Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên là biểu chủng loại được cá nhân đảng viên viết và trình lên Cấp ủy bỏ ra bộ địa điểm đang sinh hoạt nhằm xin được đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin đi nước ngoài của đảng viên

Nội dung mẫu đối kháng xin đi quốc tế cần điền không thiếu thốn chính xác, trung thực những thông tin của tín đồ làm đơn, lý do xin đi nước ngoài… với được lập thành 2 bản gửi cho cung cấp ủy bỏ ra bộ địa điểm đang sinh hoạt. Khi trở về nước chậm trễ nhất trong khoảng 15 ngày phải báo cáo bằng văn phiên bản kết quả chuyến du ngoạn theo quy định. Những việc công chức, viên chức không được làm khi đi nước ngoài giải quyết và xử lý việc riêng

Nhận lời mời, thừa nhận tài trợ kinh phí đi nước ngoài giải quyết việc riêng rẽ của tổ chức, cá thể có tương quan đến phạm vi quá trình đang đảm nhiệm.Sử dụng hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài giải quyết việc riêng.Ở nước ngoài quá số ngày được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên mới nhất


Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - chủng loại 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vị - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Đảng ủy …………………………….......

Cấp ủy chi bộ……..……………….........

Tôi tên là:………………….., sinh ngày:...../.... /…

Ngày vào đảng: ………….ngày thiết yếu thức:………..

Chức vụ đảng, đoàn thể:,........................................

Chức vụ chính quyền:...............................................

Hệ số lương: ngạch:........... (Chuyên viên, nhân viên chính, nhân viên cao cấp)

Nay tôi làm đơn này kính ước ao cấp ủy đưa ra bộ chấp thuận đồng ý cho tôi đi ……. (tên nước sẽ đi)

Mục đích chuyến đi: (tham quan lại du lịch, công tác, học tập tập, khám chữa bệnh)…..

Thời gian chuyến đi: tự ngày……..đến ngày……

Kinh tầm giá chuyến đi: (tự túc, được tài trợ, trường đoản cú nguồn túi tiền công…..)

Trong năm 20… tôi đã từng đi nước ngoài….(01 lần, 02 lần)…..với mục tiêu (tham quan, học tập tập, khám chữa bệnh, thăm thân nhân……)

Nay tôi làm 1-1 này kính mong mỏi cấp ủy chi bộ đồng ý chấp thuận cho tôi được đi quốc tế với nguyên nhân nêu trên.

Tôi sẽ trang nghiêm chấp hành các quy định của Đảng, bên nước về nhiệm vụ của đảng viên lúc ở nước ngoài, không mang những tài liệu, sản phẩm chứa thông tin mật của Đảng với Nhà nước ra nước ngoài. Ko nói, phát biểu đều điều trái với đường lối nhà trương của Đảng, nhà nước.

…., ngày …….tháng ……..năm …..

Người viết đơn(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

Xác dấn của Trưởng solo vị

Xác nhận của cấp cho ủy đưa ra bộ


Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - chủng loại 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………………................…

Tôi tên: ………………………………………...................

Năm sinh:……………………………………....................

Chức vụ/Đơn vị:……………Viên chức hạng:………

Mã số:…………Chức danh nghề nghiệp:……….….. Bậc lương:……

Đảng viên sẽ sinh hoạt tại đưa ra bộ: Nếu không có đảng viên ghi “Không”

Nay tôi làm đối kháng này kính trình Hiệu trưởng, Lãnh đạo đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm) ………., Phòng tổ chức triển khai - Hành bao gồm xem xét trình cấp có thẩm quyền được cho phép tôi được đi quốc tế trong khoảng thời gian từ……………đến ………

Số hộ chiếu:………………………………………..

Nước đến (địa chỉ chũm thể):.......................................

Mục đích chuyến đi:...............................................

Xem thêm: Top 20 Màu Tóc Hot Hiện Nay, 30 Màu Tóc Đẹp Cho Năm 2021 Phù Hợp Mọi Làn Da

.......................................................................

Kinh chi phí chuyến đi:.......................................

…., ngày …….tháng ……..năm …..

Người viết đơn(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Xác nhấn của Trưởng đơn vị

Xác dấn của cấp ủy đưa ra bộ


Đơn xin đi nước ngoài có câu hỏi riêng - mẫu 3


ĐẢNG BỘ CƠ SỞ................

CHI BỘ…….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI VIỆC RIÊNG

Kính gửi:

- Đảng ủy ...................................

- chi bộ…..................................

Họ cùng tên:…………………………………….. Sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:……………………, bao gồm quyền:……………………..

Chi cỗ sinh hoạt, công tác:……………………………………………..

Thực hiện giải pháp ........ Ngày ..............của thức giấc ủy về bài toán “Quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, có quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài”.

Nay tôi làm đối kháng này nhờ cất hộ đến đưa ra bộ…, Đảng ủy............xem xét, trình cung cấp ủy tất cả thẩm quyền mang lại tôi được đi quốc tế như sau:

- thời hạn dự kiến đi cùng ở nước ngoài: từ bỏ ……………….. đến……………….

- Mục đích, văn bản của chuyến đi: ……………………………….

- Địa chỉ, mối quan hệ của tổ chức, cá nhân nơi đến: ……………………………

- Nguồn kinh phí đầu tư cho chuyến đi: ………………………………...........................

- những người dân thân cùng đi: ……………………………...................................….

Tôi cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, các quy định của Đảng với Nhà việt nam về đảm bảo chính trị nội cỗ Đảng; về trọng trách của cán bộ, đảng viên lúc đi nước ngoài và khi quan hệ, tiếp xúc tổ chức, cá thể nước ngoài; lúc trở về nước sẽ report kết quả chuyến đi theo đúng quy định.