Cấu trúc provide là 1 trong những dạng cấu trúc ở mức mức độ vừa phải – khó. Bạn sẽ gặp kết cấu này sống trong bài bác thi TOEIC, IELTS, bài xích thi tốt nghiệp trung học phổ thông QG hoặc những bài thi học sinh giỏi tiếng Anh. Để đảm bảo không mất điểm thì hãy nắm thiệt chắc giải pháp dùng kết cấu provide qua chia sẻ này nhé.

Bạn đang xem: Provided cấu trúc

*

1. Cách áp dụng

Provide chính là động từ thông dụng nhất ta thường dùng mỗi lúc muốn mô tả nghĩa “cung cấp”. Xem về sự biệt lập giữa provide cùng với offer, supply, give thì ta thấy:

Thứ nhất, provide nhận mạnh đến việc cung cấp, nhằm sẵn phần lớn thứ mình tất cả với số lượng bất kỳ. Cho nên vì vậy provide biệt lập với supply, hay sử dụng với sản phẩm, hàng hóa được đáp ứng với con số lớn.Thứ hai, ta không sử dụng provide khi nói tới việc tặng quà đến ai đó, nghĩa này cần sử dụng cho cồn từ give.Thứ ba, rượu cồn từ provide không sở hữu nghĩa cung cấp điều gì đấy theo phía trao cơ hội đi kèm, đó là nét nghĩa của offer.

“Provide” là một trong ngoại rượu cồn từ có nghĩa phân phối hay cho tất cả những người nào kia thứ người ta có nhu cầu hoặc cần.


Cách áp dụng Provide


Ví dụ:

Our school can provide information on the best students suited for the international contest. (Trường cửa hàng chúng tôi có thể triển lẵm các thông tin về các học viên thích hợp tuyệt nhất cho cuộc thi quốc tế.)A bus service from the stadium will be provided. (Dịch vụ gửi đón bằng xe buýt từ sảnh vận động sẽ tiến hành cung cấp.)

Động từ bỏ provide còn có tức là khiến cho thứ nào đấy xảy ra hoặc tồn tại.

Ví dụ:

The project provides a chance for different students to lớn work together. (Dự án này tạo thành thời cơ mang đến các học viên khác nhau được thiết kế việc cùng với nhau.)The novel provides new ideas for people working in the art industry. (Tiểu thuyết này giới thiệu các phát minh mới cho những người chuyển động dưới ngành nghệ thuật.)

Ngoài ra, “provide” còn được sử dụng dưới phần nhiều văn bản luật pháp, hành chính với tức là bỏ phần nhiều tuyên tía hoặc kế hoạch, đặt ra những điều kiện để khắc phục một sự việc cụ thể.

Ví dụ:

The announcement provides for the immediate actions on environmental problems. (Thông báo giới thiệu những hành vi tức thời đối với những vụ việc môi trường.)Their contract provides that the employees will be paid on the 15th day of the month. (Hợp đồng của mình quy định rằng nhân viên sẽ tiến hành trả lương vào ngày 15 của tháng.)

2. Cấu tạo Provide

Cấu trúc provide hay đi với các giới từ with, for, that để tạo thành các cụm rượu cồn từ mang ý nghĩa khác nhau. Cùng tìm hiểu từng cấu trúc bao gồm công thức với cách thực hiện của bọn chúng nhé.

Provide + with

Khi “provide” tức là “cung cấp cho cho ai đó máy họ cần”, họ sử dụng công thức provide someone with something (không phải “provide someone something”).

Công thức chung:

S + provide + O1 + with O2

Trong kia tân ngữ O1 hay chỉ người, còn tân ngữ O2 chỉ thiết bị được cung cấp.

Ví dụ:

The teachers were provided with the handouts.

(Những giáo viên đã được phát các tờ tài liệu.)

The little boys will cause no trouble if you provide them with their favourite toys.

(Những bé bỏng trai sẽ không nghịch ngợm nếu khách hàng cho bọn chúng đồ chơi mếm mộ của chúng.)

Provide + for

Cấu trúc này có nghĩa là chu cấp, hay chăm sóc ai đó bằng phương pháp kiếm tiền để mua những trang bị họ cần.

Công thức chung:

S + provide for + someone

Ví dụ:

Although she is not our biological mother, she works hard to provide for us.

Xem thêm: Download Anger Of Stick 5 : Zombie Mod Apk 1, Anger Of Stick 5: Zombie Mod Apk V1

(Mặc dù cô ấy không hẳn mẹ đẻ của chúng mình, cô ấy làm cho việc cần cù để chu cung cấp cho bọn chúng mình.)

He’s 30 and still doesn’t have to work, since his parents still provide for him.

(Anh ấy 30 tuổi rồi cơ mà vẫn không hẳn đi làm, vì phụ huynh vẫn chu cấp cho cho anh ấy.)

Provide + that

Cấu trúc này không có ý nghĩa cung cấp cho hay chu cấp, mà hay phải đi cùng với cùng 1 mệnh đề để mô tả ý nghĩa “miễn là, chỉ cần” hoặc nếu điều kiện nào đó có thật thì điều nào này sẽ xảy ra.

Công thức chung:

S + V, provided/providing that S + V

Ví dụ:

I will make sure lớn tell her your message, provided that I meet her soon.

(Tôi chắc chắn là sẽ gửi lời của công ty tới cô ấy, miễn là tôi chạm mặt được cô ấy sớm.)

Providing that she is abroad, I’m afraid I cannot deliver your message soon.

(Nếu cô ấy sinh hoạt nước ngoài, tôi e là tôi thiết yếu chuyển lời của doanh nghiệp tới cô ấy mau chóng được.)

*

3. Bài xích tập với cấu trúc provide

Bài 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống

We provided the flood victims _________ food & clothing.The company I used to lớn work for provides life insurance benefits _________ all of its employees.Team members are provided _________ equipment and uniforms.I will accept the work, provided _________ you help me.He is unable to provide ________ his family.

Đáp án:withforwiththatfor

Bài 2: Viết lại câu thực hiện từ gợi ý

You will succeed in higher education if you’re determined in your studies.

=> Provided that ____________________________________

If the weather is favourable, our crops this year will surely flourish.

=> Provided that ____________________________________

If Susie studies really hard before the exam, she’ll ace this thử nghiệm without a doubt.

=> Provided that ____________________________________

I will answer only if he calls me first.

=> Providing that ____________________________________

If Marshall drinks coffee, he’ll be able to lớn stay up all night lớn work.

=> Providing that ____________________________________

Đáp án:

Provided that you’re determined in your studies, you will succeed in higher education.Provided that the weather is favourable, our crops this year will surely flourish.Provided that Susie studies really hard before the exam, she’ll ace this kiểm tra without a doubt.Providing that he calls me first, I’ll answer.Providing that Marshall drinks coffee, he’ll be able to lớn stay up all night khổng lồ work.