*

Đội hình tiểu nhóm hàng ngang, mặt hàng dọc; tiểu team đổi hướng. Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chức triển khai kỉ quy định cao, tự giác chấp hành điều lệnh và những nội quy trong phòng trường.

Bạn đang xem: Khẩu lệnh đội hình đội ngũ


- hiểu được ý nghĩa, vật dụng tự quá trình chỉ huy quy củ cơ bản của tiểu đội, trung đội.- Biết thực hành chỉ đạo đội hình cơ bản của đái đội, trung đội.- rèn luyện tác phong cấp tốc nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chức triển khai kỉ phương pháp cao, từ bỏ giác chấp hành điều lệnh và các nội quy của phòng trường.
- Ý nghĩa:Đội hình tiểu đội hàng ngang thường vận dụng trong học tập tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, khám nghiệm quân số, xét nghiệm súng, giá súng,...- địa chỉ của tiểu đội trưởng:Đội hình tiểu đội hàng ngang, tiểu nhóm trưởng đứng bên cần đội hình tiểu đội.Vị trí lãnh đạo tại vị trí (đôn đốc tập hợp, điểm số, chỉ huy tiểu team luyện tập, nhận xét,...), tiểu team trưởng đứng ở chính giữa, phía trước chuần tiểu đội phương pháp từ 3 - 5 bước.Vị trí chỉ đạo tiểu team khi hành tiến, tiểu đội trưởng đi ở phía bên trái đội hình của tè đội biện pháp 2-3 bước, ngang với sản phẩm trên thuộc (nếu tiểu đội hai sản phẩm ngang).Khi chỉnh đốn sản phẩm ngũ trở về bên cạnh phải (trái) tiểu team cách bạn làm chuẩn chỉnh 2-3 bước.- Đội hình tiểu nhóm một mặt hàng ngang (hình 1.1)Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội một mặt hàng ngang gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn mặt hàng ngũ; Giải tán.Bước 1: Tập hợp.Khẩu lệnh: “Tiểu nhóm X thành một hàng ngang - TẬP HỢP”. Khẩu lệnh có dự lệnh và hễ lệnh. “Tiểu đội X thành một mặt hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh. Động tác của tiểu nhóm trưởng và các chiến sĩ:Tiểu nhóm trưởng xác định vị trí tập hợp, phía tập hợp, tiếp nối quay về phía những chiến sĩ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”.Nghe khẩu lệnh “Tiểu nhóm X”, toàn đái đội quay về phía tiểu team trưởng, đứng nghiêm hóng nhận lệnh.
*

Khi thấy toàn tiểu đội vẫn đứng nghiêm, tiểu team trưởng hô tiếp “Thành 1 sản phẩm ngang - TẬP HỢP” rồi quay về hướng định tập hợp, đứng nghiêm làm chuẩn cho những chiến sĩ vào tập hợp.Nghe xong động lệnh “TẬP HỢP”, những chiến sĩ yên ổn lặng, gấp rút chạy vào địa chỉ tập hợp đứng phía bên trái tiểu đội cứng cáp một mặt hàng ngang, đứng đúng gián phương pháp quy định (gián cách giữa 2 người đứng cạnh nhau là 70cm, tính từ nửa gót hai cẳng bàn chân của hai bạn đứng cạnh nhau hoặc 20cm tính từ khoảng cách hai cánh tay của hai fan đứng cạnh nhau), tự động dóng hàng, chấm dứt đứng nghỉ.Khi thấy đã có từ 2 - 3 chiến sỹ đứng vào vị trí phía bên trái mình, tiểu đội trưởng con quay nửa bên trái, đi phần đa lên phía trước chính giữa đội hình, giải pháp đội hình từ 3 - 5 cách thì dừng lại, con quay vào đội hình đôn đốc tập họp.Bước 2: Điểm số.
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”. Khẩu lệnh chỉ bao gồm động lệnh, không có dự lệnh. Động tác của tiểu team trưởng và những chiến sĩ:Khi các chiến sĩ vẫn đứng vào địa điểm tập hợp, tại địa chỉ chỉ huy, tiểu đội: trưởng hô khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ”.Nghe chấm dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, từng đồng chí theo vật dụng tự tự bên nên sang bên trái về bốn thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang phía trái 45°, điểm số chấm dứt quay khía cạnh trở lại. Lần lượt điểm số tự 1 cho tới hết tiểu đội. Fan đứng cuối cùng của hàng, lúc điểm số không quay mặt, điểm số xong, hô “HẾT”.Bước 3: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.Khẩu lệnh: “Nhìn bên nên (trái) – THẲNG”. Khẩu lệnh tất cả dự lệnh và cồn lệnh. “Nhìn bên bắt buộc (trái)” là dự lệnh, “THẲNG” là hễ lệnh.Động tác của tiểu nhóm trưởng và những chiến sĩ:Trước lúc chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu nhóm trưởng hô cho những chiến sĩ trong mặt hàng đứng nghiêm.Khi thấy các chiến sĩ đang đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp “Nhìn bên yêu cầu (trái) - THẲNG”.Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn (người mở màn hàng bên nên hoặc phía bên trái đội hình) vẫn quan sát thẳng, những chiến sĩ còn lại quay khía cạnh hết độ lớn sang bên yêu cầu (trái), xê dịch lên (xuống) nhằm dóng hàng mang lại thẳng, qua phải (trái) để kiểm soát và điều chỉnh gián cách. Ao ước dóng mặt hàng ngang thẳng, từng fan phải quan sát được nắp túi áo ngực phía bên trái (phải) của chiến sĩ đứng số tư trở về bên cạnh phải (trái) bản thân (chiến sĩ nữ giới thì đề nghị nhìn thấy ve cổ áo).Quá trình các chiến sĩ dóng hàng, tiểu nhóm trưởng quan sát, đôn đốc để những chiến sĩ triệu tập dóng hàng và điều chỉnh gián cách. đồng chí dóng sản phẩm xong, tiểu đội trưởng hô “THÔI”.Nghe chấm dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ trong mặt hàng quay mặt quay trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, ko xê dịch vị trí đứng.Tiểu nhóm trưởng xoay nửa phía bên trái (phải), đi những về phía đầu nhóm hình, mang lại ngang với cách người làm chuẩn chỉnh từ 2 - 3 bước thì ngừng lại, quay vào chuần để chất vấn hàng ngang. Khi kiểm soát thấy gót chân cùng ngực của các chiến sĩ cùng nằm bên trên một đường thẳng ngang là được. Nếu chiến sỹ nào đứng không thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí (số)... LÊN (XUỐNG)”. Tiểu đội trưởng rất có thể cùng một thời điểm sửa đến 3-4 chiến sĩ, chiến sĩ gần fan làm chuẩn trước.Chiến sĩ nghe tiểu nhóm trưởng hotline tên mình phải quay mặt về phía tiểu team trưởng và tuân theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến (lùi). Lúc tiến (lùi) phải kết hợp dóng hàng mang lại thẳng.Khi thấy những chiến sĩ đang đứng thẳng hàng thì hô “ĐƯỢC”. Nghe hoàn thành động lệnh “ĐƯỢC”, các chiến sĩ quay mặt trở về hướng cũ, góc nhìn thẳng. Tiểu nhóm trưởng cù nửa bên phải (trái) đi hầu như về địa điểm chỉ huy.Bước 4: Giải tán.Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”. Khẩu lệnh chỉ tất cả động lệnh, không có dự lệnh. Động tác: Nghe chấm dứt động lệnh, các chiến sĩ trong hàng nhanh lẹ tản ra. Nếu đang đứng nghỉ buộc phải trở về tứ thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.- Đội hình tiểu nhóm hai hàng ngang (hình 1.2)
*

Thứ tự công việc chỉ huy chuần của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bạn dạng như đội hình một hàng ngang, chỉ khác: Tập hợp đội hình hai mặt hàng ngang theo 3 bước (không điểm số), cụ thể như sau:Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 mặt hàng ngang - TẬP HỢP”.Nghe ngừng động lệnh “TẬP HỢP”, những chiến sĩ im lặng, mau lẹ chạy vào địa chỉ tập hợp, đứng phía trái tiểu đội cứng cáp hai sản phẩm ngang, những số lẻ (1, 3, 5, 7) đứng hàng trên, những số chẵn (2, 4, 6, 8) đứng mặt hàng dưới. Cự li giữa hàng trên với hàng dưới là 1m.Bước 2: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.Khi dóng hàng, những chiến sĩ đứng hàng máy hai vừa dóng hàng ngang, vừa dùng ánh mắt dóng mặt hàng dọc để đứng đúng cự li cùng gián cách.Khi kiểm tra, chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu team trưởng kiểm tra, chỉnh đốn mặt hàng trên trước.Bước 3: Giải tán.Như quy củ tiểu nhóm một mặt hàng ngang.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Pass Là Gì Trong Tiếng Anh ? Sự Khác Nhau Giữa Passed Và Past


- Ý nghĩa:Thường áp dụng trong hành quân, trong quy củ tập đúng theo của trung đội, đại nhóm khi tập trung học tập, sinh hoạt.- địa chỉ của tiểu nhóm trưởng:Đội hình tiểu nhóm hàng dọc, tiểu team trưởng đứng trước phương pháp số một là 1m.Vị trí chỉ huy tại chỗ (đôn đốc tập hợp, điểm số, hạ đạt mệnh lệnh,...), tiểu nhóm trưởng đứng vùng phía đằng trước chếch về bên trái nhóm hình biện pháp 3-5 bước.Vị trí chỉ đạo tiểu nhóm khi hành tiến, tiểu đội trưởng đi làm việc 1/3 phía bên trái đội hình (từ bên trên xuống) giải pháp từ 2 - 3 bước. Khi cùng tiểu đội hành tiến (đi trong chuần của đái đội) thì đi đầu tiểu đội, biện pháp lm. Nếu quy củ tiểu nhóm 2 sản phẩm dọc thì tiểu đội trưởng đi đầu ở chính giữa 2 hàng của tè đội, giải pháp 1m.Khi lãnh đạo tiểu đội rèn luyện tại chỗ, tiểu team trưởng hoàn toàn có thể đứng nghỉ ngơi vị trí chỉ huy tại chỗ để chỉ huy chung.- Đội hình tiểu đội một sản phẩm dọc (hình 1.3)
*

Thứ tự quá trình chỉ huy chuần tiểu đội một mặt hàng dọc gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn sản phẩm ngũ; Giải tán.Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Tiểu team X thành một hàng dọc - TẬP HỢP”. Khẩu lệnh gồm dự lệnh và hễ lệnh. “Tiểu nhóm X thành một mặt hàng dọc” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.Động tác của tiểu đội trưởng và những chiến sĩ:Tiểu team trưởng xác xác định trí tập hợp, phía tập hợp, kế tiếp quay về phía chiến sĩ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu team X”. Trước chếch về bên cạnh trái đội hình, phương pháp đội hình từ 3 - 5 cách thì dừng lại, xoay vào chuần đôn đốc các chiến sĩ tập hợp.Bước 2: Điểm số.Khẩu lệnh: “Điểm số”. Khẩu lệnh chỉ gồm động lệnh, không tồn tại dự lệnh.Động tác của tiểu nhóm trưởng và các chiến sĩ:Khi thấy những chiến sĩ sẽ đứng vào địa chỉ tập hợp, tại địa chỉ chỉ huy, tiểu đội trưởng hô “ĐIỂM SỐ”.Nghe xong xuôi động lệnh “ĐIỂM SỐ”, từng chiến sỹ theo máy tự từ bên trên xuống bên dưới trở về bốn thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, bên cạnh đó quay khía cạnh hết kích thước sang mặt trái, điểm số kết thúc quay phương diện trở lại. Theo lần lượt điểm số từ 1 cho tới hết tè đội. Fan đứng cuối cùng của hàng, khi điểm số không quay mặt, điểm số xong, hô “HẾT”.Bước 3: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.Khẩu lệnh: “Nhìn trước – THẲNG”. Khẩu lệnh gồm dự lệnh và đụng lệnh. “Nhìn trước” là dự lệnh, “THẲNG” là rượu cồn lệnh.