I. CHÍNH SÁCH kinh TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC gớm TẾ (1921 - 1925)

1. Chế độ kinh tế mới

a, hoàn cảnh lịch sử

- Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tiêu diệt nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Lịch sử 11 bài 10 lý thuyết

- Tình hình chủ yếu trị bất ổn định. Những lực lượng phản giải pháp mạng điên cuồng chống phá khiến bạo loàn ở các nơi.

- Chính sách cộng sản thời chiến sẽ lạc hậu giam giữ nền ghê tế, khiến dân chúng bất bình.


=> Nước Nga Xô viết rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng.

- Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích ra quyết định thực hiện chính sách Kinh tế new (NEP) bởi vì Lê-nin đề xướng.

b, Nội dung

Chính sách kinh tế mới bởi Lê-nin đề xướng, bao hàm các cơ chế chủ yếu hèn về nông nghiệp, công nghiệp, yêu đương nghiệp với tiền tệ.

- Nông nghiệp: vắt thế cơ chế trưng thu thực phẩm thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

- Công nghiệp:

+ Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp sản xuất nhỏ, dưới đôi mươi công nhân có sự kiểm soát trong phòng nước.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư chi tiêu vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm những ngành tài chính chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải vận tải, ngân hàng, nước ngoài thương.

+ công ty nước chấn chỉnh việc tổ chức, cai quản lí cung cấp công nghiệp.

 - yêu mến nghiệp và tứ nhân:

+ tứ nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại những chợ, khôi phục và đảy mạnh mối quan hệ giữa thành thị cùng nông thôn.

+ tạo đồng rúp bắt đầu thay cho các loại chi phí cũ (1924).

=> thực ra là gửi nền kinh tế do nhà nước sản phẩm hiếm sang nền kinh tế hàng hóa các thành phần vì chưng nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa.

*

c, tính năng - ý nghĩa

- Thúc đẩy kinh tế tài chính quốc dân biến đổi rõ rệt, giúp dân chúng Xô viết thừa qua cạnh tranh khăn, kết thúc khôi phục ghê tế.

- Là bài bác học so với công cuộc gây ra Chủ nghĩa buôn bản hội ở một số trong những nước trên vắt giới.

2. Sự thành lập Liên bang cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Xô viết.

- Tháng 12/1922, Đại hội Xô viết toàn Nga vẫn tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Xem thêm: Thiếu Ý Thức Là Gì ? Phân Tích Vai Trò Và Tác Dụng Của Ý Thức

- Gồm 4 nước cùng hòa thứ nhất là: Nga, Ukraina, Bêlôruxia và Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia), mang lại năm 1940 bao gồm thêm 11 nước.

- Năm 1924, sau khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, liên tục lãnh đạo công cuộc tạo và bảo đảm đất nước Liên Xô trong số những năm 1924 - 1953.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941)

1. Hầu như kế hoạch 5 năm thứ nhất và thành tựu

a, Công nghiệp

- Sau công cuộc khôi phục tài chính Liên Xô vẫn là một trong nước nntt lạc hậu. Kinh tế tài chính bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị chịu ảnh hưởng nước ngoài.

*

Hình 27: Lược đồ Liên Xô năm 1940

- Đảng cùng sản đưa ra nhiệm vụ công nghiệp hóa làng hội công ty nghĩa.

- Mục đích: chuyển Liên Xô trở thành một nước công nghiệp bao hàm ngành công nghiệp chủ chốt

- Biện pháp:

+ Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu => từng bước xử lý thành công các vấn đề vốn đầu tư, đào tạo và huấn luyện cán cỗ kĩ thuật, người công nhân lành nghề.

+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1928 - 1932) và chiến lược năm năm lần thứ hai (1933 - 1937).

- Kết quả:

+ Liên Xô hoàn thành sớm hai chiến lược 5 năm, gửi nước này từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp thôn hội công ty nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm phần 77,4% tổng thành phầm quốc dân.

*

Hình 28: nhà máy sản xuất liên thích hợp luyện kim Ma-nhi-tô-goóc-xcơ được xây dựng

trong trong thời hạn 1929 - 1934

b. Nông nghiệp

Ưu tiên đồng chí hóa nông nghiệp, chuyển 93% số nông hộ cùng với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp trồng trọt tập thể hóa, tất cả qui tế bào sản xuất lớn và cơ giới hoá.

c, văn hóa truyền thống - giáo dục

- thanh toán giao dịch nạn mù chữ.

- cách tân và phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông.

- thông dụng tiểu học trong cả nước, thịnh hành trung học đại lý thành phố.

d, xã hội: 

- Cơ cấu ách thống trị thay đổi xã hội chỉ còn 2 kẻ thống trị lao động là công nhân, nông dân cùng trí thức buôn bản hội chủ nghĩa.

- từ năm 1937, Liên Xô liên tiếp thực hiện chiến lược 5 năm lần ba, thanh lịch tháng 6/1941 Đức tiến công Liên Xô, công cuộc xây dừng chủ nghĩa thôn hội bị loại gián đoạn.

Nhận xét chung:

Mặc dù còn tồn tại những hạn chế tuy vậy công cuộc tạo ra Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đã đạt được những thành tựu to lớn, khiến cho những biến hóa nhiều mặt, hữu ích cho nhân dân, xuất bản lại lực lượng vũ khí hùng mạnh bạo để bảo đảm tổ quốc, giúp sức phong trào bí quyết mạng thế giới.

2. Quan hệ giới tính ngoại giao của Liên Xô

- Liên Xô đã từng có lần bước xác lập quan hệ ngoại giao với một vài nước láng giềng châu Á, châu Âu.

- Từng bước phá vỡ chính sách bao vây xa lánh về tài chính và ngoại giao của các nước đế quốc.

- Bằng đa số biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được những cường quốc bốn bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và tùy chỉnh thiết lập quan hệ ngoại giao

- Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

- Năm 1933, Mĩ thừa nhận và tùy chỉnh quan hệ nước ngoài giao với Liên Xô. Đó là chiến thắng lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên ngôi trường quốc tế.

Xem tiếp: kim chỉ nan Sử 11 bài bác 11. Tình hình các nước tư phiên bản giữa hai trận đánh tranh thế giới (1918 - 1938)