Tham khảo câu trả lời môn lịch sử giỏi nghiệp thpt 2022 cho toàn bộ mã đề. Các tin tức mới liên quan đến kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà năm 2022.

Bạn đang xem: Mã đề 312 môn lịch sử


Môn lịch sử dân tộc thuộc tổ hợp môn công nghệ xã hội, thi theo bề ngoài trắc nghiệm 40 câu trong thời hạn 50 phút.

Đại học Thú y Hà Nội cập nhật đến những sĩ tử câu trả lời môn lịch sử vẻ vang kỳ thi trung học phổ thông 2022 tham khảo không thiếu thốn 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 324 mới nhất và liên tục.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Đẹp Hay Nhất 11/2022, Vẽ Hình Icon Dễ Thương Đơn Giản

Mời những em quan sát và theo dõi và đối chiếu với bài xích làm của mình trong kỳ thi vừa qua để sớm có ước lượng điểm nhưng mình có thể dành được tự đây đăng ký nguyện vọng, đk trường ĐH, CĐ phù hợp.


Đáp án môn lịch sử vẻ vang kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Đáp án đang rất được ban chuyên môn giải, những em để ý theo dõi.

Mã đề: 301 - Đáp án đề thi môn lịch sử - Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 301ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.A2.B3.D4.D5.C6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.A27.A28.B29.C30.D
31.C32.A33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.B
Mã đề: 302 - Đáp án đề thi môn lịch sử - Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 302ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.B3.B4.B5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.C18.D19.C20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.D27.C28.B29.C30.C
31.C32.A33.D34.D35.A36.C37.C38.A39.B40.B
Mã đề: 303 - Đáp án đề thi môn lịch sử dân tộc - Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 303ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.A3.B4.C5.A6.A7.D8.D9.D10.A
11.C12.B13.D14.C15.D16.D17.C18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.C25.D26.B27.C28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.B35.B36.C37.B38.C39.D40.D
Mã đề: 304 - Đáp án đề thi môn lịch sử dân tộc - Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 304ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.B2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.C9.C10.D
11.C12.D13.D14.A15.D16.D17.C18.B19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.C28.A29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.A36.A37.A38.B39.B40.A
Mã đề: 305 - Đáp án đề thi môn lịch sử vẻ vang - Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 305ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.A2.C3.C4.B5.B6.A7.C8.B9.A10.B
11.A12.D13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.C37.A38.B39.C40.A
Mã đề: 306 - Đáp án đề thi môn lịch sử hào hùng - Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 306ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.D3.D4.A5.B6.B7.D8.B9.B10.D
11.D12.C13.A14.B15.B16.A17.A18.C19.B20.C
21.A22.D23.A24.B25.B26.D27.A28.A29.D30.D
31.A32.D33.C34.D35.B36.B37.A38.B39.A40.A
Mã đề: 307 - Đáp án đề thi môn lịch sử hào hùng - Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 307ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.C2.B3.D4.C5.C6.C7.B8.B9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.B20.D
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.D28.C29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.B36.C37.B38.C39.C40.B
Mã đề: 308 - Đáp án đề thi môn lịch sử vẻ vang - Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 308ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.D18.B19.D20.D
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.A33.B34.A35.C36.B37.B38.C39.B40.B
Mã đề: 309 - Đáp án đề thi môn lịch sử vẻ vang - Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.A2.A3.B4.C5.A6.C7.B8.C9.D10.A
11.A12.C13.C14.D15.B16.C17.D18.D19.B20.D
21.B22.C23.C24.B25.D26.D27.B28.D29.C30.C
31.D32.B33.D34.B35.D36.B37.B38.C39.C40.B
Mã đề: 310 - Đáp án đề thi môn lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 310ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.C9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.A
21.C22.B23.C24.D25.C26.A27.D28.B29.B30.D
31.A32.B33.A34.D35.D36.D37.A38.A39.B40.B
Mã đề: 311 - Đáp án đề thi môn lịch sử vẻ vang - Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 311ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.B14.C15.D16.D17.C18.B19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.A26.C27.A28.D29.D30.A
31.B32.D33.D34.B35.C36.A37.A38.D39.B40.B
Mã đề: 312 - Đáp án đề thi môn lịch sử hào hùng - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 312ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.B2.B3.C4.C5.B6.A7.D8.D9.A10.A
11.A12.C13.D14.B15.C16.A17.C18.C19.C20.D
21.A22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.A30.D
31.D32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.D39.C40.D
Mã đề: 313 - Đáp án đề thi môn lịch sử - Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 313ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.B13.B14.D15.C16.D17.C18.C19.C20.A
21.A22.C23.D24.B25.C26.B27.A28.C29.D30.B
31.D32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.D39.A40.A
Mã đề: 314 - Đáp án đề thi môn lịch sử vẻ vang - Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022
MÃ ĐỀ: 314ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022 (Tham khảo)
1.C2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.A9.A10.B
11.C12.A13.C14.A15.D16.D17.C18.C19.A20.B
21.A22.C23.A24.B25.C26.C27.B28.A29.C30.D
31.A32.C33.D34.B35.B36.D37.D38.D39.A40.D
Mã đề: 315 - Đáp án đề thi môn lịch sử dân tộc - Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022
MÃ ĐỀ: 315ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 (Tham khảo)
1.D2.C3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.B13.C14.B15.A16.D17.C18.A19.D20.D
21.A22.A23.C24.D25.A26.A27.D28.A29.D30.D
31.C32.D33.D34.C35.A36.A37.C38.A39.C40.A