I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢPhường CHẤT VÔ CƠ

Các thích hợp chất vô sinh rất có thể chuyển hóa tương hỗ lẫn nhau, các loại phù hợp hóa học vô cơ này hoàn toàn có thể chuyển đổi thành một số loại hòa hợp hóa học vô sinh khác. Mối liên hệ thân những đúng theo chất vô sinh được màn trình diễn bằng sơ thiết bị sau đây.

Bài viết liên quan