Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.


Bạn đang xem: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit

Câu1: Hãy cho thấy thêm 3,01.1024 phẳnt oxi có trọng lượng bao nhiêu gam:A. 120g B. 140g C.160g D.150gCâu 2: Đốt cháy 3,1g photpho vào bình đựng 5g oxi.sau phản bao gồm chất làm sao còn dư?

A. Oxi B. Photpho

C. Hai chất vừa không còn D. Không xác định đượcCâu3: tuyên bố nào tiếp sau đây về oxi là ko đúng?A.Oxi là phi kim vận động hoá học siêu mạnh, duy nhất là sinh sống nhịêt độ cao

B.Oxi sinh sản oxit axit với phần đông kim loại

C.Oxi không tồn tại mùi cùng vịD.Oxi cần thiết cho sự sốngCâu 4: mang đến phản ứng: C + O2 -> CO2. Làm phản ứng bên trên là:A. Phản bội ứng hoá học tập B. Làm phản ứng toả nhiệt

C. Làm phản ứng oxi hoá- khử D. Tất cả các ý trên phần đông đúng

Câu 5: quá trình nào sau đây không làm bớt lượng oxi trong ko khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bởi sắt B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự quang hợp của hoa cỏ D. Sự hô hấp của đụng vậtCâu 6: hàng oxit nào có toàn bộ các oxit đều tác dụng được với nước.

A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3 B. SO3, Na2O, CaO, P2O5

C. ZnO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, K2OCâu 7: hàng chỉ gồm những oxit axit là:A. CO, CÔ2, MnO2, Al2O3, P2O5 B. CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5

C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO

Câu 8: Một một số loại đồng oxit bao gồm thành phần tất cả 8 phần cân nặng đồng và1 phần cân nặng oxi. Cách làm của oxít đó là:

A. CuO B. Cu2O C. Cu2O3 D. CuO3

Câu 9: Oxit nào là oxit axit trong các các oxit kim loại cho bên dưới đây?

A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3

Câu 10: Oxit kim loại nào dưới đó là oxit axit?

A. MnO2 B. Cu2O C. CuO D. Mn2O7

Câu 11: Oxit phi kim nào dưới đây không nên là oxit axit?

A. CO2 B.CO C.SiO2 D. Cl2O

Câu 12: Oxit phi kim nào dưới đây không đề xuất là oxit axit?

A. SO2 B.SO3 C.NO D. N2O5

Câu 13: Oxit phi kim nào sau đây không bắt buộc là oxit axit?A.N2O B.NO3 C.P2O5 D. N2O5Câu 14: xác suất về cân nặng của oxi tối đa trong oxi nào mang lại dưới đây?

A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO


(1)

CHƯƠNG IV:OXI- KHƠNG KHÍ

Câu1: Hãy cho thấy 3,01.1024 phẳnt oxi có cân nặng bao nhiêu gam:

A. 120g B. 140g C.160g D.150g

Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho vào bình cất 5g oxi.sau phản có chất làm sao cịn dư? A. Oxi B. Photpho

C. Hai hóa học vừa hết D. Không khẳng định được Câu3: tuyên bố nào dưới đây về oxi là khơng đúng?

A.Oxi là phi kim vận động hố học siêu mạnh, tuyệt nhất là nghỉ ngơi nhịêt chiều cao B.Oxi tạo nên oxit axit với hầu như kim loại

C.Oxi khơng nặng mùi và vị D.Oxi cần thiết cho cuộc đời


Câu 4: mang đến phản ứng: C + O2 -> CO2. Phản ứng bên trên là:

A. Bội phản ứng hoá học B. Bội phản ứng toả sức nóng

C. Bội phản ứng oxi hoá- khử D. Tất cả các ý trên rất nhiều đúng Câu 5: Q trình nào tiếp sau đây khơng làm giảm lượng oxi trong khơng khí?

A. Sự gỉ của những vật dụng bởi sắt B. Sự cháy của than, củi, bếp gas C. Sự quang phù hợp của cây cối D. Sự hô hấp của động vật hoang dã Câu 6: dãy oxit như thế nào có tất cả các oxit đều công dụng được với nước.

A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3 B. SO3, Na2O, CaO, P2O5

C. ZnO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, K2O

Câu 7: dãy chỉ gồm những oxit axit là:

A. CO, CÔ2, MnO2, Al2O3, P2O5 B. CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5

C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO

Câu 8: Một một số loại đồng oxit tất cả thành phần tất cả 8 phần khối lượng đồng và1 phần khối lượng oxi. Cơng thức của oxít kia là:

A. CuO B. Cu2O C. Cu2O3 D. CuO3

Câu 9: Oxit như thế nào là oxit axit trong số các oxit sắt kẽm kim loại cho bên dưới đây? A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3

Câu 10: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

A. MnO2 B. Cu2O C. CuO D. Mn2O7

Câu 11: Oxit phi kim nào dưới đây không cần là oxit axit? A. CO2 B.CO C.SiO2 D. Cl2O

Câu 12: Oxit phi kim nào dưới đây không cần là oxit axit? A. SO2 B.SO3 C.NO D. N2O5

Câu 13: Oxit phi kim nào sau đây không yêu cầu là oxit axit? A.N2O B.NO3 C.P2O5 D. N2O5

Câu 14: phần trăm về cân nặng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây? A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO

Câu 15: Oxit nào sau đây góp đa phần nhất vào sự có mặt mưa axit? A. CO2( cacbon đioxit) B. CO( cacbon oxit)

C. SO2 ( sulfur đoxit) D. SnO2( thiếc đioxit)

Câu 16: khi thổi khơng khí vào nước ngun chất, hỗn hợp thu được hơi bao gồm tính axit. khí nào dưới đây gây buộc phải tính axit đó?


(2)

Xem thêm: Ngắm Dung Nhan Sao Hàn Quốc Lên Hương Nhan Sắc Nhờ Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Câu 17: Thiếc hoàn toàn có thể có hố trị II hoặc IV. đúng theo chất tất cả cơng thức SnO2 mang tên là:

A. Thiếc penta oxit B. Thiếc oxit C. Thiếc (II) oxit D. Thiếc (IV) oxit

Câu 18: trong phịng thí nghiệm tín đồ ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 xuất xắc

KMnO4 hoặc KNO3. Bởi lí vì chưng nào sau đây?

A. Dễ dàng kiếm, tốt tiền B. Giàu oxi cùng dễ phân huỷ ra oxit C. Tương xứng với thiết bị hiện đại D. Không ô nhiễm

Câu 19: người ta thu khí oxi qua nước là do:

A. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước B. Khí oxi tan nhiều trong nước C. Khí O2 tan ít trong nước D. Khí oxi cạnh tranh hố lỏng

Câu 20: lựa chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và vừa đủ nhất trong số các tư tưởng sau: A.Chất xúc tác là chất khiến cho phản ứng hoá học xẩy ra nhanh hơn.

B. Chất xúc tác là chất khiến cho phản ứng hố học xẩy ra nhanh hơn nhưng lại khơng thâm nhập vào bội phản ứng

C. Chất xúc tác là chất tạo nên phản ứng hoá học xảy ra nhanh rộng và tiêu tốn trong bội nghịch ứng

D. Hóa học xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xẩy ra nhanh rộng nhưng không bị tiêu hao trong bội phản ứng.

Câu 21: trong phịng thí nghiệm đề xuất điều chế 4, 48lít O2 (đktc)


cần sử dụng chất làm sao sau đây để có khối lượng bé dại nhất :

A. KClO3 B. KMnO4 C. KNO3 D. H2O( năng lượng điện phân)

Câu 22: nguyên vật liệu để cung cấp khí O2 vào cơng nghiệp là giải pháp nào sau đây:

A. KMnO4 B. KClO3 C. KNO3 D. Không gian

Câu 23: lựa chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

A. Bội nghịch ứng phân huỷ là phản bội ứng hố học trong đó một chất sinh ra một chất new B. Phản nghịch ứng phân huỷ là phản bội ứng hố học trong những số đó một hóa học sinh ra hai chất bắt đầu C. Phản bội ứng phân huỷ là bội nghịch ứng hoá học trong những số đó một chất sinh ra nhị hay các chất new

D. Phản nghịch ứng phân huỷ là phản nghịch ứng hố học tất cả chất khí thốt ra Câu 24: Câu làm sao đúng khi nói đến khơng khí trong những câu sau?

A. Khơng khí là 1 trong ngun tố hố học tập B. Khơng khí là 1 trong những đơn chất

C. Khơng khí là 1 hỗn hợp chất của 2 yếu tố là oxi với nitơ D. Khơng khí là các thành phần hỗn hợp của 2 khí là oxi và nitơ

Câu 25: trong 16g CuSO4 bao gồm chứa từng nào gam đồng?

A. 6,4g B.6,3g C. 6,2g D.6,1g

Câu 26: vào hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O theo lần lượt là:

A. 30%; 20%; một nửa B. 40%; 20%; 40% C. 25%; 50%; 25% D. 30%; 40%; 30% Câu 27: Phần trăm trọng lượng của Cu trong CuO là:

A. 40% B. 60% C. 70% D. 80%

Câu 28:Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn sót lại là Oxi. Phân tử khối của Y là 62 g đvC. Số nguyên tử Na với O trong một phẳnt chất Y lần lượt là:


(3)

Câu 29:Trong x gam quặng sắt hematit bao gồm chứa 5,6g Fe. Trọng lượng Fe2O3 có trong quặng

đó là:

A. 6g B. 7g C. 8g D.9g

Câu 30: vào oxit, kim loại có hố trị III và chỉ chiếm 70% về cân nặng là: A. Cr2O3 B. Al2O3 C. As2O3 D. Fe2O3

Câu 31: Oxit nào dưới đây có xác suất khói lượng oxi nhỏ dại nhất? ( mang đến Cr= 52; Al=27; As= 75; Fe=56)

A. Cr2O3 B. Al2O3 C. As2O3 D. Fe2O3

Câu 32: ví như đốt cháy hồn tồn 2,40g cacbon vào 4,80g oxi thì thu được về tối đa từng nào gam khí CO2?

A. 6,6g B.6,5g C.6,4g D. 6,3g

Câu 33: Một oxit trong các số đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh thì gồm 18 phần cân nặng oxi. Cơng thức hố học của của oxit là:

A. SO2 B. SO3 C. S2O D. S2O3

Câu 34: Một nhiều loại oxit sắt trong các số ấy cứ 14 phần fe thì tất cả 6 phần oxi( về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:

A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác định

Câu 35: Một một số loại đồng oxit gồm tỉ lệ trọng lượng giữa Cu và O là 8:1. Cơng thức hố học tập của oxit này là:

A. CuO B. Cu2O C. CuO2 D. Cu2O2

Câu 36: Đốt chấy 3,2g sulfur trong một bình đựng 1,12 lít khí O2( đktc). Thể tích lúc

SO2 chiếm được là:

A. 4,48lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít Câu 37: cho các chất sau:

1. FeO 2. KClO3 3. KMnO4


4. CaCO3 5. Khơng khí 6. H2O

Những hóa học được dùng để điều chế oxi trong phịng phân tích là: A. 1, 2, 3, 5 B. 2, 3, 5, 6 C. 2, 3 D. 2, 3, 5

Câu 38: fan ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí oxi tung trong nước B. Khí oxi ít tan nội địa C. Khí oxi khó khăn hố lỏng D. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước

Câu 39: người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy khơng khí là nhờ phụ thuộc vào tính chất: A. Khí oxi nhẹ nhàng hơn khơng khí B. Khí oxi nặng hơn khơng khí C. Khí oxi dễ pha trộn với khơng khí D. Khí oxi không nhiều tan trong nước

Câu 40: Sự oxi hoá đủng đỉnh là:

A.Sự oxi hố cơ mà khơng toả nhiệt B. Sự oxi hố nhưng mà khơng chiếu sáng C. Sự oxi hố toả nhiệt nhưng mà khơng thắp sáng D. Sự tự bốc cháy Câu 41: lúc phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:

A. 33,6 lít B. 3,36 lít C. 11,2 lít D.1,12 lít

Câu 42: Số gam KMnO4 cần dùng để làm đièu chế được 2,24 lít khí oxi (đktc) là:

A. 20,7g B. 42,8g C. 14,3g D. 31,6g

Câu 43:Có 3 oxit sau: MgO, SO3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bởi thuốc thử

sua đây?


(4)

C. Chỉ dùng axit D. Dùng nước cùng giấy quì

Câu 44: Tỉ lệ khối lượng của nitơ cùng oxi trong một oxit là 7:20. Cách làm của oxit là: A. N2O B. N2O3 C. NO2 D, N2O5

Câu 45: mang đến 6,5g Zn vào bình đựng nước dung dịch đựng 0,25 mol HCl. Thể tích khí H2

(đktc) thu được là:

A. 2 lít B. 2,24 lít C. 2,2 lít D. 4lít Câu 46:Cho những oxit tất cả cơng thức hố học tập sau:

CO2, CO, Mn2O7, SiO2 MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3

Các oxit axit được thu xếp như sau: A. CO, CO2, Mn2O7, Al2O3, P2O5

B. CO2, Mn2O7, SiO2, P2o5, NO2, N2O5

C. CO2, Mn2O7, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. SiO2, Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO

Câu 47:Phản ứng nào dưới đó là phản ứng hoá thích hợp A. CuO + H2 -> Cu + H2O

B. CaO +H2O -> Ca(OH)2

C. 2MnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

Câu 48: bội phản ứng nào tiếp sau đây khơng nên là bội nghịch ứng hố hợp: A. 3Fe + 3O2 -> Fe3O4 B. 3S +2O2 - > 2SO2

C. CuO +H2 -> Cu + H2O D. 2P + 2O2 - > P2O5

Câu 49: tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, hỗn hợp H2SO4, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp

NaCl. Bằng phương pháp nào rất có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím B. Giấy q tím cùng đun cạn C. Nhiệt độ phân cùng phenolphtalein D. Dung dịch NaOH

Câu 50: gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 hóa học bột white color gồm: CaO, Na2O, MgO với P2O5.