Chất X gồm công thức phân tử C4H6O2. Lúc X công dụng với dung dịch NaOH sinh ra hóa học Y gồm công thức phân tử C3H3O2Na. Hóa học X mang tên gọi là

Bạn đang xem: Số nguyên tử cacbon trong phân tử tristearin là

Hòa tan hết 2,94 gam axit glutamic vào 600 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Mang lại NaOH toàn diện vào X thu được m gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của m là?
Cho sơ thứ phản ứng sau: X + H2SO4 quánh nóng
*
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OX quan trọng là chất nào sau đây?
Cho thong dong 100 ml dung dịch HCl 0,48M vào 150 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm KOH 0,14M và K2CO3 0,08M. Thể tích CO2 (đktc) bay ra sau bội phản ứng là
Chất X tất cả công thức phân tử C9H8O2. Đun lạnh X trong hỗn hợp NaOH nhận được 2 muối. Tất cả bao nhiêu hóa học X thỏa mãn?

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nguyên Lý, Cấu Tạo Mba 1 Pha Là Gì? Cấu Tạo Máy Biến Áp 1 Pha

Đốt cháy hoàn toàn cacbohiđrat X, yêu cầu vừa đầy đủ 5,6 lít O2 (đktc). Thành phầm cháy thu được hấp thụ trọn vẹn vào 150 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là
Hòa tan trọn vẹn 8,4 gam sắt vào hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch X với khí Y. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối hạt khan.Giá trị của m là
Từ nhị muối X cùng Y triển khai các làm phản ứng sau:X
*
X1+ CO2; X1 + H 2O
*
X2X2 + Y
*
X + Y1 + H 2O; X2 + 2Y
*
X + Y2 + H2OHai muối bột X, Y tương ứng là
Cho các phát biểu sau:(1) Khi làm bếp canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.(2) Vải làm cho từ nilon-6,6 nhát bền nội địa xà phòng bao gồm tính kiềm cao.(3) Khi nạp năng lượng cá, người ta thường chấm vào nước chấm bao gồm chanh hoặc giấm thì thấy ngon với dễ tiêu hơn.(4) Ở đk thường, amino axit là mọi chất lỏng.(5) không giống với anilin không nhiều tan vào nước, các muối của nó hầu hết tan tốt.Số tuyên bố đúng là