You"ve sầu participated in class, done all of your homework, studied hard, and you think you have sầu a grip on the material. But then the day of the demo comes. Suddenly, you blank out, freeze up, zone out, or feel so nervous that you can"t get it together to respond lớn those questions you knew the answers to just last night.

Bạn đang xem: Hồi hộp tiếng anh


*

Bạn vẫn tới trường không thiếu thốn, kết thúc toàn bộ bài tập ở trong nhà, học tập cần mẫn, và bạn cho rằng các bạn bao gồm rất đầy đủ kỹ năng và đầy niềm tin. Nhưng Lúc ngày thi cho. Đột nhiên, chúng ta quên không còn hầu hết thiết bị, bị cơ liệt, mất triệu tập, hoặc cảm giác siêu sợ hãi bản thân sẽ không thể làm chủ tình huống nhằm trả lời phần đa câu hỏi nhưng mà chỉ đêm qua các bạn còn thấu hiểu câu trả lời.
If this sounds like you, you may have sầu a case of thử nghiệm anxiety — that nervous feeling that people sometimes get when they"re about to take a kiểm tra.
Nếu các bạn giống hệt như vậy, bạn có thể là ngôi trường hợp bị hồi vỏ hộp, băn khoăn lo lắng vào thi tuyển - cảm giác lo lắng mà lại thỉnh thoảng hồ hết bạn Cảm Xúc lúc bọn họ sắp đến sửa đi thi.
It"s pretty normal lớn feel a little nervous and stressed before a test. Just about everyone does. And a touch of nervous anticipation can actually help you get revved & keep you at peak performance while you"re taking the kiểm tra. But for some people, this normal anxiety is more intense. The nervousness they feel before a thử nghiệm can be so svào that it interferes with their concentration or performance.
Việc cảm thấy một chút ít lo ngại và căng thẳng trước kỳ là khá bình thường. Hầu không còn các fan hầu như điều này. Và một chút ít lo ngại thật sự rất có thể liên hệ giúp bạn tiến hành bài thi một bí quyết rất tốt. Nhưng đối với một trong những tín đồ, điều lo lắng thông thường này lại kinh hoàng rộng. Nỗi stress mà người ta cảm thấy trước kỳ thi có thể mạnh bạo mang lại nỗi ảnh hưởng xấu tới sự triệu tập và kĩ năng làm bài của họ.
Test anxiety is actually a type of performance anxiety— a feeling someone might have in a situation where performance really counts or when the pressure"s on to vày well. For example, a person might experience performance anxiety when he or she is about lớn try out for the school play, sing a solo on stage, get inlớn position at the pitcher"s mound, step onlớn the platform in a diving meet, or go into lớn an important interview.
Hồi hộp, lo lắng vào thi cử thật sự là 1 trong những dạng khiếp sợ vượt đáng về kỹ năng thực hiện quá trình - cảm xúc mà lại một bạn rất có thể cảm giác trong một tình huống nhưng mà khả năng tiến hành quá trình thực thụ quan trọng hoặc khi gồm áp lực buộc phải làm giỏi. Chẳng hạn như, một người rất có thể cảm thấy sốt ruột về kĩ năng tiến hành quá trình Lúc bọn họ sắp tới sửa thử vai cho 1 vngơi nghỉ kịch ở ngôi trường, đối chọi ca trên Sảnh khấu, vào vị trí ngơi nghỉ tế bào khu đất của cầu thủ ném nhẹm láng, bước lên bục dancing cầu, hoặc di chuyển vào trong 1 cuộc vấn đáp đặc biệt quan trọng.
Like other situations in which a person might feel performance anxiety, kiểm tra anxiety can bring on "butterflies," a stomachabịt, or a tension headache. Some people might feel shaky, sweaty, or feel their heart beating quickly as they wait for the test lớn be given out. A student with really svào kiểm tra anxiety may even feel lượt thích he or she might pass out or throw up.
Cũng y như những tình huống khác trong số ấy một người hoàn toàn có thể Cảm Xúc khiếp sợ về kĩ năng thực hiện các bước, hồi hộp, băn khoăn lo lắng trong thi tuyển hoàn toàn có thể gây ra cảm giác mửa nao vào bụng, nhức dạ dày hoặc nhức đầu bởi vì căng thẳng mệt mỏi. Một số bạn rất có thể cảm giác run rẩy, toát những giọt mồ hôi, hoặc cảm thấy tlặng mình đập nkhô nóng Lúc họ mong chờ đề thi được phát ra. Một sinc viên bị hồi hộp, băn khoăn lo lắng vào thi cử nặng nề thậm chí rất có thể cảm thấy nhỏng thể bọn họ có thể bất tỉnh nhân sự hoặc ước ao ói.
