1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, quá khứ phân từ giữ vai trò là tính từ cùng trạng từ. Very trong trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Sau very là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased lớn get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý cách dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được dùng với thừa khứ phân từ bao gồm nghĩa bị động. Tgiỏi vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước so sánh nhất có most. Trong trường hợp này, ta núm bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestunique.Be there by sixat the very lakiểm tra.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta cần sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very ko được sử dụng với tính từ với trạng từ vốn đã bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Thay vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với những tính từ có nghĩa tuyệt đối như dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko cần sử dụng với động từ. Txuất xắc vào đó, ta dùng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Trương Kỳ Cách Gây Sốc Với Khuôn Mặt Dài, Cằm Nhọn Hoắt Cùng Vòng Một Nảy Nở

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vị you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt & uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want lớn help, I really vì chưng.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể vậy đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn ko chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề tốt biết.

Dùng Really vào câu hỏi cùng câu phủ định Lúc bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe sầu that?I don"t really need to go, vị I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ham mê hoặc kinh ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going khổng lồ nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc mà lại ai đó đã làm.