Protein (còn hotline là chất đạm) là phân tử sinh học, tuyệt đại phân tử, bao gồm nhiều amino acid link lại cùng với nhau. Protein được cấu trúc từ đều nguyên tố nào? Mời chúng ta trả lời thắc mắc sau cùng Top lời giải nhé:

Trắc nghiệm: Prôtêin được cấu tạo từ đầy đủ nguyên tố nào?

A. C, H, O, N, P.

Bạn đang xem: Protein được cấu tạo từ các nguyên tố nào

B. C, H, O, P.

C. C, H, O, N.

D. C, H, N, P.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. C, H, O, N.

Prôtêin được kết cấu từ hồ hết nguyên tố C, H, O, N.

Xem thêm: Triệu Lộ Tư Chiều Cao - Năm Sinh, Chiều Cao Và Tin Mới Nhất

Giải say mê của giáo viên Top giải thuật về lý do chọn giải đáp C


 Protein (còn điện thoại tư vấn là chất đạm) là phân tử sinh học, tuyệt đại phân tử, bao gồm nhiều amino acid link lại với nhau.

Mỗi amino acid tất cả 3 thành phần:

+ nhóm cacbôxin: (-COOH)

+ đội amin:( -NH2)

+ cội hữu cơ R (gồm 20 loại khác nhau)

- phương pháp tổng quát của một amino acid

H

|

(gốc cơ học R) R – C – COOH (nhóm cácbôxin)

|

NH2 (nhóm amin)

Các amino acid link với nhau bằng liên kết peptit (nhóm amin của amino acid này link với team cacbôxin của amino acid tiếp theo sau và giải phóng 1 phân tử nước) tạo thành thành chuỗi pôlipeptit. Từng phân tử prôtêin gồm 1 hay nhiều chuỗi pôlipeptit.

R1 R2  R1 R2

| | | |

HNH-C-COOH + HNH-C–COOH  HNH-C-CO-NH-C-COOH + H2O

| | | |

NH2 NH2 NH2  NH2

 Vậy protein đưọc kết cấu từ rất nhiều nguyên tố là C, H, O, N.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về protein

Câu 1: Đơn phân của prôtêin là


A. Glucôzơ

B. Axit amin

C. Nuclêôtit

D. Axit béo

Đáp án: B. Axit amin

Câu 2: Đơn phân cấu trúc của Prôtêin là:

A. Mônôsaccarit

B. Axit amin

C. Photpholipit

D. Stêrôit

Đáp án: B. Axit amin

Câu 3: những loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi?

A. Số nhóm NH2

B. Cấu trúc của gốc R

C. Số đội COOH

D. địa điểm gắn của gốc R

Đáp án: B. Cấu tạo của cội R

Câu 4: cho những nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?

A. Protein được cấu trúc từ các loại yếu tố hóa học: C, H, O

B. Protein mất công dụng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ

C. Protein ở bạn và động vật được tổng hòa hợp bởi đôi mươi loại axit amin rước từ thức ăn

D. Protein dễ dàng và đơn giản gồm những chuỗi pôlipeptit với hàng nghìn axit amin

Đáp án: B. Protein mất công dụng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ

Câu 5: Tính phong phú của phân tử protein được mức sử dụng bởi

A. Số lượng, thành phần, trình tự những axit amin trong phân tử protein

B. Nhóm amin của các axit amin trong phân tử protein

C. Số lượng liên kết peptit trong phân tử protein

D. Số chuỗi pôlipeptit trong phân tử protein

Đáp án: A. Số lượng, thành phần, trình tự các axit amin trong phân tử protein

--------------------------

Trên đây Top giải mã đã cùng các bạn tìm gọi về những nguyên tố kết cấu nên protein. công ty chúng tôi hi vọng các bạn đã sở hữu kiến thức có lợi khi đọc nội dung bài viết này, chúc chúng ta học tốt!