Với trạng từ kết thúc bằng -ly, bạn phải sử dụng more để tạo thành hình thức so sánh hơn, và most để tạo thành so sánh hơn nhất.

Bạn đang xem: So sánh hơn của difficult

Trạng từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
quietlymore quietlymost quietly
slowlymore slowlymost slowly
seriouslymore seriouslymost seriously

Với những trạng từ ngắn không tận cùng bằng -ly các hình thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất giống hệt với tính từ: thêm -er để so sánh hơn và -est để so sánh hơn nhất. Nếu trạng từ tận cùng bằng e thì loại bỏ e trước khi thêm -er hay -est.

Trạng từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
hardharderhardest
fastfasterfastest
latelaterlatest

Ví DụJim works harder than his brother.Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Một số trạng từ có dạng so sánh và so sánh bất thường.

Xem thêm: New York Là Thủ Đô Của Nước Nào, # Top Trend, ❣️ Top Trend

Trạng từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
badlyworseworst
farfarther/furtherfarthest/furthest
littlelessleast
wellbetterbest

Ví DụThe little boy ran farther than his friends.You"re driving worse today than yesterday !He played the best of any player.
*

Khám phá hàng loạt điểm đến, các lựa chọn về thời gian học và loại khóa học để học tiếng Anh trong một khóa học ngôn ngữ ở nước ngoài.


*

Tham gia các bài học tiếng Anh theo nhóm hoặc riêng tư một cách thoải mái ngay tại nhà riêng của bạn và truy cập vào trường tiếng Anh trực tuyến của chúng tôi.


*

Được hỗ trợ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, ứng dụng học tiếng Anh của chúng tôi không chỉ mang tính sáng tạo, trực quan, toàn diện mà còn rất thú vị.


Lầu 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam