Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, giamcanherbalthin.com sẽ search đa số câu hỏi tất cả sẵn cho mình. Nếu ko vừa lòng với những câu trả lời tất cả sẵn, các bạn hãy tạo nên thắc mắc bắt đầu.

Bạn đang xem: Một số được viết bằng 2003 chữ số 7một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi buộc phải thêm vào đó vào số đó tối thiểu bao nhiêu đơn vị và để được một số chia hết mang đến 35
Ta có: Số gồm 2003 chữ số 7 = 7 x ( 2003 chữ số 1 )

Để số kia chia không còn mang đến 35 tức chia không còn đến 7 với 5 ( 2006 chữ tiên phong hàng đầu ) phải là số chia không còn đến 5

Vậy nên thêm vào số đó ít nhất 4 x 7 = 28 đơn vị

Số mới sẽ có dạng 777...777805

Đáp số: 28 1-1 vị
A = 777…7 = 77…70 + 7Dễ dàng nhận biết A phân tách mang đến 35 dư 7. Do vậy đề nghị sản xuất ít nhất số đơn vị chức năng và để được số phân tách không còn cho 35 là:35 – 7 = 28

ĐS: 28

Cách làm của mk là điều này nha! ^_^


số đang cho là 77777......777 ( tất cả 2003 số 7 )

số kia phân chia hết cho35

=> 777 + a chia không còn cho 35

số nhỏ dại nhấtto hơn 777 phân chia không còn cho 35là 805

vậy nên cộng thêm vào số đó ít nhấtsố đơn vị chức năng để được một số ít phân chia không còn đến 35 là

805 - 777 = 28 ( đơn vị )

Đ/S: 28 solo vị


Giải

Chia hết mang lại 35 thì phân tách không còn mang đến 7 với 5 mà lại số tất cả những chữ số 7 phần lớn chia không còn cho 7 .

Để phân tách không còn mang lại 5 thì c/s tận thuộc = 0 hoặc 5 .

Vậy đề xuất cấp dưỡng số đó đã cho 1 số chiakhông còn đến 7 gồm mặt hàng đơn vị chức năng = 3 hoặc = 8 .

Xem thêm: Tahmkench Mùa 9

Số phân chia không còn mang đến 7 bao gồm c/s tận thuộc là 3 hoặc 8 là số : 7*4=28 .

Vậy để số này phân chia không còn mang đến 35 đề xuất thêm 28 đ/vị .


Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Suy ra: Số vẫn mang lại phân tách hết mang đến 7Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: Nếu số phải tra cứu chia không còn mang lại 5 thì đã phân chia không còn mang lại 35Để chia không còn mang lại 5 thì chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 5Vì chữ số tận cùng của số đã cho là 7 bắt buộc cần cung ứng số đang cho một vài phân tách không còn cho 7 tất cả mặt hàng đơn vị bởi 3 hoặc bằng 8Số bé nhỏ tuyệt nhất phân chia không còn cho 7 bao gồm chữ số tận thuộc là 3 hoặc 8 là số: 7 x 4 = 28Vậy: Cần phân phối số đó 28 đơn vị sẽ được số phân tách hết đến 35


Dưới đó là một vài câu hỏi rất có thể tương quan cho tới thắc mắc cơ mà bạn gửi lên. Có thể trong các số ấy gồm câu vấn đáp cơ mà chúng ta cần!

Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Hỏi phải thêm vào đó vào số đó tối thiểu từng nào đơn vị để được 1 số chia hết cho 35?

Đọc tiếp...


một vài được viết bằng 2003 chữ số 7.hỏi đề xuất thêm vào đó vào kia ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một vài phân chia không còn mang lại 35?

Đọc tiếp...

Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi đề xuất thêm vào đó vào số kia tối thiểu từng nào đơn vị sẽ được một số chia hết cho 35.

Đọc tiếp...
Kiểm tra Toán thù lớp 5 Giải SGK Toán thù lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