*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh kế hoạch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

a) nói tên đa số tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) mang đến biết: Năm nhuận là năm cơ mà tháng 2 tất cả 29 ngày

Các năm ko nhuận thì tháng 2 chỉ bao gồm 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm ko nhuận có bao nhiêu ngày?


*

*

a) các tháng có 30 ngày là: mon 4, 6, 9, 11

Các tháng có 31 ngày là: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng bao gồm 28 (hoặc 29) ngày là tháng 2

b) Năm nhuận gồm 366 ngày, năm không nhuận gồm 365 ngày.

Bạn đang xem: Kể tên những tháng có: 30 ngày

- Năm 2008 là năm nhuận bởi số 08 (tức là 8) phân tách hết đến 4

- Năm 2005 là năm ko nhuận bởi số 05 (tức là 5) không phân tách hết mang lại 4


a,Những tháng tất cả 30 ngày là : tháng bốn , mon 6 , mon 9 , tháng 11 .

Những tháng có 31 ngày là : mon 1 , tháng 3 , mon 5 , mon 7 cùng tháng 8 ,tháng 10 , mon 12

b, Năm nhuận tất cả 366 ngày . Năm ko nhuận tất cả 365 ngày .


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) nhắc tên rất nhiều tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 bao gồm 29 ngày

Các năm không nhuận thì mon 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận bao gồm bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?


a) những tháng gồm 30 ngày là: tháng 4, 6, 9, 11

Các tháng gồm 31 ngày là: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là tháng 2

b) Năm nhuận tất cả 366 ngày, năm ko nhuận có 365 ngày.

- Năm 2008 là năm nhuận bởi vì số 08 (tức là 8) chia hết mang đến 4

- Năm 2005 là năm không nhuận vị số 05 (tức là 5) không chia hết mang lại 4


a) nhắc tên đa số tháng có:30 ngày,31 ngày,28 ngày,(hoặc 29) ngày

b)cho biết:năm nhuận là năm nhưng mà thàng 2 bao gồm 29 ngày

các năm không nhuận thì tháng 2 chỉcó 28 ngày

hỏi:năm nhuận tất cả bao nhiêu ngày?năm ko nhuận có bao nhiêu ngày ?


Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 tất cả 29 ngày

Các năm không nhuận thì mon 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận bao gồm bao nhiêu ngày? Năm ko nhuận gồm bao nhiêu ngày?


Năm nhuận bao gồm 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

- Năm 2008 là năm nhuận bởi vì số 08 (tức là 8) chia hết đến 4

- Năm 2005 là năm ko nhuận vị số 05 (tức là 5) không phân chia hết cho 4


hỏi năm nhuận tất cả bao nhiêu ngày ? Năm ko nhuận có bao nhiêu ngày ?

gợi ý : Năm nhuận thì trong tháng hai gồm 29 ngày , còn năm không nhuận thì hồi tháng hai gồm 28 ngày .


1 năm nhuận=........ Ngày

1 năm ko nhuận =...... Ngày

1 tuần =.... Ngày

1 năm có .....tháng

tháng bao gồm 31 ngày là tháng.....

tháng gồm 30 ngày là tháng....

Xem thêm: Bua Lo Ban - Cách Phá Giải Bùa Lỗ Ban

tháng gồm 28;29 ngày là tháng.....


+) một năm nhuận gồm 366 ngày

+) một năm không nhuận gồm 365 ngày

+) một tuần có 7 ngày

+) 1 năm có 12 tháng

+) Tháng tất cả 31 ngày là tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

+) Tháng bao gồm 30 ngày là mon 4; 6; 9; 11

+) Tháng có 28,29 ngày là mon 2

_Chúc bạn học tốt_


1 năm nhuận = 366 ngày

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 tuần = 7 ngày

1 năm có 12 tháng

tháng tất cả 31 ngày là tháng: 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ;10 ; 12

tháng có 30 ngày là tháng: 4 ; 6 ; 9 ; 11

tháng gồm 28;29 ngày là: 2


Hãy dùng những phép tính cùng và nhân nhằm tính số ngày trong 1 năm .Biết rằng mon 2 tất cả 28 ngày (riêng năm nhuận gồm 29 ngày) ;tháng 4;thangs6;tháng 9 mon 11 tất cả 30 ngày ; các thàng còn lại có 31 ngày .

Ai đúng mik kết chúng ta với


Viết số ngày trong từng mon vào chỗ chấm:a,Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6…… ngày…… hoặc …… ngày…… ngày…… ngày…… ngày…… ngàyTháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12…… ngày…… ngày…… ngày…… ngày…… ngàyb)Viết tiếp vào vị trí chấm :- Năm nhuận tất cả …… ngày.- Năm ko nhuận bao gồm ……...

Viết số ngày vào từng tháng vào khu vực chấm:

a,

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6
…… ngày…… hoặc …… ngày…… ngày…… ngày…… ngày…… ngày
Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
…… ngày…… ngày…… ngày…… ngày…… ngày

b)Viết tiếp vào chỗ chấm :

- Năm nhuận bao gồm …… ngày.

- Năm không nhuận bao gồm …… ngày.


a,Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 631 ngày28 hoặc 29 ngày30ngày30 ngày31ngày30 ngàyTháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 1231ngày31ngày30ngày31ngày30ngày31ngàyb)Viết tiếp vào khu vực chấm :- Năm nhuận tất cả 366 ngày.- Năm không nhuận gồm 365...

a,

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6
31 ngày28 hoặc 29 ngày30ngày30 ngày31ngày30 ngày
Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
31ngày31ngày30ngày31ngày30ngày31ngày

b)Viết tiếp vào địa điểm chấm :

- Năm nhuận gồm 366 ngày.

- Năm ko nhuận tất cả 365 ngày.


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên