quý khách đã từng có lần nghe câu ➡️ “Hỏi thế gian tình ái là gì?”