*
Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpage authority Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
Văn uống bản gốc Tạng cùng Anh cùng với dịch tiếng Việt tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Ông hoàng thần tài

Bài Nguyện Hoàng Thần Tài nlỗi được tiệm đhình họa vì chưng H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo dòng Nyingma của Kyên ổn cương cứng quá.

Bài Nguyện Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAMHung.Ở phía Tây Bắc của xứ đọng Uddiyamãng cầu,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUPhường NYENgài đã đạt được chiến thắng kỳ diệu buổi tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAKLừng danh là Đức Liên Hoa sinh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KORBao quanh bởi vì những Không hành thanh nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUPhường KYItheo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖLXin Ngài mang đến ban gia trì mang lại bé.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།

Bài Nguyện Quy Y với Phát Bồ Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUMCon xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHIvới toàn bộ các nguồn quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN SANG GYE LA GÖD CHIRVì nguyện vọng đưa toàn bộ bọn chúng sinch vào Phật quả,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DOCon xin phát vai trung phong vô thượng Bồ đề.

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER POBậc Hộ công ty của phương nam là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU SANG ZHONG CHAK NA NAMNgài duy trì một bát kho báu đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn pmùi hương Đông, thân nhan sắc Trắng cùng rất cờ phướn màu sắc trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZINBổn định Tôn phương Nam, thân nhan sắc rubi, cùng với cờ phướn màu vàng.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây, thân nhan sắc đỏ, với cờ phướn màu đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZINBổn định Tôn phương thơm Bắc, thân nhan sắc xanh lá cây, cùng rất cờ phướn màu xanh da trời lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZINBổn định Tôn pmùi hương Đông Nam, thân nhan sắc Trắng, với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZINBổn định Tôn pmùi hương Tây Nam, thân dung nhan đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZINBổn Tôn pmùi hương Tây Bắc, thân dung nhan vàng, với cờ phướn color vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZINBổn Tôn pmùi hương Đông Bắc, thân dung nhan xanh domain authority trời, cùng rất cờ phướn màu xanh lá cây domain authority trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED CHA LUG THUNĐấng Hộ Chủ tài bào, Hoàng Thần Tài, thuộc toàn cục đoàn tùy tùng vào trang phục hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB NAM THAM JED DOR THAB ZHUGCác Bậc toàn trí đang thực hành thực tế buông xả một biện pháp thiện xảo,

དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYENvà trang trí bởi lụa là cùng những thiết bị trang sức quý quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GUChín Bổn Tôn tài bảo trong Bảo Sanh cỗ,

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYONmang đến trên đây tự từng hướng vào không gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANGBậc toàn trí làm lớn mạnh vận may với sự phong phú.

Xem thêm: Radio: Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa Câu Hỏi Thăm Cũng Trở Nên Thừa

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYONNguyện những Ngài vân tập giống như các đám mây để làm lợi mang đến tất cả chúng sinc.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI CHA YANG KHUGNguyện Đấng thu phục chết choc ban đến như mong muốn với phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI CHA YANG GUKNguyện đến toàn quả đât được như mong muốn với tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI CHA YANG GUKNguyện đất nước bọn chúng con được như ý và tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIKNguyện cờ phước tăng như mong muốn và tiền bạc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIKNguyện những người giai cấp vững mạnh khỏe mạnh.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIKNguyện của nả gia tăng trưởng không ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIKNguyện của nả của tín đồ giàu ngày dần tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POBNguyện của cải sẽ hóa học đầy số đông bé tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIGÁnh sáng pchờ ra và hòa tan vào mũi thương hiệu.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LAChín Bổn định Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHEHãy đồng ý đồ phẩm cúng nhường sự thịnh vượng, bánh torma cùng thực phđộ ẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHODChúng bé xin cúng nhường nhịn trà soát, bia với đồ uống cho ruộng phước.

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANGXin giữ cam đoan của Ngài dứt ước nguyện của chúng con.

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOLBan mang đến bé sức mạnh, của nả và chiến thắng.

Trì tụng câu chú Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chú Tạng:OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần chụ Phạn:Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:Ôm, Giăm Ba La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha

Bài Nguyện Hồi Hướng Bốn Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད །།

SOD NAM DI YI THAM CHED ZIG PA NYIDNguyện nhờ vào công đức này, thuộc bạn dạng tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌།།

THOM NEI NYEI PAI DRA NAM PHAM CHEI SHINGChiến win hoàn toàn của toàn bộ các ảnh hưởng tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།

KYE GA NA CHI’I BA LONG TRUG PA YIcủa các bé sóng lếu loàn của sinch, già, bệnh và chết,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག།

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOGNguyện toàn bộ chúng sanh thoát ra khỏi đại dương khổ luân hồi!