Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất xuất sắc Đẹp Của bé Người vn Được phát huy Gìn Giữ qua nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng xuất xắc và tuyệt hảo trong lòng bạn đọc

Cười người chớ vội cười cợt lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau người cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình đến kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, rộng lành vụng may.Thuyền dời bến làm sao bến có dời,Khăng khăng quân tử một lời độc nhất vô nhị ngôn.Cứ vào đạo lý luân thường,Làm tín đồ phải giữ kỷ cương làm đầu.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ tạo cho ai.Nói lời bắt buộc giữ lấy lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng mà nghe.Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị vàng bông white lá xanh,Gần bùn cơ mà chẳng tanh hôi mùi bùn.Dạo chơi quán cũng giống như nhà.Nhà tranh có ngãi rộng tòa công ty cao.

Chia Sẻ