A. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Bạn đang xem: Hồ hấp là quá trình

B. Khử những hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời tích lũy năng lượng cần thiết cho những hoạt động sống của cơ thể.

D. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho những hoạt động sống của cơ thể.

Lời giải

Đáp án B đúng.

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucozo của tế bào sống đến CO2 với H2O, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy vào ATP.

Đáp án A sai vị hô hấp là quá trình giải phóng năng lượng chứ ko phải tích lũy năng lượng.

Xem thêm: Tổng Hợp 28 Quán Hải Sản Ngon Đà Nẵng Ăn Ngon Và Rẻ Bậc Nhất

Đáp án C sai do hô hấp là quá trình ôxi hóa những hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O chứ không phải ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2và H2O.

Đáp án D sai vì chưng hô hấp là quá trình oxi hóa chứ không phải quy trình khử.

Kiến thức mở rộng:

* Khái niệm hô hấp là: Hô hấplà quá trình Oxi hóa những hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

* những dạng hô hấp:Hô hấp ở mức độ tế bào với hô hấp ở mức độ cơ thể


1.Hô hấp tế bào là:

- Hô hấp tế bào là một tập hợp những phản ứng và quy trình trao đổi chất diễn ra vào cáctế bàocủasinh vậtđể chuyển đổi năng lượng hóa học bao gồm trong chất dinh dưỡng thànhadenosine triphosphate(ATP), cùng sau đó giải phóng các chất thải.một vào những phương thức bao gồm giúp tế bào giải phóng năng lượng hóa học để cung cấp năng lượng cho các hoạt động tế bào.

- Hô hấp tế bào được coi làphản ứng oxy hóa-khửvà giải phóng nhiệt. Phản ứng tổng thể được thực hiện thông qua một loạt những bước không giống nhau, hầu hết vào số đó là phản ứng oxi hóa-khử.

- những chất dinh dưỡng thường được sử dụng bởi những tế bào động vật cùng thực vật đến hô hấp tất cả thể kể đến như đường, axit amin với axit béo, và chất lão hóa phổ biến nhất (chất nhận điện tử) là oxy phân tử (O2). Năng lượng hóa học được lưu trữ vào ATP (nhóm phosphate thứ bố của nó liên kết yếu với phần còn lại của phân tử với bị phá vỡ một cách dễ dàng có thể chấp nhận được hình thành liên kết mạnh hơn, vì chưng đó chuyển năng lượng mang đến tế bào sử dụng) bao gồm thể được sử dụng để thúc đẩy các quá trình đòi hỏi năng lượng, bao gồm sinh tổng hợp, vận động hoặc vận chuyển những phân tử qua màng tế bào.

Phương trình tổng quát mắng hô hấp ở tế bào thực vật:

C6H12O6+ 6O2→6CO2+ 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

*

* những giai đoạn chủ yếu của quy trình hô hấp tế bào

- Đường phân

*
Sơ đồ tóm tắt quy trình đường phân

- Là quá trình phân giải Glucozo đến axit piruvic

- Nơi diễn ra: tế bào chất

- Nguyên liệu: Glucozo, ATP, NADH

- Kết quả: thu được 2 ATP với 2 NADH.

- chu trình Crep

*
Sơ đồ chu trình Crep

- Nơi diễn ra: Chất nền ti thể

- Nguyên liệu: Axit piruvic, 2 axetyl-coenzymeA

- Sản phẩm: 6CO2, 2ATP, 2FADH2, 8NADH

- Chuỗi chuyền electron

*
Sơ đồ bắt tắt chu trình Crep

- Nơi diễn ra: màng trong ti thể

- Bản chất: Oxi hoá những phân tử NADH với FADH2 được tạo ra từ các giai đoạn trước

- Kết quả: 36 – 38 ATP  

2. Hô hấp ở mức độ cơ thể:

Hô hấp ở mức độ cơ thể:là tập hợp những quá trình, vào đó cơ thể lấy ôxi từ bên phía ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào với giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thảiCO2ra ngoài.Bao gồm hô hấp ngoài và hô hấp trong