*

*

*

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMCâu 1: bên dưới thời bên Lý, đến năm 1054 tên vn là gì?• A. Đại Việt• B. Đại Cổ Việt• C. Đại Nam• D. Việt NamCâu 2: Bộ vẻ ngoài thành văn trước tiên của nước ta có tên là:• A. Hoàng Việt hình thức lệ• B. Phép tắc Hồng Đức• C. Hình luật• D. Hình thưCâu 3: công ty Tống xúi dục Cham-pa tấn công Đại Việt nhằm mục tiêu mục đích gì?• A. Làm suy yếu ớt lực lượng của Cham-pa• B. Làm cho suy yếu đuối lực lượng của Đại Việt• C. Phá vỡ lẽ quan hệ Đại Việt-Cham – pa• D. Toàn bộ các câu trên đa số đúngCâu 4: Quân team nhà Lý được phiên c...

Bạn đang xem: Nhà lý đổi tên nước là gì


Đọc tiếp

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: dưới thời đơn vị Lý, đến năm 1054 tên vn là gì?

• A. Đại Việt

• B. Đại Cổ Việt

• C. Đại Nam

• D. Việt Nam

Câu 2: Bộ biện pháp thành văn trước tiên của nước ta mang tên là:

• A. Hoàng Việt phương pháp lệ

• B. Dụng cụ Hồng Đức

• C. Hình luật

• D. Hình thư

Câu 3: nhà Tống xúi dục Cham-pa tấn công Đại Việt nhằm mục đích gì?

• A. Làm cho suy yếu đuối lực lượng của Cham-pa

• B. Có tác dụng suy yếu hèn lực lượng của Đại Việt

• C. Phá vỡ quan hệ Đại Việt-Cham – pa

• D. Tất cả các câu trên đông đảo đúng

Câu 4: Quân đội nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?

• A. Dân binh, công binh

• B. Cấm quân, quân địa phương

• C. Cấm quân, công binh

• D. Dân binh, ngoại binh

Câu 5: bên dưới thời đơn vị Lý có mấy đời vua, mãi mãi bao lâu?

• A. 9 đời, 215 năm

• B. 10 đời, 200 năm

• C. 8 đời, 165 năm

• D. 7 đời, 200 năm

Câu 6: tại sao quy định thời Lý nghiêm cấm vấn đề giết mổ trâu, bò?

• A. Để bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp

• B. Đạo phật được đề cao, đề nghị cấm ngay cạnh sinh

• C. Trâu bò là động vật hoang dã quý hiếm

• D. Trâu bò là động vật linh thiêng

Câu 7: bộc lộ nào dưới đây không phản ánh được sự cực thịnh của kinh thành Thăng Long thời đơn vị Lý?

• A. Cung điện được chế tạo nguy nga tráng lệ

• B. Dân cư triệu tập đông đúc phóa ko kể hoàng thành

• C. Hệ thống phường hội thủ công, chợ vạc triển

• D. Những thương nhân châu Âu bến buôn bán và lập thương điếm

Câu 8: dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành bao gồm được chuẩn bị xếp như vậy nào?

• A. Lộ-Huyện-Hương, xã

• B. Lộ-Phủ-Châu, xã

• C. Lộ-Phủ-Châu-Hương, xã

• D. Lộ-Phủ-Huyện-Hương, xã

Câu 9: bên Lý có chính sách gì so với miền biên viễn?

• A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi.

• B. Gả những công chúa và phong tước cho những từ trưởng miền núi.

• C. Cho các từ trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình.

• D. Ko can thiệp vào tình trạng vùng biên giới.

Câu 10: thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"?

• A. Cho đấu sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi yêu cầu triều đình sẽ điều động

• B. Cho toàn cục quân địa phương về quê sản xuất, khi buộc phải sẽ điều động

• C. Mang lại cấm quân xoay nhau về sản xuất, khi phải sẽ điều động

• D. Cho gần như quân sẽ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất

Câu 11: Đứng đầu những lộ, bao phủ thời Lý là chức quan tiền gì?

• A. Chánh, phó an phu Sứ

• B. Hào Trương, Trấn Phủ

• C. Tri Phủ, Tri Châu

• D. Tổng Đốc, Tri Phủ

Câu 12: nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững hình thức gì vào khi bảo trì mối bang giao với những nước nhẵn giềng?

• A. Hòa hảo thân thiện.

• B. Đoàn kết kị xung đột

• C. Giữ vững độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

• D. Mở cửa, trao đổi, lưu giữ thông mặt hàng hóa.

Xem thêm: Hàng Ghế Đá Xanh Hàng Cây Góc Sân Trường, Minh Thuận,Lê Uyên Nhy

Câu 13: Cấm quân là:

• A. Quân phòng vệ biên giới.

• B. Quân chống vệ những lộ.

• C. Quân phòng vệ những phủ.

• D. Quân đảm bảo Vua cùng Kinh thành.

Câu 14: Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không khởi hành từ vì sao nào sau đây?

• A. Nước nhà đã hòa bình, ổn định cần phải có điều kiện tiện lợi để phạt triển

• B. Vua Lý không muốn đóng đô sống Hoa Lư vị đó có tác dụng kinh đô ở trong nhà Đinh - chi phí Lê

• C. Hoa Lư là vùng đất hẹp, những núi đá, tiêu giảm sự vạc triển vĩnh viễn của đất nước

• D. Vị trí của Thăng Long rất dễ ợt về giao thông và phạt triển giang sơn lâu dài

Câu 15: Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu?

• A. Nhiên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La

• B. Niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La

• C. Niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa

• D. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long

Câu 16: chính sách nổi bật trong phòng Lý so với đồng bào dân tộc thiểu số là:

• A. Nhu viễn

• B. Tự trị

• C. Desgin vùng hình ảnh hưởng

• D. Sắc phong triều cống

Câu 17: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra bên Lý vào khoảng thời gian nào?

• A. Cuối năm 1009

• B. Đầu năm 1009

• C. Cuối năm 1010

• D. Đầu năm 1010

Câu 18: công ty Lý thay tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

• A. Năm 1010.

• B. Năm 1045.

• C. Năm 1054.

• D. Năm 1075.

Câu 19: gớm thành Thăng Long được vây hãm bởi một vòng thành ko kể cùng được hotline là: