*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là bảng giá chó Phốc Hươu và mọi xem xét khi mua phân phối. Trúc Cảnh muốn rằng mọi điều trên mang lại lợi ích được không nhiều đa phần như thế nào cho chính mình.