Dung dịch metylamin trong nước có tính bazơ bắt buộc làm quỳ tím chuyền sang màu xanh.

Bạn đang xem: Metylamin có làm đổi màu quỳ tím không

Cùng đứng top lời giải mày mò nội dung về Amin dưới đây.

I. ĐỊNH NGHĨA


- các định nghĩa về amin:

+ Amin là sản phẩm thu được khi thay thế sửa chữa nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin solo chức):

*

Amoniac

+ Amin là thành phầm thu được khi sửa chữa thay thế nguyên tử H vào hidrocacbon bằng nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).

+ Amin là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H cùng N.

- Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon links với nguyên tử N.

*

- Công thức tổng thể của amin:

CxHyNz (x, y, z thuộc N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn nếu như z chẵn; y lẻ nếu z lẻ).

hoặc

CnH2n+2-2k+tNt (n nằm trong N*; k thuộc N; t ở trong N*).

Số link pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Xem thêm: Trả Lời Trắc Nghiệm Hàng Ngày Blade And Soul Cập Nhật Liên Tục

Nếu là amin bậc I thì phương pháp tổng quát rất có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t.

II. DANH PHÁP

1. Tên vắt thế

Tên amin = thương hiệu của hiđrocacbon khớp ứng + Số sản phẩm tự của C chứa nhóm NH2 + amin

2. Tên cội chức

Tên amin = cội hiđrocacbon + amin

3. Tên thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin cùng etylamin là đa số chất khí, mùi hương khai nặng nề chịu, tan các trong nước.

- các amin gồm phân tử khối cao hơn nữa là những chất lỏng hoặc rắn, nhiệt độ sôi tăng mạnh và độ rã trong nước sút dần theo chiều tăng của phân tử khối.

- các amin thơm là hóa học lỏng hoặc chất rắn cùng dễ bị oxi hóa.

- những amin phần đa độc.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Phân tích và lý giải tính bazơ của những amin

vị nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có tác dụng nhận proton.

b. So sánh tính bazơ của các amin

- ví như nguyên tử N trong phân tử amin được lắp với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin bạo phổi hơn so với tính bazơ của NH3. Hồ hết amin này làm cho quỳ tím chuyển thành màu sắc xanh.- trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin đính với các gốc hút e (gốc không no, cội thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so với tính bazơ của NH3. Số đông amin này không làm xanh quỳ tím.- Amin tất cả càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin tất cả càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

2. Những phản ứng biểu đạt tính bazơ

a. Phản ứng với dung dịch axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO42CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

b. Bội phản ứng với dung dịch muối tạo bazơ không tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

3. Phản ứng nhận ra bậc của amin

- nếu như là amin bậc I lúc phản ứng với HNO2 tạo khí bay ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin phản bội ứng chế tác muối điazoni sinh sống 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl- + 2H2O

- trường hợp là amin bậc II thì sản xuất hợp hóa học nitrozo màu quà nổi xung quanh nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không có phản ứng này.

4. Phản bội ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

5. Bội phản ứng riêng của anilin

- Anilin là amin thơm buộc phải không làm thay đổi màu quỳ tím thành xanh.- Anilin sản xuất kết tủa white với hỗn hợp nước Brom: