Mệnh đề quan hệ là 1 công ty điểm đặc trưng, nên nắm rõ trong họcgiờ đồng hồ anh. Bài bây giờ giamcanherbalthin.com Reviewvẫn chia sẻ cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Khi nào dùng where và which trong mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó rất có thể bao gồm các từ bỏ tuyệt bao gồm kết cấu của cả một câu. Mệnh đề tình dục dùng để giải thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được hotline là 1 trong những relative sầu clause, nó đứng sau “the woman” với dùng để khẳng định danh trường đoản cú đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn có một câu trả chỉnh:The woman is my girlfrikết thúc.

Đại trường đoản cú quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi dụng cụ, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người cùng vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến nhà ngữ chỉ người, đồ, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan hệ giới tính xác minh (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại trường đoản cú quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ nam nữ dùng để té nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó.

I. Các đại tự quan lại hệ


1. WHO

- làm chủ trường đoản cú trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế mang lại danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ đến rượu cồn tự vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế mang lại danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý trường đoản cú hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa mang đến địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề dục tình quan hệ giới tính xác định

* Các trường thích hợp thường được sử dụng “that”:

- Lúc đi sau những hình thức đối chiếu nhất

- Lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm từ đầu đến chân với vật

- khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại trường đoản cú bao phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường phù hợp ko cần sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ giới tính ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ cài mang lại danh tự chỉ người hoặc vật dụng, hay nuốm cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mởđầu đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong tiếng Anhchỉ nguyên do, hay nạm mang lại cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa tự chỉ nơi chốn, thường xuyên vắt đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: So Sánh Phụ Nữ Xưa Và Nay - Nghị Luận Về Người Phụ Nữ Xưa Và Nay

3. WHEN: thay thế trường đoản cú chỉ thời gian, thường cố gắng đến từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có nhị loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề tình dục khẳng định với mệnh đề tình dục không khẳng định.

Mệnh đề quan hệ nam nữ xác định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng làm xác minh danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết mang lại chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng Khi danh từ là danh từ không khẳng định với không dùng dấu phẩy phân làn nó với mệnh đề chủ yếu.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông báo về một tín đồ, một đồ gia dụng hoặc một sự việc đã làm được xác minh. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề ko tuyệt nhất thiết yêu cầu bao gồm vào câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng Khi danh trường đoản cú là danh từ xác minh với được ngăn cách cùng với mệnh đề chính bằng một hoặc nhị dấu phẩy (,) giỏi lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu bao giờ cần sử dụng mệnh đề tình dục ko khẳng định, ta để ý những điểm sau:

- khi danh từ bỏ nhưng mà nó bửa nghĩa là 1 trong danh từ bỏ riêng

- Lúc danh tự mà lại nó té nghĩa là 1 trong những tính tự download (my, his, her, their)

- khi danh từ nhưng nó ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý vào mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ giới tính gồm giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng cùng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hlặng last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể dùng which núm cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday các buổi party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom có thể được vậy bởi who.

Ex: I’d like khổng lồ talk to the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ giới tính xác minh , bạn có thể vứt các đại từ quan hệ tình dục có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các các từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa những đại từ bỏ dục tình làm chủ trường đoản cú who, which, that rất có thể được rút ít gọn thành cụm bây chừ phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành nhiều hiện giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm vượt khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều động từ ngulặng mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút ít thành cụm cồn trường đoản cú nguim chủng loại (To-infinitive) Khi trước đại từ bỏ quan hệ tình dục bao gồm các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

Xem thêm: +5 Sữa Rửa Mặt Cerave Có Tốt Không, {Review} Sữa Rửa Mặt Cerave Có Tốt Không


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ dục tình với to lớn be trước một ngữ giới tự (một giới từ bỏ bắt đầu kết phù hợp với những danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ: