Cho một số trong những tính chất: bao gồm dạng sợi (1); tan trong nước (2); dùng để làm sản xuất tơ tự tạo (3); làm phản ứng với axit nitric sệt (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); thâm nhập phản ứng tráng bội nghĩa (5); bị thuỷ phân trong hỗn hợp axit nấu nóng (6). Các đặc thù của xenlulozơ là:

Bạn đang xem: Saccarozơ và glucozơ đều có

C.10): Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô sinh loãng, thu được hóa học hữu cơ X. Mang lại X phản ứng cùng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Những chất X, Y theo lần lượt là:
QG.19 - 201). Tinh thể hóa học rắn X ko màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên tạo cho mật ong gồm vị ngọt sắc. Vào công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X với Y theo thứ tự là
QG.19 - 202). Chất X là hóa học dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho những người già, trẻ nhỏ dại và fan ốm. Vào công nghiệp, X được điều chế bằng phương pháp thủy phân hóa học Y. Chất Y là nguyên liệu để triển khai bánh kẹo, nước tiểu khát. Tên thường gọi của X, Y theo lần lượt là
QG.19 - 204). Tinh thể chất rắn X ko màu, vị ngọt, dễ dàng tan trong nước. X có rất nhiều trong cây mía, củ cải con đường và hoa thốt nốt. Vào công nghiệp, X được chuyển trở thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Tên thường gọi của X với Y theo thứ tự là
hóa học X được chế tác thành trong hoa cỏ nhờ quá trình quang hợp, đk thường, X là hóa học rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được hóa học Y có ứng dụng làm dung dịch tăng lực trong y học. Hóa học X với Y lần lượt là
hóa học rắn X vô định hình, màu trắng, ko tan nội địa nguội. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzim, thu được hóa học Y. Hóa học X với Y lần lượt là 

Xem thêm: Sinh Năm 1974 Tuổi Con Gì ? Giáp Dần Hợp Mày Gì? Tử Vi Trọn Đời Chuẩn

Polisaccarit X là chất rắn, ngơi nghỉ dạng bột vô định hình, white color và được chế tạo ra thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Tuyên bố nào sau đây đúng?
Polisaccarit X là hóa học rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% hóa học X. Thủy phân X, nhận được monosaccarit Y. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?
Thủy phân saccarozơ, thu được nhì monosaccarit X và Y. Hóa học X tất cả trong máu người với nồng độ khoảng 0,1%. Tuyên bố nào dưới đây đúng?
Thuỷ phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X với Y. Hóa học X có nhiều trong trái nho chín nên nói một cách khác là đường nho. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?
Cho dãy những chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số hóa học trong hàng không thâm nhập phản ứng thủy phân là
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl fomat, fructozơ, mantozơ. Số hóa học trong dãy tham gia bội phản ứng tráng tệ bạc là
Cho dãy những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong hàng phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường tạo thành dung dịch có greed color lam là