*

*

Soạn văn lớp 7: điểm lưu ý của vnạp năng lượng bản nghị luận

*

I.

Bạn đang xem: Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Luận điểm luận cứ đọng và lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính vào bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ trong số những vấn đề bắt buộc thực hiện cấp tốc hôm nay là cải thiện dân trí

+ Mọi người Việt Nam phải gọi biết quyền lợi và nghĩa vụ...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuim suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- Những luận cứ trong bài xích Chống nạn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người không biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- Muốn gồm sức thuyết phục vấn đề nên sống động đúng mực, tiêu biểu vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Covid - Download Geforce Experience

Lập luận

- Lập luận vào bài Chống nạn thất học rõ ràng chặt chẽ, vừa lòng lí:

+ Nguyên ổn nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra ngulặng nhân và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người gọi dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen thuộc tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen tốt, thói quen thuộc xấu

+ Tác hại của những thói thân quen xấu

Tmê man khảo toàn bộ: Soạn vnạp năng lượng lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen thuộc tốt

- Bài văn uống lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen xấu để khẳng định ưu điểm của thói thân quen xuất xắc. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục