Một chiếc máy hay sản phẩm:

A. Chỉ tất cả một cụ thể

B. Chỉ tất cả hai chi tiết

C. Tất cả nhiều cụ thể

D. Đáp án khác


*


“Các cụ thể có chức năng......... Gắn ghép với nhau chế tạo ra thành chiếc máy hay sản phẩm”. Điền vào vị trí trống:

A. Giống nhau

B. Tương tự nhau

C. Khác nhau

D. Cả 3 đáp án trên


“Các chi tiết có chức năng......... Lắp ghép với nhau sản xuất thành chiếc máy hay sản phẩm”. Điền vào nơi trống:

A. Như là nhau

B. Tương tự như nhau

C. Khác nhau

D. Cả 3 giải đáp trên


Chi tiết lắp thêm nào tiếp sau đây là chi tiết máy có tác dụng riêng

A. Lốc xoáy

B. Đai ốc

C. Trục khuỷu

D. Bu lông

 

 

 

 

 


Chi tiết vật dụng là gì? bao gồm những loại nào? tại sao chiếc đồ vật được sản xuất gồm nhiều chi tiết ghép lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Một chiếc máy hay sản phẩm


Chi tiết thiết bị là gì? gồm những nhiều loại nào? vì sao chiếc sản phẩm được chế tạo gồm nhiều cụ thể ghép lại với nhau.

Xem thêm: Download Pubg Mobile Timi Ver, Download Pubg Mobile: Marching (Timi) 1


1.Ống lót được dùng làm :

A.Nối các cụ thể B. Dùng để làm lót các chi tiết 

C. Ghép nối chi tiết hình trụ D. Dùng để làm lắp trục xe

2.Trình tự đọc phiên bản vẽ gắn khác trình tự đọc bản vẽ chi tiết ở chỗ tất cả thêm cách :

A. Bạn dạng kê B. Phân tích đưa ra tiết

C. Yêu ước kĩ thuật D. Khung tên

 


Các chúng ta chỉ bản thân với 

Câu 34: núm nào là côn trùng ghép rượu cồn ?

A. Là rất nhiều mối ghép mà lại các cụ thể được ghép không có sự vận động tương đối với nhau

B. Là đều mối ghép nhưng các cụ thể được ghép tất cả sự chuyển động tự bởi vì với nhau

C. Là hầu hết mối ghép mà các chi tiết được ghép hoàn toàn có thể xoay, trượt cùng với nhau.

D. Là đầy đủ mối ghép nhưng các cụ thể được ghép rất có thể xoay, trượt, lăn và ăn nhập với nhau.

Câu 35: Bản lề cửa ngõ là áp dụng của khớp nào?

A. Khớp cầu B. Khớp vít

C. Khớp tịnh tiến D. Khớp quay


Chi tiết sản phẩm công nghệ là phần tử có cấu tạo 

A. Nhất định trong máy 

B không hoàn chỉnh 

C trả chỉnh 

D thống tốt nhất trong máy

 


Lớp học tập trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học 8- Cô Hồng AnhHoá học 8- Thầy VũSinh học 8- Cô MyToán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học tập 8- Cô Hồng AnhHoá học tập 8- Thầy VũSinh học tập 8- Cô MyToán 8- Cô Linh