Mã ZIP Tuyên quang đãng là bao nhiêu? Mã bưu chính Tuyên Quang những Huyện/Xã/Thị trấn chũm thể? Nếu đây là vấn đề các bạn đang thắc mắc vẫn không tìm thấy câu vấn đáp hợp lý, tham khảo ngay bài viết dưới đây để cùng FPT cửa hàng giải đáp nhé!


Mã ZIP Tuyên quang quẻ là gì?

Mã ZIP Tuyên Quang lúc này là 22000.Mã bưu chính Tuyên Quang góp cho quá trình vận chuyển hàng hóa trong khoanh vùng và những tỉnh cạnh bên diễn ra dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Mã zip tuyên quang

*

Đâu là cấu tạo xác định mã ZIP Tuyên Quang?

Cấu trúc xác định mã bưu bao gồm Tuyên quang đãng như sau:

2 ký tự đầu: Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ví dụ: 22 là mã khẳng định của tỉnh giấc Tuyên Quang). 3 hoặc 4 cam kết tự đầu tiên: Tên quận, thị xã và đơn vị hành chính (Ví dụ: 220 hoặc 2200 là mã xác minh quận, thị xã và đơn vị thuộc thức giấc Tuyên Quang). 5 ký kết tự: Đối tượng gán mã bưu chính đất nước (Ví dụ: 22002 là mã khẳng định của ủy ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh giấc Tuyên Quang).

Mã ZIP cơ quan ban ngành tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang nằm trong vùng Đông Bắc nước ta với mã bưu năng lượng điện được thiết yếu phủ ban hành là 22000. Đây là mã số chung dành riêng cho Tuyên Quang tuy thế để tránh chứng trạng hàng hóa, thư tín thất lạc thì người dùng cần tìm hiểu thêm các nhiều loại mã sau:

*

Đối tượng gán mã

Mã bưu chủ yếu Tuyên Quang

BC. Trung trung khu tỉnh Tuyên Quang

22000

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

22001

Ban tổ chức tỉnh ủy

22002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

22003

Ban Dân vận thức giấc ủy

22004

Ban Nội bao gồm tỉnh ủy

22005

Đảng ủy khối cơ quan

22009

Tỉnh ủy và văn phòng công sở tỉnh ủy

22010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

22011

Báo Tuyên Quang

22016

Hội đồng nhân dân

22021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (thuộc tỉnh Tuyên Quang)

22030

Tòa án nhân dân tỉnh

22035

Viện Kiểm giáp nhân dân tỉnh

22036

Ủy ban dân chúng và văn phòng Ủy ban nhân dân (thuộc tỉnh Tuyên Quang)

22040

Sở Công Thương

22041

Sở chiến lược và Đầu tư

22042

Sở Lao động - yêu quý binh cùng Xã hội (thuộc thức giấc Tuyên Quang)

22043

Sở ngoại vụ

22044

Sở Tài chính

22045

Sở tin tức và Truyền thông

22046

Sở Văn hoá, thể dục thể thao và du lịch (thuộc tỉnh giấc Tuyên Quang)

22047

Công an tỉnh

22049

Sở Nội vụ

22051

Sở bốn pháp

22052

Sở giáo dục và Đào tạo

22053

Sở giao thông vận tải vận tải

22054

Sở khoa học và Công nghệ

22055

Sở nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông làng mạc (thuộc tỉnh Tuyên Quang)

22056

Sở Tài nguyên và Môi trường

22057

Sở Xây dựng

22058

Sở Y tế

22060

Bộ lãnh đạo Quân sự

22061

Ban Dân tộc

22062

Ngân hàng bên nước chi nhánh (thuộc tỉnh Tuyên Quang)

22063

Thanh tra tỉnh

22064

Trường thiết yếu trị tỉnh

22065

Cơ quan thay mặt của Thông tấn xã nước ta (thuộc tỉnh giấc Tuyên Quang)

22066

Bảo hiểm buôn bản hội tỉnh

22070

Cục Thuế

22078

Cục Hải quan

22080

Kho bạc tình Nhà nước

22081

Mã ZIPđơn vị thành phố, thị xã, huyện trực ở trong Tuyên Quang

Quận/Huyện

ZIP Code

Huyện Chiêm Hóa

22300

Huyện Hàm Yên

22600

Huyện Lâm Bình

22500

Huyện Nà Hang

22400

Huyện đánh Dương

22700

Huyện im Sơn

22200

Thành phố Tuyên Quang

22100

1. Mã ZIP thành phố Tuyên Quang

STT

Đối tượng gán mã

Mã ZIP

1

BC Trung tâm thành phố Tuyên Quang

22100

2

Thành ủy

22101

3

Hội đồng nhân dân

22102

4

Ủy ban Nhân dân

22103

5

Ủy bơn Một tròn Tổ quốc

22104

6

x An Tường

22106

7

P. Nông Tiền

22107

8

x Tròng Đà

22108

9

P.Tôn Hồ

22109

10

P Minh Xuân

22110

11

P. Phan Thiết

22111

12

P.Ý Lo

22112

13

P. Tôn Quang

22113

14

P Hưng Thành

22114

15

x Lường Vượng

22115

16

x An Khang

22116

17

x Thới Long

22117

18

x Đội Cản

22118

19

BCP. Tuyên Quang

22150

20

BC KH Tuyên Quang

22151

21

BC Nông Tiền

22152

22

BC Minh Xuân

22153

23

BC.Ý Lo

22154

24

BC gắt Chỏ

22155

25

BC Lường Vượng

22156

26

BC Thới Long

22157

27

BC Hệ 1 Tuyên Quang

22199

2. Mã ZIPhuyện lặng Sơn

STT

Đối tượng gán mã

Mã ZIP

1

BC Trung vai trung phong huyện im Sơn

22200

2

Huyện ủy

22201

3

Hội đồng nhân dân

22202

4

Ủy ban nhân dân

22203

5

Ủy ban chiến trận Tô quốc

22204

6

x chiến hạ Quân

22206

7

x Tân Long

22207

8

x tên Tiền

22208

9

x con kiến Thiết

22209

10

x Trung Trực

22210

11

x Xuân Vân

22211

12

x Quý Quân

22212

13

x Lực Hành

22213

14

x Chiếu Yên

22214

15

x Phúc Ninh

22215

16

x Tứ Quận

22216

17

x Long Quán

22217

18

x Chôn Sơn

22218

19

x Mỹ Bông

22219

20

x Phú Lâm

22220

21

x Nhữ Hán

22221

22

x Nhữ Khê

22222

23

x Đội Bình

22223

24

TT. Thương hiệu Bình

22224

25

x Hoàng Khai

22225

26

x Kim Phú

22226

27

x Trung Môn

22227

28

x Phú Thành

22228

29

x Thới Bình

22229

30

x chi phí Bô

22230

31

x Công Đa

22231

32

x Kim Quan

22232

33

x Đạo Viện

22233

34

x Trung Sơn

22234

35

x Hùng Lợi

22235

36

x Trung Minh

22236

37

BCP lặng Sơn

22250

38

BC Xuân Văn

22251

39

BC Tứ Quận

22252

40

BC Mỹ Lâm

22253

41

BC Trung Môn

22254

3. Mã ZIP thị trấn Chiêm Hóa

STT

Đối tượng gán mã

Mã ZIP

1

BC Trung trung khu huyện Chiêm Hóa

22300

2

Huyện ủy

22301

3

Hồi đồng nhân dân

22302

4

Ủy ban nhân dân

22303

5

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

22204

6

TT Vĩnh Lộc

22306

7

x Ngọc Hội

22307

8

x Phú Bình

22308

9

x Bình Phú

22309

10

x im Lập

22310

11

x Hùng Mỹ

22311

12

x Phúc Sơn

22312

13

x Minh Quang

22313

14

x Trung Hồ

22314

15

x Hà Lang

22315

16

x thương hiệu Mỹ

22316

17

x Tân An

22317

18

x Xuân Quang

22318

19

x Phúc Thịnh

22319

20

x Tôn Thịnh

22320

21

x Hòa Phú

22321

22

x im Nguyên

22322

23

x Hòa An

22323

24

x Nhân Lý

22324

25

x Bình Nhân

22325

26

x Vinh Quang

22326

27

x Trung Hòa

22327

28

x Kim Bình

22328

29

x Trì Phú

22329

30

x Linh Phú

22330

31

x Kiên Đài

22331

32

BCP Chiêm Hóa

22350

33

BC Đám Hồng

22351

4. Mã ZIP thị trấn Na Hang

STT

Đối tượng gán mã

Mã ZIP

1

BC Trung trung ương huyện mãng cầu Hang

22400

2

Huyện ủy

22401

3

Hội đồng nhân dân

22402

4

Ủy ban nhân dân

22403

5

Ủy ban chiến trận Tổ quốc

