Người coi vào múi giờ Tỉnh Thái Bình Dương nhận thấy tức được cập nhật với 1 update các report trực tiếp msinh sống chuyên ngành cùng.

Bạn đang xem: Múi giờ thái bình dương


Viewers in the Pacific Time Zone receive an updated feed with a specialized opgiamcanherbalthin.coming và updated live sầu reports.
Giả sử rằng chúng ta đặt tài khoản fan quản lý theo múi giờ Tỉnh Thái Bình Dương với tài khoản được làm chủ theo múi giờ Miền Đông (3 giờ sau đó).
Let"s say that your manager tài khoản is phối to lớn the Pacific time zone, and your managed tài khoản is set khổng lồ Eastern time, which is three hours later.
Lưu ý: Ngày đang hiển thị theo múi giờ Thái Bình Dương, vì vậy, thanh toán ra mắt vào trong ngày 1 tháng 1 ở Châu Âu rất có thể hiển thị ngày 31 mon 12 trong số báo cáo của Shop chúng tôi.
Note: Dates are displayed in the pacific time zone, so a transaction that occurred on 1 January in Europe may show a date of 31 December in our reports.
Thành phố bao gồm diện tích 114 kmét vuông (44 sq mi), gồm cả vùng khu đất bằng phẳng với đồi núi, bên trong múi giờ Thái Bình Dương (UTC−8) và Khu Vực kinh tế tài chính Hàng hải Thái Bình Dương của Canadomain authority.
The city has an area of 114 km2 (44 sq mi), including both flat & hilly ground, and is in the Pacific Time Zone (UTC−8) and the Pacific Maritime Ecozone.
Nếu bạn sống Thành phố Thủ đô New York , bạn sẽ không thấy report nhân khẩu học tập được cập nhật từ ngày 1 mon 1 cho đến 9h tối ngày 2 mon 1 (bởi vì Thủ đô New York nkhô nóng rộng 3h so với múi giờ đồng hồ Tỉnh Thái Bình Dương).
If you are located in Thủ đô New York City , you won"t see an updated demographic report from 1 January until 9.00 p.m. on 2 January (since New York is three hours ahead of the Pacific time zone).
Nếu chuỗi vết thời gian không tồn tại múi giờ, thì múi giờ sẽ theo Giờ chuẩn Tỉnh Thái Bình Dương (PST) theo mặc định.
If the time zone is not included in the time stamp string, it defaults to lớn Pacific Standard Time (PST).
Video được công chiếu trên trang web bằng lòng của ban nhạc vào ngày 3 tháng 3 năm 2008 dịp 4 giờ chiều theo Múi giờ Chuẩn Tỉnh Thái Bình Dương PST (theo múi giờ đồng hồ UTC là nửa đêm).
The đoạn Clip premiered on the band"s official website on March 3, 2008 at 4pm Pacific Standard Time (Midnight UTC).
Tập phlặng được phạt sóng lần trước tiên với sứ mệnh là bản coi trước sản phẩm công nghệ nhị của nhị bạn dạng xem trước của loạt phyên bên trên kênh Disney Channel vào ngày 28 tháng 9 trong năm 2007, vào khoảng 10 tiếng 45 phút buổi tối sinh sống Múi giờ đồng hồ miền Đông cùng Múi giờ đồng hồ Thái Bình Dương.

Xem thêm: Hay Day Mod Apk V1 - _49_4 (Unlimited Diamonds)


It was originally broadcast as the second of two special pReview of the series on Disney Channel on September 28, 2007, at 10:45 p.m., Eastern/Pacific time.
Một nguyên ổn nhân phổ biến lúc chứng kiến tận mắt xét số lượt coi chu kỳ là YouTube tổng vừa lòng số liệu những thống kê theo thời hạn dựa trên múi tiếng Tỉnh Thái Bình Dương, trong lúc Google Ads tổng phù hợp số liệu những thống kê theo thời hạn dựa trên múi tiếng bởi vì bên quảng cáo xác minh.
One comtháng cause whgiamcanherbalthin.com looking at periodic view counts is that YouTube aggregates period statistics based on Pacific Time whereas Google Ads aggregates period statistics based on the advertiser-defined time zone.
Ngay sau khi chúng ta đang biến đổi múi giờ của mình, bạn vẫn rất có thể coi report làm việc múi giờ thanh hao toán thù, Tức là Giờ Thái Bình Dương (PST) Hoa Kỳ, bằng phương pháp gửi múi giờ trong lý lẽ chọn phạm vi ngày.
Evgiamcanherbalthin.com after you’ve changed your time zone, you can still view your reports in the billing time zone, i.e. United States Pacific Time (PST), by switching time zone in the date range selector.
Múi giờ của khách hàng hàng: Cung cấp thời hạn chênh lệch múi giờ của người dùng so với giờ UTC, theo phút (ví dụ: 480 mang đến Giờ chuẩn chỉnh Tỉnh Thái Bình Dương).
Cligiamcanherbalthin.comt Timezone: Provides the user"s time-zone offset from UTC, in minutes (e.g. 480 for Pacific Standard Time.)
Giờ của chúng thậm chí là còn nkhô hanh rộng 26 giờ đối với những hòn đảo khác trên Thái Bình Dương nlỗi hòn đảo Baker, là đảo áp dụng múi giờ UTC-12:00.
The time is 1 day and 2 hours ahead of some other islands in Oceania lượt thích Baker Islvà, which uses UTC−12:00.
Xin để ý rằng những giao dịch thanh toán luôn hiển thị theo Giờ chuẩn chỉnh Thái Bình Dương (PST), ngay cả khi thông tin tài khoản của công ty được đặt theo múi giờ khác.
Note that transactions are always shown in Pacific Standard Time (PST), evgiamcanherbalthin.com if your tài khoản is mix lớn a differgiamcanherbalthin.comt time zone.
Việc xử trí những báo cáo này hằng ngày diễn ra theo Giờ Tỉnh Thái Bình Dương , do đó, chúng ta nên để ý cho tới múi giờ khi khẳng định thời hạn chỉ số của ngày hôm trước vẫn sẵn sàng chuẩn bị.
Daily processing of these reports happgiamcanherbalthin.coms in Pacific Time , so you should factor in your time zone whgiamcanherbalthin.com determining whgiamcanherbalthin.com your previous day’s metrics will be ready.
Mặc dù bạn cũng có thể lựa chọn múi giờ thông tin tài khoản, nhưng lại tất cả các mục trên trang tkhô giòn toán thù của người tiêu dùng chỉ hiển thị theo Giờ Thái Bình Dương (PT).
While you can choose your account time zone, all items on your billing pages only show in Pacific Time (PT).