revelation tức thị gì? Dưới trên đây bạn tra cứu thấy một chân thành và ý nghĩa đến từ revelation Bạn cũng rất có thể thêm một tư tưởng revelation mình

revelation
Sự để lộ, sự tiết lộ, sự phát giác, sự mày mò (trang bị bị giấu, điều kín... ). | Sự soi rạng, thiên khải. | (the revelation) sách khải huyền (cuốn [..]