Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một xí nghiệp dệt thảm được giao làm một số thảm xuất khẩu trong 20 ngày

*

Một nhà máy dệt thảm được giao làm một vài thảm xuất khẩu vào 20 ngày. Xí nghiệp đã tăng năng suất lên 20% đề nghị sau 18 ngày ko đầy đủ đã làm kết thúc số thảm được giao mà còn khiến cho thêm được 24 cái nữa. Tính số thảm nhưng mà nhà máy vẫn làm cho trong 18 ngày ?


*

call năng suấtnhà máy sản xuất ban đầu là x (x>0)

sản phầm thời hạn năng suất

dự tính 20x 20 x

thực tế 18x(frac6x5) 18 x+20%x=(frac6x5)

theo bài ra ta gồm phương thơm trình

20x+24=18x(frac6x5)=(frac108x5)

24=(frac108x5- ext​​ ext​​20x=frac8x5)

x=15 ( vừa lòng điều kiện )

vậy số thảm mà lại nhà máy sản xuất đã có tác dụng trong 18 ngày : 18x15=324 ( thảm)


*

một nhà máy dệt thảm được giao có tác dụng một vài thảm xuất khẩu vào trăng tròn ngày. Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lên 20% bắt buộc sau 18 ngày không gần như đã làm cho xong số thảm được giao cơ mà còn hỗ trợ thêm được 24 chiếc nữa. Tính số thảm cơ mà xí nghiệp sản xuất vẫn làm vào 18 ngày?


Một nhà máy dệt thảm được giao làm cho một trong những thảm xuất khẩu 20 ngày. Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lên 20% đề xuất sau 18 ngày ko đều làm cho hoàn thành số thảm được giao cơ mà còn hỗ trợ thêm 24 cái nữa . Tính số thảm nhưng xí nghiệp đã làm cho xong vào 18 ngày?


một xí nghiệp sản xuất dệt thảm được làm 1 số thảm xuất khẩu trong đôi mươi ngày. nhà máy sản xuất đã tăng xuất lên 20% đề nghị sau 18 ngày không phần đông vẫn làm dứt số thảm được giao mà còn làm thêm được 24 loại nữa. tính số thảm nhưng xí nghiệp có tác dụng trong 18 ngày?góp bản thân với!!!!


Xem thêm: Lên Đồ Leblanc

Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm một trong những thảm xuất khẩu vào đôi mươi ngày. Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lê 20% bắt buộc sau 18 ngày không hầu hết đã làm xong số thảm được giao nhưng mà còn giúp thêm được 24 cái nữa Tính số thảm mà lại xí nghiệp đang làm vào 18 ngày?


Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao có tác dụng một trong những thảm xuất khẩu vào đôi mươi ngày. Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lên 20% bắt buộc sau 18 ngày ko phần lớn đã có tác dụng xong số thảm được giao mà còn khiến cho thêm được 24 dòng nữa. Tính số thảm cơ mà xí nghiệp sản xuất vẫn làm trong 18 ngày ?


Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm một vài thảm xuất khẩu vào đôi mươi ngày . Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lên đôi mươi Phần Trăm lên sau 18 ngày không hầu hết đã có tác dụng ngừng số thảm được ra mà còn làm thêm được 24 cái nữa Tính số thảm nhưng nhà máy vẫn làm vào 18 ngày


mình giải k biết bao gồm đúng k, các bạn xem thêm nhé :)

gọi số thành phầm dự định đề xuất làm cho ngừng trong 20 ngày theo planer là x( thành phầm ) (x nằm trong N*)

ta có phương trình 100%x.đôi mươi = 120%x.18 - 24 20x= 21,6x - 24 x = 15

vậy số sản phẩm đạt đc trên thực tế là 39 sản phẩm


Một xí nghiệp sản xuất dệt thảm được giao có tác dụng một trong những thảm xuất khẩu vào trăng tròn ngày . Xí nghiệp đã tăng năng suất lên 20 Tỷ Lệ lên sau 18 ngày không đầy đủ vẫn làm xong số thảm được ra mà lại còn hỗ trợ thêm được 24 chiếc nữa Tính số thảm mà lại xí nghiệp vẫn làm vào 18 ngày


Mình nghĩ về giải thuật là vậy này

Hotline số sản phẩm nhưng mà mỗi tổ có tác dụng được theo dự kiến là a( sản phẩm) cùng với a>0 a thuộc N

thì số thành phầm làm được trong 18 ngày là 18(20%a=a) sản phẩm

ta có: 18(a+20%a)-20a=24(Leftrightarrow) 21,6a-20a=24(Leftrightarrow)a=15

Số sản phẩm xí nghiệp làm vào 18 ngày là:324 thành phầm.


một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm cho một vài thảm xuất khẩu trong đôi mươi ngày. Xí nghiệp đãtăng năng xuất lên 20% yêu cầu sau 18 ngày ko số đông đang làm xong xuôi số thảm được giao cơ mà còn làm thêm được 24 mẫu phụ nữ. Tính số thảm nhưng nhà máy sản xuất vẫn làm cho trong 18 ngày?

chúng ta làm ơn góp bản thân vs!!!!!


Một nhà máy dệt thảm được giao làm cho một vài thảm xuất khẩutrong 20 ngày. Xí nghiệp đã tiếp tục tăng năng suất lên20%20%yêu cầu sau 18 ngày nhà máy sản xuất đã hoàn thành chấm dứt các bước với còn làm thêm được 24 cái nữa. Số thảm cơ mà xí nghiệp đang làm được vào 18 ngày là bao nhiêuchiếc?


-gọi số tnóng thảm làm cho trong 1 ngàytheo dự định là x (tấm, x ϵ N*)

-Tổng số tấm thảm làm theo dự tính là 20x (tấm)

-Thực tế tăng 20% đề xuất trong một ngày làm được :

x+20%x = 1,2x(tấm)

-Thực tế làm được tổng : 1,2x . 18 = 21,6x (tấm)

⇒PT: 21,6x - 20x =24

⇔1,6x =24

⇔x=15 (TM)

⇒Số thảm có tác dụng vào 18 ngày là: 324 (tấm)