Bài viết này được biên soạn do Tiếng Anh Mỗi Ngày,địa điểm phát triểnHọc giờ Anh PRO,chương thơm trìnhhọc tập giờ đồng hồ Anh onlinetác dụng với dễ dàng học tập.


1. Đại tự tải là gì? (Possessive Pronouns)