Gambrel roof : Một phong cách mái tây pmùi hương, gồm 2 tầng dốc mái : mái dốc lơi ngơi nghỉ bên trên, mái dốc béo ở

dưới; nhì đầu bên là nhì đầu hồi.

Mansard roof : Một kiểu dáng mái Tây pmùi hương, có 2 tầng dốc mái nghỉ ngơi tứ phía bên, mái bên trên lơi, mái

dưới dốc rộng.

Flat-roof slab: Đan mái bằng

Board flat-roof dechồng : Sàn mộc mái bằng

Metal flat-roof dechồng : Sàn thép mái bằng

Flat-roof felt : Tấm dạ tẩm bitum lót mái bằng

Dormer : Cửa sổ lồi ngơi nghỉ mái dốc

Sky light :Vòm sáng sinh sống mái

Chimney : Ống khói lò sửa bên trên mái

Roof ventilator : Ống thông gió bên trên mái

Purlin : Xà gồ

Cleat : Con bọ đỡ xà gồ

Rafter : Cầu phong, rui

Batten : Lisơn, mè

Ridge : Đường đỉnh mái

Hip-ridge : Đỉnh mái xiêng, giao tuyến mái lồi

Trussed ridge roof : Mái dốc gồm các đầu cầu phong gác lên một dầm, hoặc dầm trống rỗng bụng, chạy

trong cả theo đỉnh mái

Gable : Đầu hồi (tường tam giác)

Eaves : Mái chìa, mái đua (phần mái chìa ra phía bên ngoài tường bao)

Fascia; facia : Riềm mái (che phía trên đầu cầu phong)

Bracing : Giằng dọc

Roofing brace : Giằng mái

Aluminium foil : Giấy nhôm (bí quyết nhiệt)

Wall plate : Tkhô giòn gỗ đệm đầu tường

Ridge purlin : Đòn dông (xà gồ đỉnh mái)

Clay tile : Ngói (ngói đất sét nung nung)

Ridge tile : Ngói sắp nóc

Hip tile : Ngói sắp tới nóc té ba

Asbestos cement sheet : Tấm lợp fibrocement

Sheet metal : Tôn

Corrugated sheet metal : Tôn gợn sóng

Galvanized sheet metal : Tôn tthay kẽm

Insulating material : Vật liệu giải pháp nhiệt

Termite : Con mồi

Anti-termite treatment : Xử lý trừ mối

Preservative : Hóa hóa học tđộ ẩm vào mộc nhằm chống thẩm thấu, phòng mối

Gutter : Sênô (nếu như là BTCT); máng xối

Strainer : Cầu chận rác

Gulley; gully : Miệng sống đầu ống xuống nước mưa

Downpipe; downspout : Ống xuđường nước mưa

Flashing : Tnóng kháng tạt, tnóng kháng thấm


 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học tập Autocad 1016 chi tiết5 DVD tự học NX 11 giỏi nhất4 DVD từ bỏ học tập Solidworks 2016Sở 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 khuyến mãi 50%

TAGS