Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đang đến, lý Thiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tới tràn lan. Ta đây tuy tất yêu đem phép huệ-linh mà cứu an tai-họa chiến-tranh tàn bạo do loài bạn tàn-bạo tạo nên, nhưng mà thử nghỉ ngơi : Sinh trong vòng đất Việt-Nam nầy, trải qua bao kiếp trong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ pháp đưa kiếp luân-hồi ở địa điểm hải-ngoại nhằm thu-thập phần đa điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-si sẽ diệt, sự vị-kỷ đang tan cơ mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trãi bao đời góp nước vùa dân cũng đa số mãi sinh-cư nơi đất Việt.

Bạn đang xem: 6


*

THAY LỜI TỰA: Sứ-mạng của Đức Thầy (do thiết yếu tay Ngài viết)

Ngày 18 mon 5 năm Kỷ-Mão, bởi thời-cơ vẫn đến, lýThiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan. Ta phía trên tuy không thểđem phép huệ-linh nhưng cứu an tai-họa chiến-tranh tàn khốc do loài bạn tàn-bạogây nên, nhưng lại mà thử nghỉ ngơi : Sinh trong tầm đất Việt-Nam nầy, trải qua bao kiếptrong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ pháp đưa kiếp luân-hồi ở khu vực hải-ngoạiđể thu-thập những điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-si sẽ diệt, sự vị-kỷđã tan nhưng mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trãi bao đời giúp nước vùa dân cũng đềumãi sinh-cư khu vực đất Việt. Phần lớn tiền-kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầuthác, cũng quỷ thần khu đất Việt chớ bao lìa. Hầu như kiếp gần đây, may-mắn gặpminh-sư cơ truyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng vẫn quảng-đại từ-bi, hiềmvì nổi cảnh quốc phá, gia vong, sản phẩm huyền-cơ sẽ định, lòng yêu mến trăm họ vướngcảnh, đồ vật lao, chi xiết xót thương bọn chúng sanh vạn khổ.
Nghĩ lúc còn giúp người trong hải dương tục, lăn-lộn chốn mê đồ, nhưng chẳng quản ngại thângiúp rứa cứu dân, vong thân vị quốc, huống bỏ ra nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiềuhầu chơn Phật nghe kinh, nghêu du tứ-hải, dạo bước khắp Tiên-bang, cảnh an-nhàn củangười liễu-đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch sẽ phàm tâm, sao chẳng ngồi chỗ ngôi vịhưởng quả bồ-đề trường thọ nhiều hơn len-lỏi xuống vùng hồng-trần, đặng chịu cảnhchê khen ? vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính cho tới hồi tai-họa. Phật-Vươngđà chứng tỏ máy diệu huyền đưa lập hội Long-Hoa, chọn đông đảo đấng tu hành caocông quả nhằm ban mang đến xứng vị xứng ngôi, người đủ những thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo,định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa-Bình mang lại vạn quốc chư bang.

Xem thêm: TOP 5 bài tập giảm mỡ bụng cho nữ hiệu quả sau 1 tuần


Thiên-Tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế-giới trong chiếc buổi Hạ-Nguơn nầy,say mê vật-dục, chìm đắm trong biển khơi lợi-danh, gây ra nghiệp-quả, chế độ trời đàtrị tội xét kẻ thiện-căn thì ít, người tội-ác thừa nhiều, chư Phật mới nhủ lòngtừ-bi cùng các vị chơn-Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõcơ-huyền, răn dạy kẻ gắng hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh thì mới mongThiên Đình đại xá bớt tội căn nhằm kịp đến Long-Hoa chầu Phật, trước hiểu ra luậtTrời thưởng phạt, thuộc hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, con kiến diện bậcChơn-Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm cho dân Phật quốc tận hưởng sự thái-bình, bởi vì đờinầy pháp-môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, tín đồ tâm trí về tối đen, đời lắm Ma-Vươngkhuấy rối. Ta là 1 trong các vị cứu giúp đời ấy. Ai liễu Đạo vị trí quốc-độ như thế nào thìcũng phải trở về quốc-độ ấy nhưng mà trợ tế quần chúng ; bởi thể lòng từ-bi bác-ái cùngthù đáp những linh hồn sẽ trợ duyên trong nhiều kiếp tạo điều kiện cho ta nương cậy tu hành,nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, Ta hóa hiện thành lập và hoạt động cứu độ bọn chúng sanh. Tuy lànhơn-dân mới rõ pháp nhưng tưởng rằng Ta thượng xác cỡi đồng chớ bao gồm dè đâu chuyểnkiếp đã từ rất lâu chờ cho ngày ra trợ thế. Nên phương thức của Ta tùy trình-độ cơcảm của Tín-nữ Thiện-nam, trên thì nói Phật-pháp mang đến kẻ tất cả lòng chiêu tập Đạo qui căn,gây nơi bắt đầu thiện-duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền-diệu của Tiên-gia độ bịnh đểcho không nhiều căn lành nhờ vào được khỏe mạnh mà cảm lòng từ-bi của Chư Vị cùng với Trăm Quan, thảm-thiếtlê dân lầm than thống-thiết, nhưng mà tai lành nghe tựa hồ nước như nhớ như quên, phải kẻxa xôi từ-văn chẳng tới, bạn láng-diềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuầntháng tám, Ta thuộc Đức-Thầy new tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực bật mý lấyThiên-cơ, truyền đến kẻ xa gần đông đảo rõ biết hầu ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻchẳng tỉnh trung khu sau đền rồng tội cũng thảo hèn Phật Tiên không chỉ có bảo.
Vẫn biết đời Lang-sa thống trị, phép nước nghiêm-hình, dân bọn chúng nếu yêu thươngsẽ lắm điều xích mích : cơ mà mà Ta nghĩ các tiền kiếp Ta cũng hy-sinh do Đạo,nào quản lí xác thân. Kiếp chót nầy trên đây há lại tiếc chi thân phàm tục, tuy nhiên vìtình cốt-nhục tương thân, cũng ủng-hộ, chở bít cho xác phàm sút nỗi cực hình.