Động tác của tiểu team trưởng và những chiến sĩ:Trước lúc chỉnh đốn mặt hàng ngũ, tiểu đội trưởng hô cho các chiến sĩ trong sản phẩm đứng nghiêm. Khi thấy những chiến sĩ đã đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp “Nhìn trước – THẲNG”.Nghe xong xuôi động lệnh “THẲNG”, trừ chiến sỹ số 1 có tác dụng chuẩn, những chiến sĩ không giống dóng sản phẩm dọc, chú ý thẳng giữa gáy bạn đứng trước mình (không thấy gáy tín đồ thứ nhị đứng trước mình); di dịch qua trái (phải) nhằm dóng hàng dọc cho thẳng, di dịch lên (xuống) để điều chỉnh cự li.Quá trình những chiến sĩ dóng hàng, tiểu đội trưởng quan sát, đôn đốc để các chiến sĩ triệu tập dóng hàng và kiểm soát và điều chỉnh cự li. đồng chí dóng hàng xong, tiểu team trựởng hô “THÔI”.Nghe chấm dứt động lệnh, những chiến sĩ trong hàng mắt vẫn chú ý thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.Tiểu team trưởng tảo nửa bên trái, đi đông đảo về phía đầu team hình, cách tín đồ đứng đầu từ bỏ 2 - 3 bước thì ngừng lại, tảo vào quy củ để chất vấn hàng dọc. Sản phẩm dọc trực tiếp là cạnh mũ, cạnh vai của các chiến sĩ thuộc nằm bên trên một con đường thẳng. Nếu chiến sĩ nào đứng không thẳng hàng, tiểu đội trưởng sử dụng khẩu lệnh “Đồng chí (số)... QUA PHẢI (TRÁI)”. Tiểu đội trưởng có thể cùng một cơ hội sửa mang đến 3-4 chiến sĩ, lần lượt từ bên trên xuống dưới. Chiến sĩ nghe tiểu đội trưởng điện thoại tư vấn tên mình phải tập trung sự để ý và làm theo khẩu lệnh của tiểu đội trưởng, qua buộc phải (trái). Lúc qua đề xuất (trái) phải phối kết hợp nhìn trực tiếp về phía trước để dóng hàng.Khi thấy các chiến sĩ sẽ đứng thẳng hàng, tiểu team trưởng hô “ĐƯỢC”, tiếp nối đi đông đảo về địa điểm chỉ huy.Bước 4: Giải tán.Như chuần tiểu nhóm hàng ngang.- Đội hình tiểu team hai sản phẩm dọc (hình 1.4)
*

Thứ tự quá trình chỉ huy quy củ của tiểu team trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình một hàng dọc, chỉ khác: Tập hợp quy củ hai hàng dọc từ 3 cách (không điểm số), ví dụ như sau:Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Tiểu nhóm X thành nhì hàng dọc- TẬP HỢP”.Nghe ngừng động lệnh “TẬP HỢP”, những chiến sĩ lặng lặng, hối hả chạy vào địa điểm tập hợp, thua cuộc tiểu đội cứng cáp hai hàng dọc, những số lẻ (1, 3, 5, 7) đứng mặt hàng dọc mặt phải, những số chẵn (2, 4, 6, 8) đứng hàng dọc bên trái, gián phương pháp giữa nhì hàng là 70cm.Bước 2: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.Khi dóng hàng, những chiến sĩ chú ý thẳng về phía trước để dóng hàng dọc, những chiến sĩ đứng hàng phía bên trái (các số chẵn vừa dóng sản phẩm dọc, vừa dùng góc nhìn dóng sản phẩm ngang để đứng đúng cự li với gián cách.Khi đánh giá dóng hàng, tiểu đội trưởng kiểm soát chỉnh đốn sản phẩm bên phải trước.Bước 3: Giải tán.Như đội hình tiểu nhóm hàng ngang.Những điểm cẩn chú ỷ:+ Đối với hễ tác của tiểu nhóm trưởng:* khi hô khẩu lệnh, dự lệnh nên hô to, rõ; hễ lệnh yêu cầu hô hoàn thành khoát. * Khi soát sổ dóng hàng, không nghiêng đầu nhằm nhìn, tiến hành động tác qua đề nghị (trái) để kiểm tra.+ Đối với rượu cồn tác của chiến sĩ:* tập trung sự chú ý để triển khai mệnh lệnh của tiểu đội trưởng.* khi tập hợp đội hình phải triển khai đúng hễ tác đội hình từng người, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, không đùa nghịch.
Ý nghĩa: Để biến đổi hướng của chuần được nhanh lẹ mà vẫn bảo vệ được lẻ tẻ tự đội hình trong nhóm hình.- Đội hình tiểu nhóm một sản phẩm ngang với hai hàng ngang thay đổi hướng+ Đổi hướng về bên phải hoặc bên trái (hình 1.5; 1.6).
Khẩu lệnh: “Tiểu đội vòng bền buộc phải (trái) đi các - BƯỚC” hoặc “Tiểu team vòng bên đề nghị (trái) - BƯỚC”.Khi tiểu nhóm hành tiến, hô khẩu lệnh “Tiểu nhóm vòng bên phải (trái) - BƯỚC”, vòng mặt nào thì hô cồn lệnh lâm vào chân mặt ấy.Nếu tiểu đội đang đứng tại chỗ, hô “Tiểu nhóm vòng bên bắt buộc (trái) đi mọi -BƯỚC”. Khi nghe xong động lệnh “BƯỚC”, chiến sĩ làm trụ vừa giậm chân vừa phối kết hợp từng cách với những chiến sĩ vào tiểu nhóm xoay dần dần sang hướng new (xoay 90°) trở về bên cạnh phải (trái). Các chiến sĩ còn lại đi đều về hướng mới, vừa đi vừa tấn công mắt về bên phải (trái) để dóng hàng.Nếu quy củ hai sản phẩm ngang đổi hướng, hàng thứ 2 đi phần đông đến địa điểm hàng trước tiên thì có tác dụng động tác thay đổi hướng như hàng sản phẩm công nghệ nhất, lúc vòng yêu cầu giữ đúng hướng với cự li thân hai hàng.+ Đổi nhắm tới phía sau (hình 1.7).Khẩu lệnh: “Tiểu nhóm bên yêu cầu (trái) vòng ẩn dưới đi những - BƯỚC” hoặc “Tiểu đội bên đề xuất (trái) vòng dằng sau - BƯỚC” (khi đã hành tiến).Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như khi đổi hướng về bên phải (trái), chỉ khác: lúc nghe xong động lệnh “BƯỚC”, chiến sĩ làm trụ vừa giậm chân vừa kết hợp từng cách với các chiến sĩ vào tiểu team xoay dần dần sang hướng bắt đầu (xoay 180°) qua bên buộc phải (trái) về phía sau. Những chiến sĩ còn sót lại đi đều về phía mới, vừa đi vừa tấn công mắt về bên phải (trái) nhằm dóng hàng.
Khi vẫn đứng tại chỗ, tiểu đội trưởng có thể dùng khẩu lệnh “Đằng sau - QUAY” để đổi hướng team hình.- Đội hình tiểu đội một mặt hàng dọc và hai sản phẩm dọc thay đổi hướng+ Đổi hướng về bên phải hoặc phía trái (hình 1.8; 1.9).Khẩu lệnh: “Tiểu nhóm vòng bên phải (trái) đi đều - BƯỚC” hoặc “Tiểu team vòng bên bắt buộc (trái) - BƯỚC”.Khi đang lãnh đạo tiểu team hành tiến, tiểu nhóm trưởng hô khẩu lệnh “Tiểu đội vòng bên bắt buộc (trái) - BƯỚC”, vòng mặt nào thì hô cồn lệnh lâm vào cảnh chân bên ấy. Giả dụ tiểu đội đã đứng tại chỗ tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh “Tiểu đội vòng bên nên (trái) đi phần đông - BƯỚC”.
Nghe hoàn thành động lệnh “BƯỚC”, chiến sĩ làm trụ vừa giậm chân vừa xoay dần dần sang hướng bắt đầu (xoay 90°) về bên phải (trái). Các chiến sĩ sót lại lần lượt đi các đến địa điểm cũ của số chuẩn, sau số chuẩn rồi đổi về hướng mới. Nếu đội hình hai mặt hàng dọc thay đổi hướng, khi vòng yêu cầu giữ đúng hướng, đúng cự li giữa hai hàng.+ Đổi hướng tới phía sau(hình 1.10)
Khẩu lệnh: “Tiểu đội bên cần (trái) vòng đằng sau đi mọi - BƯỚC” hoặc “Tiểu dội bên đề nghị (trái) vòng đằng sau - BƯỚC”. Động lệnh “BƯỚC” lâm vào cảnh chân buộc phải (trái).Nghe ngừng động lệnh “BƯỚC”, tiểu đội đi vòng bên đề nghị (trái) về vùng sau 180°.Khi đã đứng trên chỗ, tiểu đội trưởng có thể dùng khẩu lệnh “Đằng sau - QUAY” hoặc “Tiểu dội tảo dằng sau - BƯỚC” (khi đã đi) nhằm đổi hướng team hình. Động lệnh “BƯỚC” lâm vào chân trái.