Test anxiety is not the same as doing poorly on a certain kiểm tra because your mind is on something else. Most people know that having other things on their minds — such as a breakup or the death of someone cthua thảm — can also interfere with their concentration and prevent them from doing their best on a kiểm tra.
Hồi hộp, lo lắng trong thi tuyển ko giống hệt như cảm xúc có tác dụng bài bác tệ trong một kỳ thi làm sao kia cũng chính vì chổ chính giữa trí của chúng ta không giống. Hầu hết mọi người biết rằng gồm có thiết bị khác trong thâm tâm trí bọn họ - ví dụ như là một cuộc chia tay hoặc tử vong của người thân - cũng rất có thể cản ngăn kĩ năng tập trung của mình và ngăn cản chúng ta có tác dụng không còn nấc tốt nhất có thể vào bài bình chọn.
All anxiety is a reaction lớn anticipating something stressful. Like other anxiety reactions, chạy thử anxiety affects the toàn thân & the mind. When you"re under căng thẳng, your body releases the hooc môn adrenaline, which prepares it for danger (you may hear this referred to as the "fight or flight" reaction). That"s what causes the physical symptoms, such as sweating, a pounding heart, và rapid breathing. These sensations might be mild or intense.
Tất cả các sự lo ngại là một trong những làm phản ứng liệu trước một điều nào đó căng thẳng mệt mỏi. Giống như bội nghịch ứng bồn chồn khác, hồi vỏ hộp, lo lắng vào thi cử ảnh hưởng lên cả thân xác và lòng tin. lúc chúng ta bị stress, khung người bạn sẽ huyết ra hoóc-môn a-đrê-na-lin, chuẩn bị đến nguy khốn (chúng ta cũng có thể nghe thấy điều này Call là bội nghịch ứng "hành động hoặc bỏ chạy"). Đó là nguyên ổn nhân gây ra các triệu triệu chứng thể chất, ví dụ như đổ mồ hôi, tlặng đập thình thịch, cùng hơi thsống nhanh. Những cảm hứng này hoàn toàn có thể vơi hoặc kinh hoàng.
Focusing on the bad things that could happen also fuels kiểm tra anxiety. For example, someone worrying about doing poorly might think thoughts lượt thích, "What if I forget everything I know?" or "What if the chạy thử is too hard?" Too many thoughts like these leave no mental space for thinking about the demo questions. People with kiểm tra anxiety can also feel stressed out by their physical reaction & think things lượt thích "What if I throw up?" or "Oh no, my hands are shaking."
cố gắng tập trung vào mọi chuyện xấu hoàn toàn có thể xẩy ra cũng đóng góp phần khiến cho hồi vỏ hộp, lo ngại vào thi cử. ví dụ như, một ai kia quyên tâm tới sự việc có tác dụng bài xích kém hoàn toàn có thể Để ý đến đại một số loại nhỏng, “Cthị trấn gì đã xẩy ra nếu như tôi quên hết phần lớn thứ mà tôi biết?” hoặc “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bài xích thi vượt khó?” Suy suy nghĩ quá nhiều điều này chỉ chiếm hết trọng điểm trí dành cho quan tâm đến về những câu hỏi kiểm tra. Những fan bị hồi hộp, lo ngại vào thi cử cũng hoàn toàn có thể cảm thấy căng thẳng bởi vì phản nghịch ứng thể chất của họ cùng suy nghĩ phần đông câu hỏi nlỗi "Cthị xã gì sẽ xảy ra nếu như tôi nôn mất?" hoặc "Ồ không, tay tôi đang run rẩy."
Just like other types of anxiety, kiểm tra anxiety can create a vicious circle: The more a person focuses on the bad things that could happen, the stronger the feeling of anxiety becomes. This makes the person feel worse and, because his or her head is full of distracting thoughts and fears, it can increase the possibility that the person will vị worse on the thử nghiệm.
Cũng hệt như những dạng sốt ruột khác, hồi hộp, lo ngại vào thi cử rất có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn: một người càng triệu tập vào phần nhiều hung tin có thể xẩy ra, thì xúc cảm lo ngại càng tăng. Vấn đề này làm cho tất cả những người kia cảm thấy tồi tệ hơn, chính vì lao động trí óc đầy đều lưu ý đến phân tâm cùng lo ngại, hoàn toàn có thể có tác dụng tăng tài năng người này sẽ làm bài bác soát sổ tệ rộng những.
People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to have trouble with thử nghiệm anxiety. People with these traits sometimes find it hard khổng lồ accept mistakes they might make or khổng lồ get anything less than a perfect score. In this way, even without meaning to lớn, they might really pressure themselves. Test anxiety is bound lớn thrive sầu in a situation like this.
Những bạn xuất xắc lo ngại các, hoặc fan cầu toàn đã có nhiều tài năng gặp khó khăn với sự hồi hộp, lo ngại vào thi cử. Những người dân có các đặc điểm này nhiều khi thấy cạnh tranh đồng ý sai lạc mà người ta hoàn toàn có thể phạm yêu cầu hoặc không thích bất cứ điều gì không hoàn hảo nhất. Bằng bí quyết này, thậm chí là không gắng ý, chúng ta rất có thể thiệt sự gây áp lực đè nén cho chính bản thân mình. Hồi vỏ hộp, băn khoăn lo lắng trong thi tuyển chắc chắn rằng đang càng tăng đột biến vào một tình huống như vậy.
Students who aren"t prepared for tests but who care about doing well are also likely to experience kiểm tra anxiety. If you know you"re not prepared, it"s a no-brainer to realize that you"ll be worried about doing poorly. People can feel unprepared for tests for several reasons: They may not have sầu studied enough, they may find the material difficult, or perhaps they feel tired because didn"t get enough sleep the night before.
Những học viên viên ko chuẩn bị mang đến bài xích thi cũng tương tự những người dân làm cho bài bác giỏi cũng hầu hết rất có thể Cảm Xúc hồi hộp, lo lắng trong thi tuyển. Nếu bạn biết mình ko chuẩn bị kỹ, dễ dàng nắm bắt nhằm nhận thấy rằng bạn sẽ lo làm bài thi không tốt. Mọi người hoàn toàn có thể cảm giác ko chuẩn bị kỹ cho kỳ thi do một số trong những lý do: Họ có thể ko học tập đầy đủ, có thể cảm giác bài học kinh nghiệm vượt khó, hoặc hoàn toàn có thể bọn họ Cảm Xúc căng thẳng mệt mỏi do đã không ngủ đủ giấc vào ban đêm trước.

Xem thêm:


Test anxiety can be a real problem if you"re so stressed out over a kiểm tra that you can"t get past the nervousness to focus on the chạy thử questions & vì chưng your best work. Feeling ready khổng lồ meet the challenge, though, can keep chạy thử anxiety at a manageable màn chơi.
Hồi hộp, băn khoăn lo lắng vào thi cử rất có thể là vụ việc thật sự nếu như bạn bị căng thẳng mệt mỏi trong kỳ thi không ít đến nỗi các bạn bắt buộc vượt qua nhằm triệu tập vào những câu hỏi kiểm soát và làm bài xích thi một cách tốt nhất có thể. Dù sao đi nữa, cảm thấy sẵn sàng chiến đấu cùng với thách thức có thể góp giữ sự hồi vỏ hộp, băn khoăn lo lắng vào thi cử trên mức độ có thể kìm nén được.
Use a little áp lực to lớn your advantage. Stress is your body"s warning mechanism — it"s a signal that helps you prepare for something important that"s about khổng lồ happen. So use it khổng lồ your advantage. Instead of reacting lớn the găng tay by dreading, complaining, or fretting about the thử nghiệm with friends, take an active approach. Let bức xúc remind you to study well in advance of a kiểm tra. Chances are, you"ll keep your găng tay from spinning out of control. After all, nobody ever feels stressed out by thoughts that they might vì chưng well on a demo.
Sử dụng một chút ít stress làm cho lợi thế của bạn. Sự mệt mỏi là phép tắc chú ý của khung hình các bạn - đó là 1 trong biểu đạt giúp bạn chuẩn bị cho một điều nào đó quan trọng chuẩn bị xảy ra. Vì vậy, hãy thực hiện nó thành điểm mạnh của bạn. Thay vì phản nghịch ứng cùng với găng bằng phương pháp lo âu, phàn nàn, hoặc dằn vặt mình về kỳ thi với anh em, hãy giành đem nỗ lực dữ thế chủ động. Hãy nhằm sự mệt mỏi thông báo bạn học hành thong dong trước một kỳ thi. Rất có thể, các bạn sẽ ko để sự stress vượt thoát ra khỏi khoảng kiểm soát điều hành. Sau tất cả, không có ai cảm giác stress bởi vì các suy xét rằng bọn họ hoàn toàn có thể làm tốt trong bài bác kiểm soát.
Ask for help. Although a little chạy thử anxiety can be a good thing, an overdose of it is another story entirely. If sitting for a chạy thử gets you so stressed out that your mind goes blank and causes you khổng lồ miss answers that you know, then your màn chơi of demo anxiety probably needs some attention. Your teacher, your school guidance counselor, or a tutor can be useful resources to lớn talk lớn if you always get extreme kiểm tra anxiety.
Yêu cầu giúp đỡ. Mặc mặc dù một chút hồi vỏ hộp, băn khoăn lo lắng trong thi cử rất có thể là một trong những điều giỏi, tuy vậy lo lắng thái thừa lại là cthị xã trọn vẹn khác. Nếu ngồi làm cho bài xích thi mà lại khiến cho chúng ta căng thẳng mệt mỏi đến mức chất xám các bạn trnghỉ ngơi yêu cầu trống rỗng và chúng ta quên không còn câu trả lời mà lại chúng ta biết, thì mức độ hồi vỏ hộp, lo ngại vào thi cử của khách hàng cần được quan tâm. Giáo viên, nhân viên cấp dưới hỗ trợ tư vấn sinh hoạt ngôi trường, hoặc bạn khuyên bảo của bạn có thể là những người dân có lợi để truyện trò nếu bạn luôn luôn bị hồi vỏ hộp, băn khoăn lo lắng trong thi cử trên mức cần thiết.
Be prepared. Some students think that going khổng lồ class is all it should take to learn & do well on tests. But there"s much more lớn learning than just hoping khổng lồ soak everything up in class. That"s why good study habits and skills are so important.
Hãy chuẩn bị. Một số học viên xem xét đi tới trường học là tất cả đa số gì đề xuất làm cho để tìm kiếm học cùng có tác dụng xuất sắc những bài xích đánh giá. Nhưng chỉ học tập hầu hết gì được dạy trên lớp là chưa đầy đủ. Đó là lý do vì sao những thói quen cùng kỹ năng tiếp thu kiến thức giỏi là cực kỳ quan trọng đặc biệt.
Many students find that their thử nghiệm anxiety is reduced when they start to study better or more regularly. It makes sense — the more you know the material, the more confident you"ll feel. Having confidence going inlớn a thử nghiệm means you expect to lớn vày well. When you expect to lớn bởi well, you"ll be able to relax inkhổng lồ a kiểm tra after the normal first-moment jitters pass.
đa phần sinc viên thấy rằng sự hồi vỏ hộp, lo lắng trong thi tuyển của họ giảm xuống khi chúng ta ban đầu học tập giỏi hơn hoặc liên tục hơn nữa. Điều đó là phải chăng do các bạn càng biết những về một điều nào đấy, bạn sẽ cảm thấy càng đầy niềm tin rộng. Có sự tự tín Lúc đi thi Có nghĩa là các bạn muốn hóng đã làm bài xích tốt. khi chúng ta mong mỏi chờ làm cho bài giỏi, bạn sẽ hoàn toàn có thể thư giãn giải trí lúc lao vào bài bác thi sau khi quá qua thời khắc hồp vỏ hộp trước tiên thường gặp.
Watch what you"re thinking. If expecting lớn vị well on a test can help you relax, what about when people expect they won"t vị well? Watch out for any negative sầu messages you might be sending yourself about the test. They can contribute lớn your anxiety.
Kiểm soát điều mình nghĩ. Nếu mong mỏi làm cho soát sổ xuất sắc có thể giúp đỡ bạn thư giãn và giải trí, thì rất nhiều tín đồ đang cảm thấy núm làm sao ví như lo họ đã làm cho ko tốt? Coi chừng đều ý nghĩ về tiêu cực nhưng chúng ta cũng có thể tự gây nên cho chính mình về kỳ thi. Chúng hoàn toàn có thể góp phần tạo nên sự lo ngại của công ty.
If you find yourself thinking negative sầu thoughts ("I"m never any good at taking tests" or "It"s going to be terrible if I vì chưng badly on this test"), replace them with positive messages. Not unrealistic positive sầu messages, of course, but ones that are practical and true, such as "I"ve sầu studied hard & I know the material, so I"m ready to lớn bởi the best I can." (Of course, if you haven"t studied, this message won"t help!)
Nếu bạn thấy bản thân bao hàm suy xét tiêu cực (ví dụ như "Tôi không lúc nào có tác dụng tốt được bài thi" hoặc "Sẽ thật là quyết liệt nếu tôi làm không được bài bác đánh giá này"), hãy thay thế chúng bằng phần lớn thông điệp tích cực. Dĩ nhiên chưa phải phần lớn thông điệp lành mạnh và tích cực ko thực tế, tuy thế gần như gì thực tế với đúng, chẳng hạn như “Tôi đã học chăm chỉ cùng tôi hiểu bài xích, vì vậy tôi sẵn sàng chuẩn bị làm cho rất là bản thân.” (Tất nhiên, nếu khách hàng không học tập gì hết thì thông điệp này chẳng có lợi gì!)
Accept mistakes. Another thing you can vì chưng is to lớn learn to lớn keep mistakes in perspective — especially if you"re a perfectionist or you tover to be hard on yourself. Everyone makes mistakes, và you may have sầu even heard teachers or coaches refer lớn mistakes as "learning opportunities." Learning khổng lồ tolerate small failures và mistakes — lượt thích that one problem you got wrong in the math pop quiz — is a valuable skill.
Chấp nhận những sai lầm. Một điều bạn có thể có tác dụng là học tập giải pháp reviews đúng chuẩn về sai lạc - tốt nhất là nếu như bạn là fan cầu toàn hoặc các bạn bao gồm xu hướng trsinh hoạt cần hà khắc cùng với chủ yếu bản thân. Mọi bạn những phạm sai trái, cùng bạn cũng có thể đang nghe nói gia sư hoặc đào tạo và huấn luyện viên đề cập đến hầu hết sai trái như "thời cơ học tập." Học bí quyết gật đầu không thắng cuộc cùng phần nhiều sai lầm bé dại - ví như các bạn trả lời sai trong một bài bác IQ tân oán học tập - là 1 trong kĩ năng quý báu.
Take care of yourself. It can help to learn ways lớn calm yourself down & get centered when you"re tense or anxious. For some people, this might mean learning a simple breathing exercise. Practicing breathing exercises regularly (when you"re not stressed out) helps your body see these exercises as a signal to relax.
Chăm sóc bạn dạng thân. Học cách để giữ bạn dạng thân bình thản và tập trung khi bạn căng thẳng hoặc lo lắng sẽ hữu ích. Đối cùng với một vài tín đồ, điều đó hoàn toàn có thể nghĩa là học một bài tập thay đổi đơn giản dễ dàng. Thực hành các bài tập thsinh sống thường xuyên (khi bạn đã không căng thẳng) giúp cơ thể bạn thấy đa số bài tập nhỏng là 1 trong bộc lộ để thư giãn.
And, of course, taking care of your health — such as getting enough sleep, exercise, and healthy eats before a thử nghiệm — can help keep your mind working at its best.
Và, tất nhiên, chăm lo sức khỏe của công ty - ví dụ như dìm ngủ đủ giấc, bè bạn dục, cùng nhà hàng an lành trước khi thi hoàn toàn có thể giúp giữ lại mang lại trung khu trí của người sử dụng thao tác cực tốt.
Everything takes time and practice, & learning to beat thử nghiệm anxiety is no different. Although it won"t go away overnight, facing and dealing with thử nghiệm anxiety will help you learn ức chế management, which can prove sầu lớn be a valuable skill in many situations besides taking tests.
Tất cả những đồ vật cần có thời hạn cùng thực hành, với học tập giải pháp hồi hộp, lo lắng trong thi cử cũng thế. Mặc cho dù không phải ngủ một đêm dậy là tự nhiên và thoải mái bạn không còn băn khoăn lo lắng hồi vỏ hộp, tuy nhiên việc đối mặt cùng ứng phó với việc hồi vỏ hộp, lo ngại vào thi cử sẽ giúp đỡ bàn sinh hoạt phương pháp kìm hãm căng thẳng,, nhưng hoàn toàn có thể chứng tỏ là 1 trong năng lực có mức giá trị trong nhiều tình huống sát bên câu hỏi thi tuyển.