22404

6

TT. Mãng cầu Hang

22406

7

x đánh Phú

22407

8

X.Đà Vị

22408

9

x Hồng Thái

77400

10

x lặng Hoa

22410

11

x Thượng Nông

22411

12

x Thượng Giáp

22412

13

x Sinh Long

22413

14

x Côn Lôn

22414

15

x Khau Tỉnh

22415

16

x Năng Khả

22416

17

x Thanh Tương

22417

18

BCP na Hang

22450

19

BC yên ổn Hoa

22451

5. Mã ZIP thị trấn Lâm Bình

STT

Đối tượng gán mã

Mã ZIP

1

BC Trung trọng tâm huyện Lâm Bình

22500

2

Huyện ủy

22501

3

Hội đồng nhân dân

22502

4

Ủy ban nhân dân

22503

5

Ủy ban chiến trường Tổ quốc

22504

6

x Lòng Con

22506

7

x Thượng Lâm

22507

8

x Khuôn Hà

22508

9

x Phúc Yên

22509

10

x Xuân Lập

22510

11

x Bình An

22511

12

x Hồng Quang

22512

13

x Thổ Bình

22513

14

BCP Lâm Bình

22550

15

BC Lăng Can

22551

16

BC Thượng Lâm

22552

6. Mã ZIP huyệnHàm Yên

STT

Đối tượng đính mã

Mã ZIP

1

BC Trung chổ chính giữa huyện Hàm Yên

22600

2

Huyện ủy

22601

3

Hội đồng nhân dân

22602

4

Ủy ban nhân dân

22603

5

Ủy ban chiến trường Tổ quốc

22604

6

TT. Tên Yên

22606

7

x Tân Thành

22607

8

x Minh Hương

22608

9

x Phù Lưu

22609

10

x Minh Dân

22610

11

x Minh Khương

22611

12

x yên ổn Thuận

22612

13

x Bạch Xa

22613

14

x im Lâm

22614

15

x yên Phú

22615

16

x Nhân Mục

22616

17

x Bồng Cốc

22617

18

x Thành Long

22618

19

x Hùng Đức

22619

20

x Đức Ninh

22620

21

x Thái Hòa

22621

22

x Thái Sơn

22622

23

x Bình Xa

22623

24

BCP Hàm Yên

22650

25

BC Ki Lô Mét 31

22651

7. Mã ZIP huyện Sơn Dương

STT

Đối tượng gắn thêm mã

Mã ZIP

1

BC Trung trung khu huyện tô Dương

22700

2

Huyện ủy

22701

3

Hội đồng nhân dân

22702

4

Ủy ban nhân dân

22703

5

Ủy ban chiến trường Tổ quốc

22704

6

TT.Sơn Dương

22706

7

x vừa lòng Thành

22707

8

x Lương Thiện

22708

9

x Tân Trào

22709

10

x Trung Yên

22710

11

x Minh Thanh

22711

12

x Bình Yên

22712

13

x Tú Thịnh

22713

14

x Thượng Ấm

22714

15

x Vĩnh Lợi

22715

16

x cấp Tiến

22716

17

x Đông Thọ

22717

18

x Quyết Thắng

22718

10

x Vân Sơn

22710

20

x Hồng Lạc

22720

21

x Sầm Dương

22721

22

X Lâm Xuyên

22722

23

x Tam Đa

22723

24

x Hào Phú

22724

25

X bỏ ra Thiết

22725

26

x Văn Phú

22726

27

x Đồng Quý

22727

28

x Phúc Ứng

22728

29

x Thanh Phát

22729

30

X Đồng Lợi

22730

31

X Phú Lương

22731

32

x Đại Phú

22732

33

X đánh Nam

22733

34

x Ninh Lai

22734

35

x Thiện Kế

22735

36

x Tuân Lộ

22736

37

x hòa hợp Hòa

22737

38

x kháng Nhật

22738

39

BCP. Sơn Dương

22750

40

BC Tân Trào

22751

41

BC Chợ Xoan

22752

42

BC Kim Xuyên

22753

43

BC đánh Nam

22754

Bật mí bí quyết tra cứu vãn mã ZIP Tuyên quang đãng trên Website

Nếu vấn đề ghi nhớ rằng quá cạnh tranh khăn, thì mọi bạn nên làm theo hướng dẫn mà shop chúng tôi đề cập sau đây để search kiếm mã ZIP Tuyên Quang tiện lợi hơn:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần triển khai truy cập vào tranghttp://mabuuchinh.vn.

Xem thêm: Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Của Cao Bá Quát

Bước 2: Tiếp theo, hãy lựa chọn vị trí mà người tiêu dùng muốn thanh lọc mã bưu chính. Chẳng hạn như tra cứu Tuyên Quang, thì chúng ta nhập Tuyên quang đãng rồi bấm “Tìm kiếm”.

Bước 3: Copy hoàn tất đoạn ZIP Code Tuyên quang là cách cuối cùng.

*