*

Bạn đang xem: Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn

số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 l.hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nướcmắm,biết rằng số lít nước mắm loai 1 gấp3 lần số lít nước mắm loại1?

nhớ viết cả sơ đồ và cách giải


*

*

Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2


số lít nước mắm loai một có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước biết rằng số lít nước mắm loaoi 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại ha


Xem thêm: Cách Nấu Cháo Bằng Cơm Nguội Của Eat All, Dạy Học Nấu Ăn

Một cửa hàng bán 45 lít nước mắm gồm loại 1, loại 2 và loại 3 được tất cả 700 000 đồng. Giá nước mắm loại 1 là 20 000 đồng 1 lít, loại 2 là 15 000 đồng 1 lít, loại 3 là 10 000 đồng 1 lít. Tìm số lít nước mắm mỗi loại đã bán, biết số nước mắm loại 3 bằng trung bình cộng số nước mắm loại 1 và loại 2


Một cửa hàng bán 45l nước mắm gồm loại 1, loại 2 và loại 3 được tất cả là 700 000 đồng. Giá nước mắm loại 1 là 20 000 đồng 1 lít, loại 2 là 15 000 đồng 1 lít, loại 3 là 10 000 đồng 1 lít. Tìm số lít nướcmắm mỗi loại đã bán, biết số lít nước mắm loại 3 bằng trung bình cộng số nước mắm loạin 1 và loại 2.


1 cửa hàng bán 45 lít nước mắm gồm loại 1, loại 2 và loại 3 được tất cả 700 000 đồng. Giá nước mắm loại 1 là 20 000 đồng 1 lít, loại 2 là 15 000 đồng 1 lít, loại 3 là 10 000 đồng 1 lít. Tìm số nước mắm mỗi loại đã bán, biết số nước mắm loại 3 bằng trung bình cộng số nước mắm loại 1 và loại 2.


Một cửa hàng nước mắm có 3 loại (loại 1, loại 2, loại 3). Số nước mắm loại 1 bằng 2/3 tổng số nước mắm của cả 3 loại. số nước mắm loại 2 bằng 3/8 tổng số nước mắm của cả 3 loại. Tính số nước mắm loại 1 và 2 biết rằng số nước mắm loại 3 là 27 lít


một cửa hàng nước mắm có 3 loại ( loại 1, loại 2 ,loại 3).số nước mắm loại 1 bằng 2 / 5 tổng số nước mắm của cả 3 loại , số nước mắm loại 2 bằng 3/ 8 tổng số nước mắm của cả 3 loại .tính số nước mắm loại 1, nước mắm loại 2 , biết rằng số nước mắm loại 3 la 27 lít"


một cửa hàng có 36 lít nước mắm loại 1 đổ đầy 6 can như nhau . cửa hàng có 102 lít nước mắm cùng loại 1 cũng đổ đầy vào những cái can cùng loại . hỏi số can nước mắm loại 2 nhiều hơn loại 1 bao nhiêu can ?


Một cửa hàng tạp hóa có một số nước mắm đựng đầy trong các can 3 lít và can 5 lít . Biết số can 2 loại bằng nhau và số nước mắm đựng trong các can 5 lít nhiều hơn số nước mắm đựng trong các can 3 lít là 50 lít . Hỏi tổng số nước mắm đựng trong 2 lại can là bao nhiêu lít ?