May 29MondayMemorial Day
May 30TuesdayAdvising and registration
May 31WednesdayClasses Begin
June 1ThursdayLast date of entrance và course additions
June 1ThursdayLast date to apply for August graduation
June 2FridayClasses meet khổng lồ make-up for Memorial Day
June 14WednesdayLast date for dropping courses
June 14WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
June 29ThursdayFirst summer term ends
July 3Monday – 10:00 a.m.

Bạn đang xem: Academic calendar

Final grades due lớn Registrar


July 4TuesdayIndependence Day Holiday
July 5WednesdayAdvising & registration
July 6ThursdayClasses Begin
July 7FridayClasses meet khổng lồ make-up for Independence Day and Registration
July 10MondayLast date of entrance và course additions
July 14FridayClasses meet khổng lồ make-up for Registration
July 26WednesdayLast date for dropping courses
July 26WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
August 3ThursdaySecond summer term ends
August 4FridayCommencement
August 7Monday – 10:00 a.m.Final grades due lớn Registrar


Date
Day
Event
August 21MondayLate Registration, Advising & Mulerider Round Up
August 22TuesdayLate Registration, Advising và Mulerider Round Up
August 23WednesdayLate Registration with penalty
August 23WednesdayClasses begin
August 30WednesdayLast date of entrance & course additions
August 31ThursdayLast date to apply for December graduation
September 4MondayLabor Day Holiday
October 12-13Thursday-FridayFall Break
October 16Monday – 10:00 amMid-semester grades due in the Office of the Registrar
November 1WednesdayLast date for dropping courses
November 1WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
November 6MondayLast date khổng lồ change I grades in the Office of the Registrar
November 21Tuesday – 9:00 pmThanksgiving holiday begins
November 27MondayClasses resume
December 11MondayFinal examinations begin
December 14ThursdaySemester ends
December 15FridayCommencement
December 18Monday – 10:00 amFinal grades due to Registrar


Date
Day
Activity
December 14ThursdayLast date to register for fall intersession classes
December 18MondayFall intersession classes begin
December 21ThursdayLast date for dropping courses
December 21ThursdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
December 29FridayWinter intersession classes end
January 2Tuesday – 10:00 amFinal grades due to lớn Registrar


Date
Day
Event
January 15MondayLate Registration and Advising
Martin Luther King, Jr. Holiday
January 16TuesdayLate Registration và Advising
January 17WednesdayLate Registration with penalty
Classes begin
January 24WednesdayLast date of entrance andcourse additions
January 31WednesdayLast date to apply for May graduation
March 11Monday – 10:00 amMid-semester grades due inthe Office of the Registrar
March 18-22Monday – FridaySpring vacation
March 25MondayClasses resume
April 3WednesdayLast date for dropping courses
Last date for withdrawing from the Universitywithout punitive grade
April 22MondayLast date to change I grades inthe Office of the Registrar
May 6MondayFinal examinations begin
May 9ThursdaySemester ends
May 10FridayCommencement
May 13Monday – 10:00 amFinal grades due to lớn Registrar


May 9ThursdayLast date lớn register for Spring intersession classes
May 13MondaySpring Intersession classes begin
May 16ThursdayLast date for dropping courses
May 16ThursdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
May 24FridaySpring Intersession classes end
May 28Tuesday – 10:00 a.m.Final grades due khổng lồ Registrar


May 27MondayMemorial Day
May 28TuesdayAdvising & registration
May 29WednesdayClasses Begin
May 30ThursdayLast date of entrance & course additions
May 30ThursdayLast date to lớn apply for August graduation
May 31FridayClasses meet khổng lồ make-up for Memorial Day
June 12WednesdayLast date for dropping courses
June 12WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
June 27ThursdayFirst summer term ends
July 1Monday – 10:00 a.m.Final grades due to Registrar


July 1MondayAdvising và registration
July 2TuesdayClasses Begin
July 3WednesdayLast date of entrance and course additions
July 4ThursdayIndependence Day Holiday
July 12FridayClasses meet khổng lồ make-up for Independence Day
July 17WednesdayLast date for dropping courses
July 17WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
August 1ThursdaySecond summer term ends
August 2FridayCommencement
August 5Monday – 10:00 a.m.Final grades due khổng lồ Registrar


Date
Day
Event
August 19MondayLate Registration, Advising và Mulerider Round Up
August 20TuesdayLate Registration, Advising & Mulerider Round Up
August 21WednesdayLate Registration with penalty
August 21WednesdayClasses begin
August 28WednesdayLast date of entrance & course additions
August 30FridayLast date lớn apply for December graduation
September 2MondayLabor Day Holiday
October 10-11Thursday-FridayFall Break
October 14Monday – 10:00 amMid-semester grades due in the Office of the Registrar
October 30WednesdayLast date for dropping courses
October 30WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
November 4MondayLast date to change I grades in the Office of the Registrar
November 19Tuesday – 9:00 pmThanksgiving holiday begins
November 25MondayClasses resume
December 9MondayFinal examinations begin
December 12ThursdaySemester ends
December 13FridayCommencement
December 16Monday – 10:00 amFinal grades due khổng lồ Registrar


Date
Day
Activity
December 12ThursdayLast date khổng lồ register for fall intersession classes
December 16MondayFall intersession classes begin
December 19ThursdayLast date for dropping courses
December 19ThursdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
December 27FridayWinter intersession classes end
December 30Monday – 10:00 amFinal grades due khổng lồ Registrar


Date
Day
Event
January 13MondayLate Registration and Advising
January 14TuesdayLate Registration và Advising
January 15WednesdayLate Registration with penalty
Classes begin
January 20WednesdayMartin Luther King Jr. Holiday
January 23ThursdayLast date of entrance và course additions
January 31WednesdayLast date to apply for May graduation
March 10Monday – 10:00 amMid-semester grades due inthe Office of the Registrar
March 24-28Monday – FridaySpring vacation
March 31MondayClasses resume
April 2WednesdayLast date for dropping courses
Last date for withdrawing from the Universitywithout punitive grade
April 21MondayLast date to change I grades inthe Office of the Registrar
May 5MondayFinal examinations begin
May 8ThursdaySemester ends
May 9FridayCommencement
May 12Monday – 10:00 amFinal grades due to Registrar


May 8ThursdayLast date to register for Spring intersession classes
May 12MondaySpring Intersession classes begin
May 15ThursdayLast date for dropping courses
May 15ThursdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
May 23FridaySpring Intersession classes end
May 27Tuesday – 10:00 a.m.Final grades due to Registrar


May 26MondayMemorial Day
May 27TuesdayAdvising và registration
May 28WednesdayClasses Begin
May 29ThursdayLast date of entrance and course additions
May 29ThursdayLast date khổng lồ apply for August graduation
May 30FridayClasses meet lớn make-up for Memorial Day
June 11WednesdayLast date for dropping courses
June 11WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
June 26ThursdayFirst summer term ends
June 30Monday – 10:00 a.m.Final grades due to lớn Registrar


July 1TuesdayAdvising và registration
July 2WednesdayClasses Begin
July 3ThursdayIndependence Day Holiday Observed
July 7MondayClasses meet khổng lồ make-up for Independence Day và Registration
July 11FridayClasses meet to lớn make-up for Independence Day
July 16WednesdayLast date for dropping courses
July 16WednesdayLast date for withdrawing from the University without punitive grade
July 18FridayClasses meet lớn make-up for REgistration
July 31 ThursdaySecond summer term ends
August 1FridayCommencement
August 4Monday – 10:00 a.m.Final grades due khổng lồ Registrar


Từ giờ đồng hồ Anh “begin” – được dùng làm nói về việc bắt đầu, bắt đầu nào đó – chắc hẳn đã không thể quá lạ lẫm với nhiều bạn. Tuy vậy không phải người nào cũng biết đúng mực cách dùng của từ bỏ này. Vậy “begin khổng lồ V” giỏi “Ving” new là cấu trúc chuẩn xác nhất đây? Hãy thuộc giamcanherbalthin.com tìm hiểu câu vấn đáp qua bài viết hôm nay nhé!

*
“Begin khổng lồ V” tốt “Ving”?

1. “Begin” tức thị gì?

Trước lúc đi sâu vào tìm hiểu “‘begin khổng lồ V’ xuất xắc ‘Ving’?”, hãy cùng giamcanherbalthin.com liếc qua ý nghĩa, phương pháp phát âm cùng và lấy một ví dụ minh hoạ của từ bỏ vựng này nhé.

Động tự “begin” tất cả nghĩa giờ Việt là “bắt đầu, mở đầu, khởi đầu”.

*
“Begin” tức là gì?

Ví dụ:

He plans khổng lồ begin the homework later this week.

Anh ấy dự tính sẽ bước đầu làm bài bác tập vào vào cuối tuần này.

The class needs to lớn begin as soon as possible.

Lớp học cần ban đầu càng nhanh chóng càng tốt.

“Begin” là động từ bất quy tắc, có dạng vượt khứ đối kháng và quá khứ phân tự như sau:

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từ
BeginBeganBegun
Bảng rượu cồn từ bất phép tắc “begin”

Một số ví dụ với động từ bất quy tắc “begin”


Begin, began, begun

Ví dụ:

I want to lớn know when Henry began studying French.

Mình muốn biết Henry bắt đầu học giờ đồng hồ Pháp khi nào.

When Jane and I come here, the concert has already begun.

Khi tôi và Jane mang đến đây, buổi hòa nhạc vẫn bắt đầu.

“Begin” được gọi như sau: /bi’gin/

Audio trả lời phát âm “begin”

2. “Begin to lớn V” hay “Ving”?

2.1. “Begin + lớn V”

Cấu trúc:

S + begin + to V

Trong đó:

S: công ty ngữto V: Động từ bỏ nguyên thể

“Begin” trong cấu tạo này dùng để làm chỉ một điều nào đó được ban đầu một cách gồm trình tự, không mang yếu tố bất ngờ, thường sẽ xong xuôi sớm.

*
“Begin to lớn V” xuất xắc “Ving”?

Ví dụ:

Jenny began lớn try to thua kém weight a few weeks ago.

Jenny bước đầu cố gắng bớt cân từ vài tuần trước.

Henry is beginning to regret not studying Spanish harder.

Henry ban đầu hối hận vì đã không học tiếng Tây Ban Nha chuyên cần hơn.

2.2. “Begin + Ving”

Cấu trúc:

S + begin + V-ing

Trong đó, “V-ing” là hễ từ nguyên thể thêm “-ing”.

Cấu trúc này có chân thành và ý nghĩa tương từ bỏ như “begin + to lớn V”, dẫu vậy không được thực hiện thông dụng bằng. Kết cấu “begin + V-ing” dùng làm chỉ một thói quen, sở trường hoặc hành động bắt đầu và lặp đi tái diễn với ý nghĩa sâu sắc lâu nhiều năm hơn.

*
Begin lớn V tốt Ving

Ví dụ: 

It’s been five years since I began studying French.

Đã năm năm kể từ khi mình bắt đầu học tiếng Pháp.

She began playing the piano immediately after dinner.

Cô ban đầu chơi piano tức thì sau bữa tối.

=> Như vậy, các bạn đã biết “begin to lớn V” hay “Ving” rồi đúng không nào nào? “Begin to lớn V” được sử dụng khi bạn muốn diễn tả hành động bắt đầu vào 1 thời điểm nào này mà sẽ xong sớm. Trong khi đó, “begin + Ving” lại dùng làm chỉ một thói quen, sở thích hoặc hành động bước đầu và lặp đi lặp lại với ý nghĩa sâu sắc lâu dài hơn.

3. Một số cấu tạo “Begin” khác

3.1. “Begin with something”

S + begin with + something

Cấu trúc này dùng làm chỉ sự bắt đầu, mở đầu bằng/ với 1 điều gì đó.

*
Cấu trúc “begin”

Ví dụ:

Let’s begin with Thu Le Park.

Chúng ta hãy bước đầu với khu vui chơi công viên Thủ Lệ trước.

The concert began with a guitar solo.

Buổi biểu diễn bước đầu với một màn độc tấu guitar.

3.2. “Begin as something”

S + begin as + something

Cấu trúc này được dùng để làm chỉ một hành động, vụ việc được bắt đầu ngay từ cơ hội đang làm một điều gì đó.

*
Cấu trúc “begin”

Ví dụ: 

Her father began as an actor, before starting lớn direct movies.

Bố của cô ấy bước đầu với tư cách là 1 diễn viên, trước khi bắt đầu làm đạo diễn cho các bộ phim.

Hailstones began as tiny ice pellets in high clouds.

Mưa đá bước đầu như phần lớn viên băng nhỏ dại trên rất nhiều đám mây cao.

Xem thêm: Thông Tin Long An Thuộc Miền Nào ? Long An Và Tiền Giang Thuộc Miền

3.3. “Begin by doing something”

Cấu trúc:

S + begin (something) by doing something

“Begin” trong cấu trúc này được sử dụng với chân thành và ý nghĩa “bắt đầu bằng vấn đề làm một điều gì đó”.

*
Cấu trúc “begin”

Ví dụ:

I began the letter by writing my address.

Mình bước đầu lá thư bằng bài toán viết showroom của mình.

Let us begin by observing this chart.

Chúng ta hãy ban đầu bằng biện pháp quan gần kề biểu vật dụng này.

4. Các cụm từ phổ cập với “begin”

Ngoài cấu trúc “begin khổng lồ V” tuyệt “Ving” cùng một số kết cấu khác, “begin” còn xuất hiện trong nhiều cụm từ phổ cập như:

4.1. Shall we let the + N + begin?

Cụm tự này được áp dụng để bước đầu một cuộc họp, một trong những buổi gặp phương diện một cách thoải mái và tự nhiên và định kỳ sự.

Ví dụ:

Now, shall we let the meeting begin?

