Trong quá trình học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, hai cấu tạo Avoid cùng Prevent thường hay bị nhầm lần về ngữ nghĩa và phương pháp sử dụng. Từ bây giờ hãy cùng tìm hiểu rõ về hai cấu trúc này để hoàn toàn có thể sử dụng thạo nhé!

1. Cấu tạo Avoid là gì?

Avoid /əˈvɔɪd/ là một trong động từ bỏ trong tiếng Anh, biểu đạt để chống điều gì đấy xấu xẩy ra hoặc để tránh xa ai đó hoặc một chiếc gì đó; cố gắng không làm cho điều gì đó.

Bạn đang xem: Sau avoid thêm gì

Avoid vẫn đi với Đại từDanh từ và Danh đụng từ (động từ sinh sống dạng V-ing), KHÔNG đi cùng với to V.

Avoid + Noun/ Pronoun/ V-ing: Tránh khỏi điều gì

Ví dụ

The pilots avoided the high tốc độ taxiway because of the ice.

Các phi công sẽ tránh con đường lăn vận tốc cao vì tất cả băng.

The cabin crew avoided each other after the flight because of the argument they had.

Các tiếp viên kiêng nhau sau chuyến bay vì tranh cãi xung đột giữa họ

The strike prevented flights from operating normally.

Cuộc bãi thực đã khiến các chuyến bay không thể hoạt động bình thường.

The schedulers prevented the pilots from having five days off in a row.

Những tín đồ lên lịch đã rào cản việc những phi công được nghỉ ngơi 5 ngày liên tiếp.


TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu và nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học tập cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế tự National Geographic Learning cùng Macmillan Education.

*


2. Biện pháp dùng cấu trúc Avoid


*

Cách dùng cấu tạo Avoid


Cách cần sử dụng 1: Tránh điều gì đó

Để ngăn điều nào đấy xấu xảy ra

Tai nạn hoàn toàn có thể đã được tránh.

Xem thêm: Ezreal Mùa 8 - Bảng Ngọc Của Top 10 Thách Đấu Hàn

The accident could have been avoided.

They narrowly avoided defeat.

Họ đã kiêng được thất bại trong gang tấc .

The name was changed to lớn avoid confusion with another company.

Tên đã được thay đổi để kiêng nhầm lẫn với doanh nghiệp khác.

Cách dùng 2: Để kị xa ai đó hoặc một cái gì đó

He’s been avoiding me all week

Anh ấy đang tránh tôi cả tuần.

She kept avoiding my eyes (= avoided looking at me)

Cô ấy cứ kị mắt tôi (= tránh nhìn tôi) .

I left early to avoid the rush hour

Tôi về sớm để tránh giờ cao điểm

You should avoid mentioning his divorce.

Bạn đề xuất tránh đề cập mang đến chuyện ly hôn của anh ý ấy.

3. Bí quyết phân biệt Avoid, Prevent

3.1 Về mặt nghĩa

prevent: ngăn điều nào đó xảy ra hoặc ai đó có tác dụng điều gì đó:avoid: tránh xa ai đó hoặc cái gì đó:

3.2 Về cấu trúc

Avoid + somethingPrevent + someone + FROM something/Ving (cần gồm FROM)hoặc Prevent something

3.3 về phong thái sử dụng:

Prevent something: ngăn ngừa 1 sự việc chưa xảy ra (dự đoán tương lai),Avoid something: kị 1 vụ việc đã và đang xảy ra rồi. (nói về quá khứ cùng hiện tại)

3.4 lấy một ví dụ về cấu trúc Prevent

Most workplace accidents can be prevented with proper safety training.

Hầu hết những tai nạn tại nơi thao tác có thể ngăn ngừa bằng các khóa huấn luyện an ninh thích hợp.

His disability prevents him (from) driving.

Khuyết tật của anh ý ta rào cản anh ta ko lái xe.

Vaccination will prevent the spread of the disease.

Tiêm phòng sẽ ngăn chặn sự lây nhiễm của bệnh.


*

Sự khác nhau giữa cấu trúc Avoid cùng Prevent


4. Bài xích tập

Viết lại câu thực hiện Avoid/Prevent

B could have stop the accident from moving to lớn therethen -> The accident could have been……Tom could have stop therethen from moving to the accident. -> The accident could have been…….Fishermen should not go to the sea today because of the coming storm -> Fishermen should……..I chose another road to lớn go to lớn because there was a traffic jam -> ….,I chose another road to lớn do

Đáp án

The accident could have been prevented by BThe accident could have been avoided by driving carefully.Fishermen should avoid going khổng lồ the sea today because of the coming stormTo avoid the traffic jam, I chose another road lớn do

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang đến NGƯỜI ĐI LÀM