Trong tử vi ngũ hành gồm gồm 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ứng với những mối quan hệ tình dục tương sinh, kìm hãm liên quan tiền mật thiết mang đến nhau. Từng mệnh lại gồm các cung như: cung Càn, Đoài ở trong hành Kim, cung Cấn, Khôn trực thuộc hành Thổ, cung Chấn, Tốn ở trong hành Mộc, cung Khảm trực thuộc hành Thủy, cung Ly trực thuộc hành Hỏa. Mong chọn tuổi có tác dụng ăn, tuổi kết duyên vợ chồng, coi ngày giờ giỏi xấu, xem hướng nhà, lựa chọn color hay số lượng may mắn… thì ta đều căn cứ vào những cung, mệnh này nhằm tra cứu

Dưới đây là bảng tra cứu vãn cung, mệnh cho những năm từ bỏ 1930-2030, bạn vui mắt chọn năm sinh để hiểu thêm thông tin về tuổi của mình

BẢNG TRA CỨU CUNG, MỆNH mang đến CÁC TUỔI TỪ 1930-2030
Năm sinh Âm lịch Giải Nghĩa Ngũ hành Giải Nghĩa Cung nam Cung nữ
1930 Canh Ngọ Thất Lý bỏ ra Mã(Ngựa vào nhà) Thổ + Lộ Bàng Thổ(Đất mặt đường đi) Đoài Kim Cấn Thổ
1931 Tân Mùi Đắc Lộc đưa ra Dương(Dê gồm lộc) Thổ - Lộ Bàng Thổ(Đất đường đi) Càn Kim Ly Hoả
1932 Nhâm Thân Thanh Tú bỏ ra Hầu(Khỉ thanh tú) Kim + Kiếm Phong Kim(Vàng mũi kiếm) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1933 Quý Dậu Lâu Túc Kê(Gà đơn vị gác) Kim - Kiếm Phong Kim(Vàng mũi kiếm) Tốn Mộc Khôn Thổ
1934 Giáp Tuất Thủ Thân đưa ra Cẩu(Chó giữ lại mình) Hỏa + Sơn Đầu Hỏa(Lửa trên núi) Chấn Mộc Chấn Mộc
1935 Ất Hợi Quá Vãng chi Trư(Lợn hay đi) Hỏa - Sơn Đầu Hỏa(Lửa trên núi) Khôn Thổ Tốn Mộc
1936 Bính Tý Điền Nội chi Thử(Chuột vào ruộng) Thủy + Giản Hạ Thủy(Nước khe suối) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1937 Đinh Sửu Hồ Nội chi Ngưu(Trâu trong hồ nước nước) Thủy - Giản Hạ Thủy(Nước khe suối) Ly Hoả Càn Kim
1938 Mậu Dần Quá Sơn chi Hổ(Hổ qua rừng) Thổ + Thành Đầu Thổ(Đất bên trên thành) Cấn Thổ Đoài Kim
1939 Kỷ Mão Sơn Lâm bỏ ra Thố(Thỏ ngơi nghỉ rừng) Thổ - Thành Đầu Thổ(Đất bên trên thành) Đoài Kim Cấn Thổ
1940 Canh Thìn Thứ Tính đưa ra Long(Rồng khoan dung) Kim + Bạch Lạp Kim(Vàng sáp ong) Càn Kim Ly Hoả
1941 Tân Tỵ Đông Tàng đưa ra Xà(Rắn ngủ đông) Kim - Bạch Lạp Kim(Vàng sáp ong) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1942 Nhâm Ngọ Quân Trung đưa ra Mã(Ngựa chiến) Mộc + Dương Liễu Mộc(Gỗ cây dương) Tốn Mộc Khôn Thổ
1943 Quý Mùi Quần Nội đưa ra Dương(Dê trong đàn) Mộc - Dương Liễu Mộc(Gỗ cây dương) Chấn Mộc Chấn Mộc
1944 Giáp Thân Quá Thụ bỏ ra Hầu(Khỉ leo cây) Thủy + Tuyền Trung Thủy(Nước trong suối) Khôn Thổ Tốn Mộc
1945 Ất Dậu Xướng Ngọ chi Kê(Gà gáy trưa) Thủy - Tuyền Trung Thủy(Nước trong suối) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1946 Bính Tuất Tự Miên chi Cẩu(Chó đang ngủ) Thổ + Ốc Thượng Thổ(Đất nóc nhà) Ly Hoả Càn Kim
1947 Đinh Hợi Quá Sơn bỏ ra Trư(Lợn qua núi) Thổ - Ốc Thượng Thổ(Đất nóc nhà) Cấn Thổ Đoài Kim
1948 Mậu Tý Thương Nội chi Trư(Chuột trong kho) Hỏa + Thích lịch Hỏa(Lửa sấm sét) Đoài Kim Cấn Thổ
1949 Kỷ Sửu Lâm Nội chi Ngưu(Trâu trong chuồng) Hỏa - Thích lịch Hỏa(Lửa sấm sét) Càn Kim Ly Hoả
1950 Canh Dần Xuất Sơn bỏ ra Hổ(Hổ xuống núi) Mộc + Tùng Bách Mộc(Gỗ tùng bách) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1951 Tân Mão Ẩn Huyệt chi Thố(Thỏ trong hang) Mộc - Tùng Bách Mộc(Gỗ tùng bách) Tốn Mộc Khôn Thổ
1952 Nhâm Thìn Hành Vũ chi Long(Rồng phun mưa) Thủy + Trường lưu giữ Thủy(Nước chảy mạnh) Chấn Mộc Chấn Mộc
1953 Quý Tỵ Thảo Trung đưa ra Xà(Rắn trong cỏ) Thủy - Trường lưu lại Thủy(Nước tan mạnh) Khôn Thổ Tốn Mộc
1954 Giáp Ngọ Vân Trung chi Mã(Ngựa trong mây) Kim + Sa Trung Kim(Vàng vào cát) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1955 Ất Mùi Kính Trọng bỏ ra Dương(Dê được quý mến) Kim - Sa Trung Kim(Vàng trong cát) Ly Hoả Càn Kim
1956 Bính Thân Sơn Thượng đưa ra Hầu(Khỉ bên trên núi) Hỏa + Sơn Hạ Hỏa(Lửa trên núi) Cấn Thổ Đoài Kim
1957 Đinh Dậu Độc Lập đưa ra Kê(Gà độc thân) Hỏa - Sơn Hạ Hỏa(Lửa trên núi) Đoài Kim Cấn Thổ
1958 Mậu Tuất Tiến Sơn đưa ra Cẩu(Chó vào núi) Mộc + Bình Địa Mộc(Gỗ đồng bằng) Càn Kim Ly Hoả
1959 Kỷ Hợi Đạo Viện đưa ra Trư(Lợn trong tu viện) Mộc - Bình Địa Mộc(Gỗ đồng bằng) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1960 Canh Tý Lương Thượng chi Thử(Chuột trên xà) Thổ + Bích Thượng Thổ(Đất tò vò) Tốn Mộc Khôn Thổ
1961 Tân Sửu Lộ Đồ bỏ ra Ngưu(Trâu bên trên đường) Thổ - Bích Thượng Thổ(Đất tò vò) Chấn Mộc Chấn Mộc
1962 Nhâm Dần Quá Lâm chi Hổ(Hổ qua rừng) Kim + Kim Bạch Kim(Vàng pha bạc) Khôn Thổ Tốn Mộc
1963 Quý Mão Quá Lâm bỏ ra Thố(Thỏ qua rừng) Kim - Kim Bạch Kim(Vàng trộn bạc) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1964 Giáp Thìn Phục Đầm đưa ra Lâm(Rồng ẩn ngơi nghỉ đầm) Hỏa + Phú Đăng Hỏa(Lửa đèn to) Ly Hoả Càn Kim
1965 Ất Tỵ Xuất Huyệt đưa ra Xà(Rắn rời hang) Hỏa - Phú Đăng Hỏa(Lửa đèn to) Cấn Thổ Đoài Kim
1966 Bính Ngọ Hành Lộ chi Mã(Ngựa điều khiển xe trên đường) Thủy + Thiên Hà Thủy(Nước bên trên trời) Đoài Kim Cấn Thổ
1967 Đinh Mùi Thất Quần bỏ ra Dương(Dê lạc đàn) Thủy - Thiên Hà Thủy(Nước trên trời) Càn Kim Ly Hoả
1968 Mậu Thân Độc Lập bỏ ra Hầu(Khỉ độc thân) Thổ + Đại Trạch Thổ(Đất nền nhà) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1969 Kỷ Dậu Báo Hiệu bỏ ra Kê(Gà gáy) Thổ - Đại Trạch Thổ(Đất nền nhà) Tốn Mộc Khôn Thổ
1970 Canh Tuất Tự Quan bỏ ra Cẩu(Chó nhà chùa) Kim + Thoa Xuyến Kim(Vàng trang sức) Chấn Mộc Chấn Mộc
1971 Tân Hợi Khuyên Dưỡng đưa ra Trư(Lợn nuôi nhốt) Kim - Thoa Xuyến Kim(Vàng trang sức) Khôn Thổ Tốn Mộc
1972 Nhâm Tý Sơn Thượng chi Thử(Chuột bên trên núi) Mộc + Tang Đố Mộc(Gỗ cây dâu) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1973 Quý Sửu Lan Ngoại chi Ngưu(Trâu bên cạnh chuồng) Mộc - Tang Đố Mộc(Gỗ cây dâu) Ly Hoả Càn Kim
1974 Giáp Dần Lập Định đưa ra Hổ(Hổ từ lập) Thủy + Đại Khe Thủy(Nước khe lớn) Cấn Thổ Đoài Kim
1975 Ất Mão Đắc Đạo chi Thố(Thỏ đắc đạo) Thủy - Đại Khe Thủy(Nước khe lớn) Đoài Kim Cấn Thổ
1976 Bính Thìn Thiên Thượng bỏ ra Long(Rồng trên trời) Thổ + Sa Trung Thổ(Đất trộn cát) Càn Kim Ly Hoả
1977 Đinh Tỵ Đầm Nội chi Xà(Rắn vào đầm) Thổ - Sa Trung Thổ(Đất pha cát) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1978 Mậu Ngọ Cứu Nội chi Mã(Ngựa trong chuồng) Hỏa + Thiên Thượng Hỏa(Lửa bên trên trời) Tốn Mộc Khôn Thổ
1979 Kỷ Mùi Thảo Dã bỏ ra Dương(Dê đồng cỏ) Hỏa - Thiên Thượng Hỏa(Lửa trên trời) Chấn Mộc Chấn Mộc
1980 Canh Thân Thực Quả đưa ra Hầu(Khỉ ăn uống hoa quả) Mộc + Thạch Lựu Mộc(Gỗ cây lựu đá) Khôn Thổ Tốn Mộc
1981 Tân Dậu Long Tàng bỏ ra Kê(Gà vào lồng) Mộc - Thạch Lựu Mộc(Gỗ cây lựu đá) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1982 Nhâm Tuất Cố Gia bỏ ra Khuyển(Chó về nhà) Thủy + Đại Hải Thủy(Nước đại dương lớn) Ly Hoả Càn Kim
1983 Quý Hợi Lâm Hạ bỏ ra Trư(Lợn vào rừng) Thủy - Đại Hải Thủy(Nước đại dương lớn) Cấn Thổ Đoài Kim
1984 Giáp Tý Ốc Thượng đưa ra Thử(Chuột làm việc nóc nhà) Kim + Hải Trung Kim(Vàng trong biển) Đoài Kim Cấn Thổ
1985 Ất Sửu Hải Nội bỏ ra Ngưu(Trâu trong biển) Kim - Hải Trung Kim(Vàng trong biển) Càn Kim Ly Hoả
1986 Bính Dần Sơn Lâm bỏ ra Hổ(Hổ trong rừng) Hỏa + Lư Trung Hỏa(Lửa trong lò) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1987 Đinh Mão Vọng Nguyệt chi Thố(Thỏ nhìn trăng) Hỏa - Lư Trung Hỏa(Lửa vào lò) Tốn Mộc Khôn Thổ
1988 Mậu Thìn Thanh Ôn đưa ra Long(Rồng ôn hoà) Mộc + Đại Lâm Mộc(Gỗ rừng già) Chấn Mộc Chấn Mộc
1989 Kỷ Tỵ Phúc Khí đưa ra Xà(Rắn tất cả phúc) Mộc - Đại Lâm Mộc(Gỗ rừng già) Khôn Thổ Tốn Mộc
1990 Canh Ngọ Thất Lý chi Mã(Ngựa vào nhà) Thổ + Lộ Bàng Thổ(Đất đường đi) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
1991 Tân Mùi Đắc Lộc bỏ ra Dương(Dê tất cả lộc) Thổ - Lộ Bàng Thổ(Đất đường đi) Ly Hoả Càn Kim
1992 Nhâm Thân Thanh Tú chi Hầu(Khỉ thanh tú) Kim + Kiếm Phong Kim(Vàng mũi kiếm) Cấn Thổ Đoài Kim
1993 Quý Dậu Lâu Túc Kê(Gà công ty gác) Kim - Kiếm Phong Kim(Vàng mũi kiếm) Đoài Kim Cấn Thổ
1994 Giáp Tuất Thủ Thân chi Cẩu(Chó giữ mình) Hỏa + Sơn Đầu Hỏa(Lửa trên núi) Càn Kim Ly Hoả
1995 Ất Hợi Quá Vãng chi Trư(Lợn hay đi) Hỏa - Sơn Đầu Hỏa(Lửa trên núi) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
1996 Bính Tý Điền Nội đưa ra Thử(Chuột vào ruộng) Thủy + Giản Hạ Thủy(Nước khe suối) Tốn Mộc Khôn Thổ
1997 Đinh Sửu Hồ Nội bỏ ra Ngưu(Trâu trong hồ nước nước) Thủy - Giản Hạ Thủy(Nước khe suối) Chấn Mộc Chấn Mộc
1998 Mậu Dần Quá Sơn đưa ra Hổ(Hổ qua rừng) Thổ + Thành Đầu Thổ(Đất trên thành) Khôn Thổ Tốn Mộc
1999 Kỷ Mão Sơn Lâm bỏ ra Thố(Thỏ làm việc rừng) Thổ - Thành Đầu Thổ(Đất trên thành) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
2000 Canh Thìn Thứ Tính chi Long(Rồng khoan dung) Kim + Bạch Lạp Kim(Vàng sáp ong) Ly Hoả Càn Kim
2001 Tân Tỵ Đông Tàng đưa ra Xà(Rắn ngủ đông) Kim - Bạch Lạp Kim(Vàng sáp ong) Cấn Thổ Đoài Kim
2002 Nhâm Ngọ Quân Trung bỏ ra Mã(Ngựa chiến) Mộc + Dương Liễu Mộc(Gỗ cây dương) Đoài Kim Cấn Thổ
2003 Quý Mùi Quần Nội bỏ ra Dương(Dê vào đàn) Mộc - Dương Liễu Mộc(Gỗ cây dương) Càn Kim Ly Hoả
2004 Giáp Thân Quá Thụ đưa ra Hầu(Khỉ leo cây) Thủy + Tuyền Trung Thủy(Nước vào suối) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
2005 Ất Dậu Xướng Ngọ đưa ra Kê(Gà gáy trưa) Thủy - Tuyền Trung Thủy(Nước vào suối) Tốn Mộc Khôn Thổ
2006 Bính Tuất Tự Miên đưa ra Cẩu(Chó đã ngủ) Thổ + Ốc Thượng Thổ(Đất nóc nhà) Chấn Mộc Chấn Mộc
2007 Đinh Hợi Quá Sơn đưa ra Trư(Lợn qua núi) Thổ - Ốc Thượng Thổ(Đất nóc nhà) Khôn Thổ Tốn Mộc
2008 Mậu Tý Thương Nội chi Thư(Chuột vào kho) Hỏa + Thích định kỳ Hỏa(Lửa sấm sét) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
2009 Kỷ Sửu Lâm Nội chi Ngưu(Trâu trong chuồng) Hỏa - Thích lịch Hỏa(Lửa sấm sét) Ly Hoả Càn Kim
2010 Canh Dần Xuất Sơn chi Hổ(Hổ xuống núi) Mộc + Tùng Bách Mộc(Gỗ tùng bách) Cấn Thổ Đoài Kim
2011 Tân Mão Ẩn Huyệt
Chi Thố(Thỏ)
Mộc - Tùng Bách Mộc(Gỗ tùng bách) Đoài Kim Cấn Thổ
2012 Nhâm Thìn Hành Vũ bỏ ra Long(Rồng xịt mưa) Thủy + Trường lưu lại Thủy(Nước tan mạnh) Càn Kim Ly Hoả
2013 Quý Tỵ Thảo Trung đưa ra Xà(Rắn vào cỏ) Thủy - Trường lưu giữ Thủy(Nước tan mạnh) Khôn Thổ Khảm Thuỷ
2014 Giáp Ngọ Vân Trung chi Mã(Ngựa trong mây) Kim + Sa Trung Kim(Vàng vào cát) Tốn Mộc Khôn Thổ
2015 Ất Mùi Kính Trọng chi Dương(Dê được quý mến) Kim - Sa Trung Kim(Vàng vào cát) Chấn Mộc Chấn Mộc
2016 Bính Thân Sơn Thượng đưa ra Hầu(Khỉ bên trên núi) Hỏa + Sơn Hạ Hỏa(Lửa trên núi) Khôn Thổ Tốn Mộc
2017 Đinh Dậu Độc Lập bỏ ra Kê(Gà độc thân) Hỏa - Sơn Hạ Hỏa(Lửa trên núi) Khảm Thuỷ Cấn Thổ
2018 Mậu Tuất Tiến Sơn bỏ ra Cẩu(Chó vào núi) Mộc + Bình Địa Mộc(Gỗ đồng bằng) Ly Hoả Càn Kim
2019 Kỷ Hợi Đạo Viện đưa ra Trư(Lợn trong tu viện) Mộc - Bình Địa Mộc(Gỗ đồng bằng) Cấn Thổ Đoài Kim
2020 Canh Tý Lương Thượng đưa ra Thử(Chuột trên xà) Thổ + Bích Thượng Thổ(Đất tò vò) Đoài Kim Cấn Thổ
2021 Tân Sửu Lộ Đồ bỏ ra Ngưu(Trâu bên trên đường) Thổ - Bích Thượng Thổ(Đất tò vò) Càn Kim Ly Hỏa
2022 Nhâm Dần Quá Lâm bỏ ra Hổ(Hổ qua rừng) Kim + Kim Bạch Kim(Vàng trộn bạc) Khôn Thổ Khảm Thủy
2023 Quý Mão Quá Lâm đưa ra Thố(Thỏ qua rừng) Kim - Kim Bạch Kim(Vàng trộn bạc) Tốn Mộc Khôn Thổ
2024 Giáp Thìn Phục Đầm chi Lâm(Rồng ẩn sinh hoạt đầm) Hỏa + Phú Đăng Hỏa(Lửa đèn to) Chấn Mộc Chấn Mộc
2025 Ất Tỵ Xuất Huyệt bỏ ra Xà(Rắn rời hang) Hỏa - Phú Đăng Hỏa(Lửa đèn to) Khôn Thổ Tốn Mộc
2026 Bính Ngọ Hành Lộ đưa ra Mã(Ngựa điều khiển xe trên đường) Thủy + Thiên Hà Thủy(Nước trên trời) Khảm Thủy Cấn Thổ
2027 Đinh Mùi Thất Quần chi Dương(Dê lạc đàn) Thủy - Thiên Hà Thủy(Nước trên trời) Ly Hỏa Càn Kim
2028 Mậu Thân Độc Lập chi Hầu(Khỉ độc thân) Thổ + Đại Trạch Thổ(Đất nền nhà) Cấn Thổ Đoài Kim
2029 Kỷ Dậu Báo Hiệu bỏ ra Kê(Gà gáy) Thổ - Đại Trạch Thổ(Đất nền nhà) Đoài Kim Cấn Thổ
2030 Canh Tuất Tự Quan chi Cẩu(Chó nhà chùa) Kim + Thoa Xuyến Kim(Vàng trang sức) Càn Kim Ly Hỏa

Theo ý niệm của phong thuỷ, từ ngày xưa đến nay con người luôn luôn được sinh ra thuận theo 5 nguyên tố chính bao gồm là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả với Thổ. đều nguyên tố này sẽ giúp đỡ con người dễ dãi xem xét các mối liên hệ tương sinh – khắc chế và kìm hãm của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Mình mệnh gì

Làm sao để biết mình mệnh gì? Hãy thuộc giamcanherbalthin.com mày mò thông qua các share dưới đây để biết bạn dạng thân mình mệnh gì nhé ?.


Làm sao để hiểu mình mệnh gì?
Làm sao để hiểu mệnh gì đúng theo màu gì?
Sự tương quan giữa cung mệnh và phiên bản thân

Làm sao để tìm hiểu mình mệnh gì?

Để xác định mệnh của chính bản thân mình trong phong thủy, bạn cần phải biết năm sinh của chính mình trong lịch Âm, đó là 1 trong lịch dựa vào vòng tròn 60 năm cùng được tạo thành 12 chu kỳ tương xứng với 12 nhỏ giáp.

Sau khi xác định được năm sinh của mình trong lịch âm, chúng ta có thể sử dụng bảng tra cứu vớt để tìm ra mệnh của mình. Mệnh được khẳng định dựa trên qui định của năm giới (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ), từng mệnh gồm một tử vi ngũ hành tương ứng.

*

Cách để hiểu mình mệnh gì theo tuổi

Theo phong thủy, để tìm hiểu mình mệnh gì theo tuổi, các bạn cần xác định năm sinh của chính mình trong định kỳ âm, đó là một lịch dựa trên vòng tròn 60 năm và được chia thành 12 chu kỳ khớp ứng với 12 con giáp. Mỗi con giáp tương ứng với một trong các năm thành phần của tử vi ngũ hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ).

Dưới đó là bảng tra cứu vãn mệnh theo năm sinh trong kế hoạch âm:

Con giáp
Năm sinh
Nguyên tố
1936, 1948, 1960…Thủy
Sửu1937, 1949, 1961…Thổ
Dần1938, 1950, 1962…Mộc
Mão1939, 1951, 1963…Mộc
Thìn1940, 1952, 1964…Thổ
Tỵ1941, 1953, 1965…Thổ
Ngọ1942, 1954, 1966…Hỏa
Mùi1943, 1955, 1967…Thổ
Thân1944, 1956, 1968…Kim
Dậu1945, 1957, 1969…Kim
Tuất1946, 1958, 1970…Thổ
Hợi1947, 1959, 1971…Thủy

Ví dụ, nếu bạn sinh năm 1990 (năm Mậu Thân trong lịch âm), thì chúng ta thuộc mệnh Thổ.

Cách để hiểu mệnh theo năm sinh

Để biết mệnh của bản thân theo phong thủy, bạn cần khẳng định năm sinh của mình trong định kỳ Âm. định kỳ Âm là 1 trong lịch dựa vào vòng tròn 60 năm với được chia thành 12 chu kỳ tương xứng với 12 con giáp. Mỗi nhỏ giáp tương xứng với 1 trong các năm thành phần của ngũ hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ).

Cách để hiểu mình mệnh gì theo ngũ hành

Mệnh của một người theo tử vi ngũ hành được khẳng định dựa trên ngày, tháng, năm sinh của người đó. Theo tử vi Trung Quốc, có năm yếu tắc cơ phiên bản gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa với Thổ. Tín đồ sinh vào ngày, tháng, năm có ngũ hành trùng với nguyên tố này sẽ thuộc mệnh của nguyên tố đó.

Dưới đấy là cách tính mệnh theo ngũ hành:

Nguyên tố Kim:Sinh vào ngày, tháng có năm giới là Kim (Canh, Tân) hoặc sinh vào thời điểm năm có chữ Tý , Thân đã thuộc mệnh Kim.Nguyên tố Mộc:Sinh vào ngày, tháng có tử vi ngũ hành là Mộc (Giáp, Ất) hoặc sinh vào năm có chữ dần , Mão đã thuộc mệnh Mộc.Nguyên tố Thủy:Sinh vào ngày, mon có tử vi ngũ hành là Thủy (Bính, Đinh) hoặc sinh vào khoảng thời gian có chữ Tý, Hợi đã thuộc mệnh Thủy.Nguyên tố Hỏa:Sinh vào ngày, mon có năm giới là Hỏa (Ấn, Kỷ) hoặc sinh vào năm có chữ Mão , Ngọ đang thuộc mệnh Hỏa.Nguyên tố Thổ:Sinh vào ngày, tháng có tử vi ngũ hành là Thổ (Đất) (Mậu, Kỷ) hoặc sinh vào thời điểm năm có chữ Sửu , Dậu , Tuất đang thuộc mệnh Thổ.

Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 14 mon 5 năm 1990, thì ngày sinh của chúng ta có tử vi ngũ hành là Thổ (vì ngày 14 có tử vi ngũ hành là Thổ, mon 5 có năm giới là Hỏa với năm 1990 có tử vi ngũ hành là Kim). Vì vậy, mệnh của công ty là Thổ.

Làm sao để tìm hiểu mệnh gì đúng theo màu gì?

Theo phong thủy, từng mệnh sẽ phù hợp với một số màu ví dụ để chế tác sự thăng bằng và cung cấp cho sự phát triển của tín đồ đó. Dưới đó là các màu hợp với từng mệnh:

Mệnh Kim:

Màu hợp: Trắng, vàng, bạc.

Màu không hợp: màu sắc đen, đỏ.

Mệnh Mộc:

Màu hợp: Xanh, nâu, xám.

Màu không hợp: color đen, đỏ.

Mệnh Thủy:

Màu hợp: Đen, xanh dương, lục.

Màu ko hợp: color đỏ, trắng.

Mệnh Hỏa:

Màu hợp: Đỏ, cam, vàng.

Màu ko hợp: màu đen, xanh lá cây.

Mệnh Thổ:

Màu hợp: Vàng, nâu, rubi cát.

Xem thêm: Review Sữa Rửa Mặt Vichy Pháp, Sữa Rửa Mặt Vichy Loại Nào Tốt Nhất

Màu ko hợp: màu đen, đỏ.

Để khẳng định màu phù hợp với mệnh của mình, bạn chỉ cần tìm mệnh của bản thân mình theo bí quyết đã trình bày ở các câu hỏi trước và áp dụng bảng màu trên. Ví dụ, nếu mệnh của chúng ta là Hỏa, thì màu phù hợp với mệnh của chúng ta là đỏ, cam và vàng. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này để trang trí bên cửa, đồ đạc hoặc áo xống để sinh sản sự cân đối và bức tốc may mắn cho phiên bản thân.

Mệnh Kim hòa hợp màu gì?

Mệnh Kim phù hợp với các color sau đây:

Màu trắng: tượng trưng cho việc trong sáng, tinh khiết cùng thu hút tích điện tích cực.Màu vàng: tượng trưng cho việc giàu có, phú quý và đem đến may mắn cùng thịnh vượng.Màu bạc: tượng trưng cho việc quý phái, sắc sảo và đem đến tài lộc.

Mệnh Mộc hợp màu gì?

Mệnh Mộc phù hợp với các màu sau đây:

Màu xanh: tượng trưng cho sự bình an, tươi mới và sự cân bằng, mang đến năng lượng tích cực và lành mạnh cho mệnh Mộc.Màu nâu: tượng trưng cho sự ổn định, kim chỉ nan và sự kiên nhẫn, giúp cung ứng sự cải cách và phát triển của mệnh Mộc.Màu xám: tượng trưng cho sự trầm tĩnh, cân xứng cho fan mệnh Mộc gồm tính cách nghiêm túc và chân thành.

Mệnh Thuỷ thích hợp màu gì?

Mệnh Thuỷ phù hợp với các màu sau đây:

Màu đen: tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền với sự cân bằng, giúp mang về may mắn và an toàn cho mệnh Thuỷ.Màu xanh dương: tượng trưng đến sự tràn trề hy vọng, sự tươi bắt đầu và năng lượng tích cực, giúp cung ứng sự cách tân và phát triển của mệnh Thuỷ.Màu lục: tượng trưng cho việc phát triển, sự tươi mới và sinh sôi, giúp cân đối và cung ứng cho mệnh Thuỷ.

Mệnh Hoả thích hợp màu gì?

Mệnh Hoả phù hợp với các màu sắc sau đây:

Màu đỏ: tượng trưng cho sự nhiệt tình, sự phấn khích và sự can đảm, đem đến năng lượng tích cực cho mệnh Hoả.Màu tím: tượng trưng cho sự quý phái, sự trang nhã cùng sự thanh lịch, giúp cung ứng sự cải tiến và phát triển của mệnh Hoả.Màu hồng: tượng trưng cho việc tình cảm, sự dịu nhàng cùng sự hài hòa, giúp tạo sự thăng bằng cho mệnh Hoả.

Mệnh Thổ hợp màu gì?

Mệnh Thổ phù hợp với các color sau đây:

Màu vàng: tượng trưng cho sự giàu sang, sự nhiều mẫu mã và sự ổn định định, mang đến may mắn và tiền bạc cho mệnh Thổ.Màu nâu: tượng trưng cho sự ổn định, định hướng và sự kiên nhẫn, giúp cung cấp sự cách tân và phát triển của mệnh Thổ.Màu cam: tượng trưng cho việc tươi mới, sự cân bằng và sự ấm áp, giúp tạo ra sự thăng bằng và cung ứng cho mệnh Thổ.

*

Sự đối sánh giữa cung mệnh và bạn dạng thân

Cung mệnh (hay còn được gọi là cung Phụ Mẫu) là một trong những yếu tố đặc trưng trong chén bát Tự, được khẳng định dựa trên ngày, tháng, năm sinh của từng người. Cung mệnh cho biết vị trí của mệnh trong chén Tự, từ đó giúp xác minh tính cách, triết lý cuộc đời và sức khỏe của người đó.

Mệnh cung sinh là gì?

Mệnh cung sinh là thuật ngữ được thực hiện trong Tứ trụ, một khối hệ thống tư liệu dựa trên ngày, giờ, tháng, năm sinh của một fan để khẳng định mệnh, sao và các yếu tố khác liên quan đến tính biện pháp và cuộc sống của họ.

Theo Tứ trụ, mệnh cung sinh là cung cơ phiên bản và đặc biệt nhất trong chén Tự (hay tứ trụ), thay mặt cho mệnh của một người. Mệnh cung sinh được khẳng định dựa bên trên ngày, tháng, năm sinh của tín đồ đó và hoàn toàn có thể được xác định bằng phương pháp tìm tìm trên bảng Tứ trụ.

Mệnh cung sinh quyết định tính cách, sự nghiệp, cuộc sống, sức mạnh và tơ duyên của một người. Việc làm rõ mệnh cung sinh để giúp đỡ người đó hoàn toàn có thể định hướng cuộc sống mình một cách chính xác hơn, từ kia tìm kiếm phương án và hướng đi cân xứng để đạt được thành công và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Mệnh hoàng hậu là gì?

Mệnh phi tần là thuật ngữ vào Tứ trụ, một khối hệ thống tư liệu dựa trên ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người để xác định mệnh, sao và các yếu tố khác liên quan đến tính giải pháp và cuộc sống của họ.

Theo Tứ trụ, mệnh hiền thê là cung phụ cơ bạn dạng trong chén bát Tự, đại diện cho mệnh phụ của một người. Mệnh cung phi cũng được xác định dựa trên ngày, tháng, năm sinh của tín đồ đó và có thể được search kiếm trong bảng Tứ trụ.

Mệnh hậu phi không quyết định tính cách, sự nghiệp, cuộc sống, sức mạnh và tơ duyên của một fan như mệnh cung sinh. Ráng vào đó, mệnh hoàng hậu giúp làm rõ hơn về những yếu tố xẻ trợ, cung cấp và shop trong cuộc sống, đóng vai trò như 1 “phụ đề” mang lại mệnh cung sinh. Nó rất có thể giúp cho những người đó tận dụng xuất sắc những thời cơ và nguồn lực cung ứng để giành được thành công vào cuộc sống.

Ví dụ, trường hợp mệnh cung sinh của một bạn là Mộc, thì mệnh hoàng hậu của họ hoàn toàn có thể là Thổ, Kim, Hoả hoặc Thuỷ. Nếu như mệnh cung phi của họ là Thổ, điều này rất có thể giúp chúng ta khai thác xuất sắc hơn đa số tài nguyên có liên quan đến Thổ như đất đai, bđs nhà đất hoặc hồ hết ngành nghề tương quan đến khu đất đai. Mặc dù nhiên, mệnh hoàng hậu chỉ là 1 trong những trong những yếu tố đặc trưng trong Tứ trụ, buộc phải được phối hợp và phân tích kỹ càng với những yếu tố khác ví như mệnh cung sinh, sao, hành, tháng, giờ sinh để có cái quan sát tổng quan về tính chất cách và cuộc sống của một người.

Phân biệt mệnh cung sinh cùng mệnh cung phi

Mệnh cung sinh cùng mệnh thê thiếp là hai khái niệm khác nhau trong Tứ trụ, một hệ thống tư liệu dựa vào ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người để khẳng định mệnh, sao và các yếu tố khác tương quan đến tính bí quyết và cuộc đời của họ.

Mệnh cung sinh thay mặt cho mệnh chính của một người, được xác định dựa bên trên ngày, tháng, năm sinh của họ. Nó liên quan đến ngũ hành và sẽ quyết định tính cách, sự nghiệp, cuộc sống, sức mạnh và tơ duyên của tín đồ đó. Mệnh cung sinh được xem là một giữa những yếu tố đặc biệt nhất trong Tứ trụ.

Mệnh vợ là thuật ngữ trong Tứ trụ, thay mặt cho mệnh phụ của một người. Nó được xác minh dựa trên ngày, tháng, năm sinh của fan đó và hoàn toàn có thể được search kiếm trong bảng Tứ trụ. Mệnh vợ không ra quyết định tính cách, sự nghiệp, cuộc sống, sức khỏe và tơ duyên của một bạn như mệnh cung sinh. Thế vào đó, mệnh hậu phi giúp làm rõ hơn về các yếu tố bổ trợ, hỗ trợ và can dự trong cuộc sống, vào vai trò như một “phụ đề” mang lại mệnh cung sinh.

Ví dụ, ví như mệnh cung sinh của một tín đồ là Mộc, thì mệnh cung phi của họ rất có thể là Thổ, Kim, Hoả hoặc Thuỷ. Trường hợp mệnh cung phi của mình là Thổ, điều này hoàn toàn có thể giúp chúng ta khai thác tốt hơn số đông tài nguyên có liên quan đến Thổ như đất đai, bất động sản nhà đất hoặc hầu hết ngành nghề tương quan đến đất đai.