Câu hỏi:Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

A. Lão hóa kim loại thành ion kim loại.

Bạn đang xem: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

B. Khử kim loại thành ion kim loại.

C. Khử ion kim loại thành kim loại.

D. Thoái hóa ion kim loại thành kim loại.

Lời giải:

Đáp án: C. Khử ion kim loại thành kim loại.

Nguyên tắc phổ biến để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.

Giải thích

Nguyên tắc chung, là sự khửion kim loạithànhkim loại:

Mn++ne → M

Ví dụ: Na++ 1e→ Na

Cu2++ 2e→ Cu

*
Nguyên tắc tầm thường để điều chế kim loại là" width="631">

Cùng vị trí cao nhất lời giải kiếm tìm hiểu thêm về những cách điều chế kim loại nhé:

Một số phương pháp để điều chế kim loại phổ biến nhất hiện ni bao gồm:

1. Phương pháp nhiệt luyện


Nguyên tắc:Là dùng các chất tất cả tính khử, như: C, CO, H2,… hoặc dùng những kim loại bao gồm tính hoạt động như Al để khử những oxit kim loại lúc ở nhiệt độ cao.

Đối tượng áp dụng:Phương pháp này dùng để điều chế những kim loại trung bình, yếu với đứng sau Al trong hàng hoạt động hóa học, như: Zn, Fe, Sn, Pb,….

Ví dụ:

*
Nguyên tắc thông thường để điều chế kim loại là" width="199">

Chú ý:

- khi sử dụng những kim loại kiềm, kiềm thổ để làm cho chất khử thì điều kiện thực hiện là môi trường khí trơ hoặc là môi trường chân không.

- Đối với những muối kim loại sunfua (=S) ví dụ: FeS2, PbS, ZnS,… thì phải đưa về oxit kim loại tương ứng sau đó mới điều chế được kim loại.

Xem thêm: 3Tr Mua Điện Thoại Gì

- Phương pháp này thường được sử dụng trong công nghiệp.

2. Phương pháp thuỷ luyện

Nguyên tắc: Dùng chất khử CO, C, Al, H2khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

Phạm vi sử dụng: Thường cần sử dụng trong công nghiệp với kim loại có tính khử trung bình và yếu (sau Al).

Ví dụ:3Fe3O4 + 8Al→9Fe + 4Al2O3

Fe2O3+ 3CO→2Fe + 3CO2

* Lưu ý:

- các phản ứng cần sử dụng kim loại kiềm với kim loại kiềm thổ làm cho chất khử đều phải thực hiện trong môi trường khí trơ hoặc chân không- Trường hợp quặng là sunfua kim loại như Cu2S, ZnS, FeS2…thì phải chuyển sunfua kim loại thành oxit kim loại. Sau đó khử oxit kim loại bằng chất khử yêu thích hợp

Ví dụ với ZnS:

2ZnS + 3O2→ 2ZnO + 2SO2

ZnO + C→ Zn + CO

- Đối với những kim loại yếu hoạt động như Hg, Ag chỉ cần đốt cháy quặng cũng thu được kim loại nhưng mà không cần sử dụng chất khử

HgS + O2→Hg + SO2

3. Phương pháp điện phân

a. Điện phân hợp chất rét chảy

Nguyên tắc:Khử những ion kim loại bằng mẫu điện bằng biện pháp điện phân lạnh chảy hợp chất của kim loại.

Phạm vi áp dụng:Điều chế những kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

Nguyên tắc:Điện phân dung dịch muối của kim loại.

Phạm vi áp dụng:Điều chế các kim loại tất cả độ hoạt động hoá học vừa phải hoặc yếu.

Ví dụ:Điện phân dung dịch CuCl2để điều chế kim loại Cu.

* Lưu ý:

-Nếu điện phân dung dịch nhưng mà có những ion K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+thì nước sẽ thâm nhập điện phân.

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- Nếu vào dung dịch có nhiều cation thì cation nào bao gồm tính thoái hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước.

Ví dụ: Điện phân dung dịch nhưng mà catot có chứa các ion Na+, Fe2+, Cu2+, Ag+và Zn2+thì thứ tự điện phân sẽ là

Ag++ 1e→ Ag

Cu2++ 2e→ Cu

Fe2++ 2e→ Fe

Zn2++ 2e→ Zn

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- những ion H+của axit dễ bị khử hơn các ion H+của nước

Ví dụ: Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaCl