Keep là một trong những trong những động từ bất quy tắc thông dụng, thường xuyên xuyên xuất hiện thêm trong nhiều bài bác kiểm tra tiếng nước anh tế, tất cả trong tiếp xúc hằng ngày. ở kề bên đó, hễ từ bất quy tắc không áp theo nguyên tắc thường thì khi phân tách thì.

Xem thêm: Văn Khấn Cúng Ông Táo Năm 2021 Chuẩn Nhất, Cúng Ông Công Ông Táo Ngày Nào Đẹp

Vậy quá khứ của Keep là gì? Chia thì với đụng từ Keep sao cho đúng? Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu rõ ràng trong bài viết dưới đây.


I use this piece of wood to keep the door from blowing shut. He kept the room for six months. một số động từ thuộc quy tắc với Keep Động tự nguyên thể vượt khứ solo Quá khứ phân trường đoản cú
Creep Crept Crept
Sleep Slept Slept
Weep Wept Wept

*

Cách chia thì với động từ Keep

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn keep keep keeps keep keep keep
Hiện tại tiếp diễn am keeping are keeping is keeping are keeping are keeping are keeping
Quá khứ đơn kept kept kept kept kept kept
Quá khứ tiếp diễn was keeping were keeping was keeping were keeping were keeping were keeping
Hiện tại hoàn thành have kept have kept has kept have kept have kept have kept
Hiện tại dứt tiếp diễn have been keeping have been keeping has been keeping have been keeping have been keeping have been keeping
Quá khứ hoàn thành had kept had kept had kept had kept had kept had kept
QK xong xuôi Tiếp diễn had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping
Tương Lai will keep will keep will keep will keep will keep will keep
TL Tiếp Diễn will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping
Tương Lai trả thành will have kept will have kept will have kept will have kept will have kept will have kept
TL HT Tiếp Diễn will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping
Điều Kiện cách Hiện Tại would keep would keep would keep would keep would keep would keep
Conditional Perfect would have kept would have kept would have kept would have kept would have kept would have kept
Conditional Present Progressive would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping
Conditional Perfect Progressive would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping
Present Subjunctive keep keep keep keep keep keep
Past Subjunctive kept kept kept kept kept kept
Past Perfect Subjunctive had kept had kept had kept had kept had kept had kept
Imperative keep Let′s keep keep