Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Pursue là gì

*
*
*

pursue
*

pursue /pə"sju:/ ngoại rượu cồn từ theo, xua đuổi theo, xua đuổi bắt, truy nã nã, truy nã kíchto pursue the enemy: đuổi bắt địch thủ, truy vấn kích kẻ địch (nghĩa bóng) treo đẳng, cứ đọng dính mang dẻo dẳngdiseases pursue hyên ổn till death: hắn ta cứ đọng bệnh tật dằng dai mâi cho đến thời điểm chết theo, theo, theo xua, đeo đuổi, thường xuyên, thực hiện mang đến cùngto lớn pursue a plan: đeo đuổi một kế hoạchto lớn pursue one"s road: theo con phố của mìnhkhổng lồ pursue the policy of peace: theo xua đuổi chính sách hoà bìnhto pursue one"s studies: liên tục Việc học tập tậpto lớn pursue a subject: thường xuyên nói (thảo luận) về một vấn đề đi tìm kiếm, mưu cầukhổng lồ pursue pleasure: đi tìm trúc vuito pursue happiness: mưu cầu hạnh phúc nội đụng từ (+ after) xua theo theo xua đuổi, tiếp tục
Lĩnh vực: tân oán và tintheo xua đuổi
*

*

Xem thêm: Webgame Bang Bang Bang - Công Cụ Trò Chơi Có Thể Tùy Chỉnh Hoàn Toàn

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

pursue

Từ điển Collocation

pursue verb

1 continue sth/try to achieve sth

ADV. further, still | actively, energetically, vigorously | doggedly He was still doggedly pursuing his studies. | relentlessly | effectively, successfully How can we most effectively pursue these aims?

VERB + PURSUE decide to We have sầu decided not to pursue the matter further. | intover to, want to lớn, wish to lớn deciding on which career you wish to pursue | be/feel inclined to | be reluctant to | be able lớn, be at liberty khổng lồ, be không tính phí to | continue khổng lồ

PHRASES the ability/freedom to lớn pursue sth the freedom to lớn pursue her own interests | be not worth pursuing I decided the matter was not worth pursuing further.

2 chase sb

ADV. relentlessly He pursued her relentlessly, refusing khổng lồ take ‘no’ for an answer.

PHRASES closely/hotly pursued by sb He ran past, hotly pursued by two policemen.

Từ điển WordNet


v.


English Synonym and Antonym Dictionary

pursues|pursued|pursuingsyn.: chase follow go after heel hunt quest seek shadow trailant.: flee

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu