Vâng ! mấy bây giờ bận đưa nhà đề nghị không có thời hạn nhằm viết bài và chia sẻ các thủ thuật bổ ích đến chúng ta được, đích thực là tôi cũng lưu giữ cảm xúc viết lắm (hình như bị nghiện nay mất rồi