ mặt còn lại của đồ gia dụng thể.

*

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của cái bắt nạt với mặt phẳng cơ sở thứ hai

*

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc hầu như của mẫu đevới phương diện phẳng cửa hàng thứ hai

Bước 3. Nối các đỉnh còn lại của nhị mặt vật dụng thể với xóa những đường thừa, đường mệnh chung ta nhận được hình chiếu trục đo của đồ thể.

*