nationwide* tính từ bỏ, adv- mọi cả nước; toàn quốc= to launch a nationwide guerilla+phân phát hễ trận chiến toắt du kích bên trên mọi cả nước= anti-government leaflets were diffused nationwide+truyền solo phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ được phổ biến khắp cả nước


nationwide tại giamcanherbalthin.cometnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » - Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/Inter: -adj » -nationwide adv Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/ Khắp cả nước; đất nước hình chữ S.: khổng lồ launch a nationwide guerilla — phân phát động cuộc chiến tranh du kích bên trên mọi cả nước: anti-government leaflets were diffused nationwide — truyền solo kháng cơ quan chỉ đạo của chính phủ được phổ cập mọi cả nướcInter: -ref » -Inter: R:FVD » PCategory: Thể loại:Tính trường đoản cú giờ Anh - Translation: en » nationwideTranslation: es » nationwideTranslation: et » nationwideTranslation: fi » nationwideTranslation: fr » nationwideTranslation: hu » nationwideTranslation: it » nationwideTranslation: ja » nationwideTranslation: kn » nationwideTranslation: ko » nationwideTranslation: mg » nationwideTranslation: my » nationwideTranslation: pl » nationwideTranslation: zh » nationwide


Liên quan liêu mang lại từ:naticenatice grassesnåtidnatifnåtildagsnationnation-widenationalNational accountsnational assistanceNational bargainingNational Bureau for Economic ResearchNational debtNational Economic Development Council (NEDC)National Enterprise Board (NEB)National Girobanknational guardnational health sergiamcanherbalthin.comceNational incomeNational income accountingNational Income IdentitiesNational Institute for Economic & Social Researchnational insuranceNational Insurance ContributionsNational Insurance FundNational Labor Relation Actnational parkNational productNational Retìm kiếm Development CorporationNational Sagiamcanherbalthin.comng Banknational sergiamcanherbalthin.comcenational trustnational-socialismenational-socialisteNationalbewußtseinNationalcharakternationaleNationaleinkommenNationalfeiertagNationalflaggeNationalgefühlNationalgerichtNationalhymnenationalisationnationalisenationalisednationalisernationalisesnationalisierennationalisingnationalismnationalismeNationalismusnationalistnationalistenationalistischNationalitätNationalitätenrestaurantNationalitätenstaatnationalité