Mỗi hành vi nói có thể sẽ được thực hiện bằng một loại câu và mục đích khác nhau. giamcanherbalthin.com vẫn tóm tắt những kỹ năng và kiến thức trọng trung ương và khuyên bảo soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời chúng ta cùng tham khảo!


*

A. Kỹ năng và kiến thức trọng tâm

I. Bí quyết thực hiện hành động nói

1. Đánh số lắp thêm tự trước mỗi câu trằn thuật trong đoạn trích sau đây. Khẳng định mục đích nói của những câu ấy bằng phương pháp đánh dâu (+) vào ô thích hợp và vệt (-) vào ô không phù hợp theo bảng tổng hợp tác dụng bên dưới.

Bạn đang xem: Soạn bài hành động nói tt

Tinh thần yêu thương nước tương tự như các thứ của quý. Gồm khi được triển lẵm trong tủ kính, vào bình pha lê, ví dụ dễ thấy. Nhưng cũng đều có khi cất giấu kín đáo đáo vào rương, vào hòm. Bổn phận của họ là làm cho những của quý bí mật đáo ấy đề được chỉ dẫn trưng bày. Tức là phỉa ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho cho lòng tin yêu nước của tất cả mọi fan đều được thực hành thực tế vào quá trình yêu nước, quá trình kháng chiến.

(Hồ Chí Minh,Tinh thần yêu nước của quần chúng ta)

Mục đích

1

2

3

4

5

Hỏi

-

-

-

-

-

Trình bày

+

+

+

-

-

Điều khiển

-

-

-

+

+

Hứa hẹn

-

-

-

-

-

Bộc lộ cảm xúc

-

-

-

-

-

2. Phụ thuộc vào cách tổng hợp công dụng ở bài xích tập trên, hãy lập bảng trình diễn quan hệ giữa những kiểu câu nghi vấn, ước kiến, cảm thán, nai lưng thuật với phần đông kiểu hành động mà em đã biết. Cho ví dụ minh họa.

Xem thêm: Cách Chơi Nhật Ký Tình Yêu Mobile, Nhật Ký Tình Yêu Mobile

Mục đích

Câu nghi vấn

Câu mong khiến

Câu cảm thán

Câu è thuật

Hỏi

Hôm ni là đồ vật mấy?

Trình bày

Hôm ni là sản phẩm công nghệ hai

Điều khiển

Vẫn chưa đến lớp à?

Đi học đi

Nó tới trường rồi.

Hứa hẹn

Con sẽ tới trường ngay bây giờ, được chứ?

Em đang đi học

Bộc lộ cảm xúc

Trời đẹp nhất không?

Trời rất đẹp quá!

Trời đẹp.

Ghi nhớ

Mỗi hành động nói có thể được tiến hành bằng loại câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (Cách sử dụng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu không giống (cách sử dụng gián tiếp)