Bây giờ chúng ta sẽ nhằm buổi họp ban đầu chứ?

*
Cụm từ thịnh hành với “begin”

4.2. At the beginning of/ khổng lồ begin with = First of all/At the start

Cụm từ này mang ý nghĩa sâu sắc là “trước tiên, đầu tiên”.

Ví dụ:

To begin with, I will make clear the difference between these words.

Để bắt đầu, bản thân sẽ làm rõ sự khác hoàn toàn giữa phần đông từ này.

The building will be finished at the beginning of March.

Tòa đơn vị sẽ xong xuôi vào thời điểm đầu tháng 3.

4.3. Begin something at something

Ý nghĩa của nhiều “begin something at something” là khởi rượu cồn hay bước đầu bằng một vấn đề nào đó.

Ví dụ:

I will begin the housework at clean my room.

Mình sẽ bước đầu làm vấn đề nhà bằng việc dọn phòng trước.

5. Một vài từ đồng nghĩa tương quan với “Begin”


Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
Commence/kə’mens/bắt đầuOur team will commence with this exercise.Nhóm của họ sẽ bắt đầu với bài bác tập này.
Open/ˈoʊ.pən/mở đầuWe would like to open our presentation by giving a brief background of the subject.Chúng mình muốn ban đầu buổi thuyết trình bằng cách đưa ra kỹ năng tổng quát tháo về nhà đề.
Start/stɑːrt/bắt đầuIt starts lớn rain.Trời bắt đầu đổ mưa.
Initiate/ɪˈnɪʃ.i.eɪt/bắt đầu, khởi đầu, đề xướngShe wanted khổng lồ initiate a discussion on a new topic.Cô ấy mong mỏi đề xướng một cuộc thảo luận về chủ thể mới.
Launch/lɑːntʃ/khởi đầu, khai trương, bắt đầu dấn vàoThey launched a long voyage.Họ đã mở đầu một chuyến đi dài.
Set out (on)bắt đầu, khởi hànhI set out on my journey at 9 a.m.Mình bước đầu chuyến đi lúc 9 giờ sáng.
Establish/is’tæbliʃ/thành lập, thiết lậpOur teacher will establish new regulations.Giáo viên của chúng tôi sẽ tùy chỉnh các lao lý mới.
Một số từ đồng nghĩa với “Begin”

6. Tách biệt “begin” với “start”

“Begin” và “start” phần đông mang chân thành và ý nghĩa “bắt đầu”, vày vậy mà bí quyết dùng của 2 từ này thường xuất xắc bị nhầm lẫn với nhau nếu như bạn không lưu ý kỹ. Cùng giamcanherbalthin.com phân tích điểm giống như và khác nhau của “begin” với “start” này qua bảng sau nhé.


YẾU TỐBEGINSTART
Ý nghĩaBắt đầu, mở đầu, khởi đầu(Động từ) Bắt đầu, khởi đầu(Danh từ) Sự bắt đầu, sự khởi đầu
Từ loạiĐộng từĐộng từ, danh từ
Cấu trúcS + begin + to lớn VS+ begin + V-ing
S + begin with + something
S + begin as + something
S + begin (something) by doing something
S + start + NStart + V-ing/ khổng lồ V
Cách dùngDùng để biểu đạt sự bước đầu của một các bước và mang lại cho những người nghe cảm hứng chậm rãi và thoải mái và tự nhiên hơn so với “start”.Nghĩa “Bắt đầu” của “start” sở hữu đến cảm xúc nhanh, mạnh mẽ và bất thần hơn cho tất cả những người nghe.Thường dùng để nói về một hành động được xẩy ra trong 1 thời điểm nhất định.
Cụm rượu cồn từ thông dụngShall we let the … begin?: Bây giờ bọn họ sẽ bước đầu chứ?At the beginning of: trước tiên, đầu tiênTo begin with: trước tiên, đầu tiênBegin something at something: bắt đầu bởi một bài toán nào đóStart up: Khởi nghiệp, khởi độngStart out: bắt đầuWarm start: khởi đầu thuận lợi, tốt đẹpA start of surprise: sự lag nảy mìnhWhat a start: thật bất ngờ
Ví dụMy brother began lớn talk about the difficulties when he went abroad.Anh tôi ban đầu kể về những khó khăn khi ra nước ngoài.He began studying French hard when he was in high school.Cậu ấy ban đầu học giờ đồng hồ Pháp chuyên cần kể từ khi cậu ấy lên cung cấp ba.My brother will start his new job next month.Anh trai mình sẽ bắt đầu công việc mới của anh ấy hồi tháng sau.I started learning at this high school 2 years ago.Mình bước đầu học trên ngôi trường cung cấp 3 này 2 năm về trước.
Bảng biệt lập “begin” với “start”