list truyện tất cả những anh nam chủ yếu có tính chiếm dụng cao, bệnh kiều rứa chấp, biến đổi thái, yêu thương thầm, điên cuồng theo xua vợ, rạm tình ~Đặc biệt là tui say đắm truyện ngược phái mạnh