*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Người ta truyền mang đến khí trong xilanh sức nóng lượng 100J. Khí nở ra triển khai công 70J đẩy pit tông lên. Độ vươn lên là thiên nội năng của khí là

A. 20J

B. 30J

C. 40J

D. 50J


*

*

Người ta truyền đến khí trong xilanh nhiệt độ lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pit-tông lên. Tính độ thay đổi thiên nội năng của khí.

Bạn đang xem: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100j


Người ta truyền cho khí vào xilanh sức nóng lượng 100 J. Khí nở ra tiến hành công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến chuyển thiên nội năng của khí.


Khí trong xilanh nhận được nhiệt lượng => Q > 0.

Khí triển khai công => A

Độ đổi thay thiên nội năng của khí vào xilanh là:

ΔU = A + Q = 100 - 70 = 30J.


Người ta truyền cho khí vào xilanh nhiệt độ lượng 100 J. Khí nở ra triển khai công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ thay đổi thiên nội năng của khí. A. 170 J B. -30 J C. 30 J D. 85...

Người ta truyền mang đến khí vào xilanh sức nóng lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến đổi thiên nội năng của khí.

A. 170 J

B. -30 J

C. 30 J

D. 85 J


người ta truyền mang đến khí vào xilanh một nhiệt lượng bằng 100 J . Khí nở ra triển khai công 70 J đẩy pit tông lên . Tính độ vươn lên là thiên nội năng của khí .

Xem thêm: Fences 2 020 Cracked With Product Code Free Full Download, Battlefield 4


người ta truyền đến khí vào xilanh một nhiệt độ lượng bằng 100 J . Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit tông lên . Tính độ biến thiên nội năng của khí .


Người ta truyền mang lại khí vào xilanh nhệt lượng 100 J . Khi nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit - tông lên . Tính độ vươn lên là thiên nội năng của khí .

 


Khí trong xilanh nhấn nhiệt lượng → A ( riangle)U = Q + A = 100 - 70 = 30 J

Đáp số : 30 J


Người ta truyền mang đến khí trong xi lanh một nhiệt độ lượng 200 J. Khí nở ra và triển khai công 140 J đẩy pit-tông lên. Tính độ thay đổi thiên nội năng của khí.

A. 340 J

B. 200 J

C. 170 J

D. 60 J


Đáp án: D

Khí vào xi lanh dìm nhiệt lượng 200J → Q = 200J

Khí nở ra với sinh công 140J → A = -140J

→∆U = A + Q = 60J


Người ta truyền mang lại khí trong xi lanh một sức nóng lượng 200 J. Khí nở ra và tiến hành công 140 J đẩy pit-tông lên. Tính độ phát triển thành thiên nội năng của khí.

A. 340 J

B. 200 J

C. 170 J

D. 60 J


Đáp án D.

Khí trong xi lanh dấn nhiệt lượng 200J → Q = 200J

Khí nở ra với sinh công 140J → A = -140J

→ ΔU = A + Q = 60J


Người ta thực hiện công 100J nhằm nén khí trong một xilanh. Tính độ trở thành thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J.


tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên